Žodžių Baisei reikšmės

baisi - įdomi ekstremalių aliarmas arba intensyvi baimė bauginantis b didžiulis pobūdžio nuostabus
baisiai - baisiai prv. -> baisus.
baisu - sukelti išgąstis kelia nerimą
baisėtis - baisė|tis, baisisi, baisėjosi 1. bijotis: Jis tavęs (tavimi) baisisi. 2. prk. šlykštėtis: Neteisybės baisėtis baisėjimasis.
baisuolis - baisuol|is, baisuolė dkt. -> baisūnas.
baisingas - baising|as, baisinga labai baisus, gąsdinantis: Baisingas trenksmas. baisinga pasaka. baisingai prv. baisingumas.
baisas - bais|as baisus padaras, vaiduoklis: Ten, sako, baisai rodosi (folkloras).
baisus - bais|us, baisi 1. keliantis baimę, gąsdinantis: Baisus žvilgsnis, įvykis. baisi audra. 2. bjaurus, atgrasus: Baisus kelias. Visas purvinas - baisu žiūrėti. 3. piktas, nuožmus: Baisus šuo. 4. prk. labai didelis: Baisus trobesys, kalnas. baisi nelaimė. Baisus džiaugsmas. baisiai prv. 1. baimę keliančiai, baugiai: Jis atrodė baisus 2. prk. labai: Baisus gražu. Bai...
baisenybė - baisenyb|ė 1. baisus dalykas: Karo baisenybės. 2. baisenybė pabaisa: Jūros baisenybės.
baisingumas - baisingùmas → baisingas 1.
baisiausias - sukelti išgąstis kelia nerimą
baisiausiai - įdomi ekstremalių aliarmas arba intensyvi baimė bauginantis b didžiulis pobūdžio nuostabus
baisybė - baisyb|ė 1. baisus dalykas: Kokių baisybių dėjosi! 2. baidyklė, šmėkla. 3. prk. daugybė: Baisybė žmonių prisirinko!.
baisumas - baisum|as 1. -> baisus (ypatybė). 2. baimę keliantis dalykas, baisybė: Karo baisumai.
baisūnas - baisūn|as, baisūnė dkt. kas gąsdinantis, baisus padaras, pabaisa.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž