Žodžių ALGOL reikšmės

ALGOL - ALGOL [angl. algo(rithmic) l(anguage) — algoritminė kalba], viena iš programavimo kalbų, aprašanti skaičiavimo algoritmus.
Algoliai - algòliai, kubinių dažų prek. pavadinimas.
Algologija - algològija [lot. alga — dumblis + ↗ ...logija], mokslas apie dumblius.
Algoritmuoti - algoritmizãcija, skaičiavimo, valdymo, reguliavimo ar kitokių procesų aprašymas algoritmais.
Algomenorėja - algomenorėja [gr. algos — skausmas + mēn — mėnuo + rheō — teku], skausmingos mėnesinės.
alginas - alginas [lot. alga—dumblis], lipnūs drebučiai, gaminami iš dumblių; vart. tekstilės pramonėje.
algicidai - algicidai [lot. alga — dumblis + caedo — žudau], pesticidai dumblių veisimuisi stabdyti.
algezimetras - algezimètras [gr. algesis — skausmas + ↗ ...metras]: 1. med. prietaisas skausmo jutimui matuoti; 2. psichol. prietaisas skausmą sukeliančio dirgiklio jėgai matuoti.
algoritminis - sprendžiant matematinę problemą (kaip rasti didžiausias bendras daliklis) baigtinio skaičiaus žingsnių, kurie dažnai apima operacijos kartojimo tvarka iš esmės spręsti problemą ar įvykdyti kai kurie galutiniai ypač kompiuterio žingsnis po žingsnio procedūrą
algoritmas - algoritmas mat. skaičiavimų seka, pagal kurią sprendžiami kurie nors uždaviniai.
algebrinis - algebrin|is, algebrinė -> algebra: Algebrinis reiškinys. algebrinė funkcija. algebriniai skaičiai.
algebra - algebra mat. mokslas apie veiksmus su dydžiais (išreikštais raidėmis) nepriklausomai nuo tų dydžių skaitinės reikšmės.
algalapis - algalapis apskaičiavimų lapas, pagal kurį mokamos algos.
alga - alg|a darbininko bei tarnautojo darbo užmokestis, atlyginimas: Gauna, ima gerą algą. Padidino algą. Maža algelė. Gyvena iš algos.
algolagnija - algolãgnija [gr. algos — skausmas + lagneia — gašlumas], lytinis iškrypimas ↗ mazochizmas, ↗ sadizmas (2).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž