Žodžių žaginti reikšmės

žaginti - žagin|ti, žagina, žagino prievartauti. žaginimas žagintojas.
žvaginti - žvagin|ti, žvagina, žvagino priežodis žvagėti: 1. Žvaginti raktus. Žvaginti su žvaguliais. 2. Žvaginti aukso žiedą. žvaginimas.
išžaginti - išžagin|ti, išžagina, išžagino išprievartauti. išžaginimas.
zaginti - žagin|ti, žagina, žagino prievartauti. žaginimas žagintojas.
vaginti - vagin|ti, vagina, vagino vagimi vadinti, laikyti. vaginimas.
raginti - ragin|ti, ragina, ragino žodžiais ar veiksmais skatinti: ragina valgyti. Darbštus dirba ir neraginamas. Arklius ragino, kad greičiau bėgtų. sngr.: Valgykite, sveteliai, nesiraginkite (nelaukite raginimo). raginimas ragintojas, ragintoja dkt.
paginti - pagin|ti, pagena, paginė 1. kiek pavaryti: pagink avis link upelio. 2. išvaryti: Pati vyrą pagins už girtuoklystę. 3. pasivyti: Kartais ir karvė kiškį pagena (juok.). paginimas.
maginti - magin|ti, magina, magino vilioti, traukti, masinti: Ją magino pavasario grožybės. Obuolys buvo gražus ir kiekvieną magino. maginimas.
gaginti - er. ar 1: Er dera subatoj gydyt? Er nedeganti buvo širdis, kad kalbėjo. Er didesnis tu esi ažu tėvą mūsų Abrahamą? Šitai er ne visi tie, kurie kalb, iš Galilejos yra? Er ne taip yra?
žaginimas - žãginimas. 1. → žaginti 2. 2. → žaginti 3. išžãginimas. → išžaginti 2.
išvaginti - vãginti(-yti ), -ina, -ino vagimi vadinti:Kam tu mane vãgini, t. y. vagimi darai? Skųsuos, ka muni vãgini Da aš an teismo taũ paduosiu, kad mañ vãgini Sakiau, kad, kur pametei, tę ir ieškok, o ne vãgyk mane Aš dobilų naštukę pasiimtie norėjau iš savo lauko, o mus jau vãgina Aš savo gyvenime siūlo...
zvaginti - žvagin|ti, žvagina, žvagino priežodis žvagėti: 1. Žvaginti raktus. Žvaginti su žvaguliais. 2. Žvaginti aukso žiedą. žvaginimas.
žaginys - žagin|ys 1. rąstas neapkapotomis šakomis; šakotas stulpas, primenantis kopėčias: Stovi kaip žaginys išsiskėtęs. Pasistatė žaginį ir įlipo į medį. 2. žardo stulpas, ant kurio dedamos kartys. 3. šakotas stulpas puodynėms mauti. 4. tvoros statinis: žaginių tvora. 5. žr. žaiginys. 6. žr. žardas. 7. žr. kailiamautis [žardas] [kailiamautis].
smaginti - smagin|ti, smagina, smagino 1. daryti smagų, linksmą, linksminti: Savo linksmumu jis smagino visus. sngr.: Visi smaginasi, šoka. Jie smaginosi žaidimais. 2. mėginti, ar smagus, patogus, tinkamas: Smaginti botagą. smaginimas.
kraginti - kragin|ti, kragina, kragino atgal lošti, versti: Galvą kraginti kraginimas.
žagintojas - žãgintojas. kas žagina, prievartautojas. išžãgintojas. kas išžagina, išprievartauja: [Visuomenė] grimzta į agresyvų susipriešinimą ir nebegali apsiginti nuo vagių, išžagintojų, žudikų, „neliečiamųjų“ kastos.
iszaginti - išžagin|ti, išžagina, išžagino išprievartauti. išžaginimas.
spraginti - spragin|ti, spragina, spragino 1. priežodis spragėti 2: Žirnius spraginti spragintas duonos griežinys. 2. smarkiai šalti, spiginti: Šaltis spragina. 3. smarkiai kaitinti: Giedra spragina. spraginimas Žiūrėk: [spragėti].
paraginti - paragin|ti, paragina, paragino kiek raginti: paragink jį, kad greičiau dirbtų. sngr.: Dirba pasiragindami. paraginimas.
melaginti - melagin|ti, melagina, melagino vadinti melagiu. melaginimas.
įraginti - įragin|ti, įragina, įragino sunkiai, negreit priraginti: Kad kur reikia, tai vos jį įragini. įraginimas.
apvaginti - vãginti(-yti ), -ina, -ino vagimi vadinti:Kam tu mane vãgini, t. y. vagimi darai? Skųsuos, ka muni vãgini Da aš an teismo taũ paduosiu, kad mañ vãgini Sakiau, kad, kur pametei, tę ir ieškok, o ne vãgyk mane Aš dobilų naštukę pasiimtie norėjau iš savo lauko, o mus jau vãgina Aš savo gyvenime siūlo...
pasmaginti - pasmagin|ti, pasmagina, pasmagino 1. palinksminti: pasmagink juos kuo nors. sngr.: Suėjo pasismaginti. 2. pamėginti, ar patogus: pasmagink tą kirvuką. pasmaginimas.
atkraginti - . kragìnti, -ìna, -ìno. krãginti, -ina, -ino1. versti, lošti atgal: Štyvai kragìna (į aukštą kela) galvą arklys ir atsikragìnęs gašiai bėga. | Kad aš tave kragìnsiu (stumsiu, versiu) į sieną, ir ištiši. Du kragu kragina, penki vilkai sėlina. 2. vežti, gabenti: Kur kraginì tą paršą? 3. tolti, nusigręžti: Jis kragìnas (atsitolina) nuo g...
pasismaginti - , archajiškas pakreipti taip, kad dėmesį apgauti b, pasenusius sugeria dėmesį užimti c pasenęs atitraukti, Klaidinti, pramogų ar užimti šviesos, žaismingas, arba maloniu būdu
įsismaginti - įsismagin|ti, įsismagina, įsismagino pradėti smarkiai ką daryti: įsismagino lyti, žaisti. įsismaginimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž