Žodžių Atlydys reikšmės

atlydys - atlydys šalčio atsileidimas; atodrėkis.
lydys - lydys žr. lydeka.
atlyda - atlyd|a pertrauka, perstogė, sustojimas: Kūlė be jokios atlydos.
įlydis - į́lydis 1.įlanka:Išlipo labai arti mano mažo jūrės įlydžio 2. užtaisas:Šovinį arba į́lydį išimti 3.elektros kiekis kūne; krūvis:Elektros į́lydis Invairiavaldžiai elektros inlydžiai vienas kitą traukia
nuolydis - nuolydis paviršiaus palinkimas kuria nors kryptimi, nuolaidumas: Griovio, kalno, kelio n. Upės dugno n.
išlydis - išlydis fiz. elektros srovės tekėjimas dujomis: Elektros i. Žaibo i.
atlydėti - lydė́ti,lỹdi (lỹdžia), -ė́jo 1. eiti, važiuoti drauge su išvykstančiu asmeniu iki kurios nors vietos:Lydovas lydė́jo viešnią Gražu pareiti, kad lydi balti broleliai ik vartų, baltos seselės per lauką Marti lydėjo ligi vartelių, sesuo į puskelę Nėr man bernelio keliu lydėtie Tai gardu gertie, kad myli, gražu važiuot...
saulėlydis - saulėly|dis 1. saulės leidimasis; to leidimosi laikas: Ar baigsite darbą ligi saulėlydžio? 2. vakarų kraštas ar kryptis, vakarai. 3. prk. ko nors pabaiga: Gyvenimo saulėlydis.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž