Žodžių žėruoti reikšmės

žėruoti - žėr|uoti, žėruoja, žėravo vos degti, rusenti, žioruoti: Židinyje anglys, ugnelė žėruoja. Vakaruose žėravo pašvaistė. prk.: Skruostai ugnimi žėruoja. Pažvelgė į mane žėruojančiomis akimis. žėravimas.
sužėruoti - sužėr|uoti, sužėruoja, sužėravo sužėrėti: Langų stikluose sužėravo saulė. sužėravo jo akys. sužėravimas.
žėruolis - žėruol|is, žėruolė dkt. kas žėruoja: Žvaigždės žėruolės.
zeruoti - žėr|uoti, žėruoja, žėravo vos degti, rusenti, žioruoti: Židinyje anglys, ugnelė žėruoja. Vakaruose žėravo pašvaistė. prk.: Skruostai ugnimi žėruoja. Pažvelgė į mane žėruojančiomis akimis. žėravimas.
operuoti - oper|uoti, operuoja, operavo 1. daryti chirurginę operaciją: Operuoti ligonį. 2. naudotis (samprotaujant, įrodinėjant, skaičiuojant): Operuoti faktais, skaičiais, sąvokomis, teoremomis. operavimas.
užprenumeruoti - užprenumer|uoti, užprenumeruoja, užprenumeravo užsakyti laikraštį, žurnalą ar kt. sngr. užprenumeravimas.
toleruoti - toler|uoti, toleruoja, toleravo 1. pakęsti priešingą nuomonę, svetimus įsitikinimus, pažiūras. 2. med. pakelti vaistus ar nuodus. toleravimas.
referuoti - refer|uoti, referuoja, referavo 1. skaityti referatą. 2. pranešti, apžvelgti: Gydytojas referavo apie nakties budėjimą. referavimas referuotojas, referuotoja dkt.
numeruoti - numer|uoti, numeruoja, numeravo žymėti numeriais. numeravimas.
negeruoti - neger|uoti, negeruoja, negeravo šnek. negaluoti, sirginėti: Vaikas negeruoja. negeravimas.
generuoti - , kad į egzistavimą, kaip gimdyti, Gyventi b kilę gyvybiškai svarbus, cheminių ar fizinis procesas produktus
faneruoti - faner|uoti, faneruoja, faneravo apklijuoti fanera. faneravimas faneruotojas, faneruotoja dkt.
užsiprenumeruoti - aa judesio, gestas mintis yra išreikšta arba komanda arba nori supažindinti B signalas 2a ca pagrindinę kalbų vieneto, kuris paskiria objektą arba santykį arba grynai sintaksinę funkciją
Bruderuoti - bruderúoti. šildyti bruderiu ką tik išsiritusius paukščių jauniklius.
zeigeruoti - atskirti ar atskirtos nuo kitų arba iš bendrosios masės izoliuoti neverstų ar atskirti (nuo likusios visuomenės dalies) atskiras, atšaukti, praktika ar vykdyti segregacijos politiką, atlikti genetinę segregaciją
temperuoti - skiesti, reikalavimus, arba sušvelninti didinant ar ką nors kita, vidutinio sunkumo įtaka
sufleruoti - sufler|uoti, sufleruoja, sufleravo 1. dirbti sufleriu. 2. prk. pasakinėti. sufleravimas.
kooperuoti - kooper|uoti, kooperuoja, kooperavo žr. kooperatinti.
sunumeruoti - sunumer|uoti, sunumeruoja, sunumeravo sužymėti numeriais. sunumeravimas.
rekuperuoti - grįžti atgauti sugrąžinti į naudojimo ar valiutos atgaivinti
regeneruoti - regener|uoti, regeneruoja, regeneravo 1. atkurti savo audinius, organus. 2. atkurti, atnaujinti medžiagą: Regeneruoti alyvą, sidabrą. 3. atnaujinti statinius; atstatyti iš griuvėsių. regeneravimas.
degeneruoti - degener|uoti, degeneruoja, degeneravo išsigimti. degeneravimas.
proliferuoti - augs sparčiai gamybos naujos dalys, ląstelių, pumpurų ar palikuonių skaičiaus didėjimo tarsi plinta dauginti, sukelti augti plinta sukelti padidinti skaičių arba apimtį tarsi plinta
prenumeruoti - prenumer|uoti, prenumeruoja, prenumeravo užsisakyti leidinį, iš anksto sumokant pinigus. sngr. prenumeravimas prenumeravimasis.
pernumeruoti - vėl iš naujo
pasufleruoti - pereiti prie veiksmų, kursto padėti (kuris asmuo, veikiantis ar rečituojantys) rodo, ar sakydamas kitą kažką praleistą žodžius arba netobulai išmoko lazda tarnauti kaip kurstymu priežastis
interferuoti - Nuskaitomą taip, kad trukdo ir trukdo ateiti į susidūrimo arba būti priešingas streikuoti vieną koją priešais kitą pėdos ar kulkšnies vaikščiojimą ar bėgiojimą naudojamas ypač arklių, pradėti arba imtis kitų rūpesčius dalį veikti abipusiškai taip plėsti, mažina, arba kitaip paveikti kitas naudojamas bangų streikuoti vieną koją priešais kitą pėdos...
komposteruoti - komposter|uoti, komposteruoja, komposteravo daryti ženklą komposteriu: Komposteruoti geležinkelio bilietą. komposteravimas.
transliteruoti - transliter|uoti, transliteruoja, transliteravo perrašyti kitais rašmenimis. transliteravimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž