Žodžių Žaidas reikšmės

žaidas - žaid|as žr. židinys 1 Žiūrėk: [židinys].
aidas - girdimas garso atsikartojimas (miške, salėje).
vaidas - vaid|as nesantaika, barimasis, barnis: Iškilo tarp jų vaidas Šeimyniški vaidai.
laidas - laid|as 1. reikalingų kam sąlygų, aplinkybių buvimas; tokia sąlyga, aplinkybė, garantija: Švari sėkla - gero derliaus laidas 2. senoviškai laidavimas, žiras: Vekselio laidas 3. užstatas: Paleistas už laidą. 4. tech. metalinis elektros srovės, signalų laidininkas, paprastai viela: Elektros laidai. Telefono laidai.
haidas - įdėti iš prieglaudos ar apsaugos skydas regėjimo išskirti b nuslėpti išlaikyti paslaptyje
baidas - baidas žr. baidyklė.
žaidimas - (1) veikla užsiima diversijos ar atrakcionų žaidimas (2) žaidimo b įranga dažnai Drwiący arba tyčiojasi Wesołkowaty įdomus, sportas
žaidikas - žaidìkas, -ė. žáidikas. žaidėjas: 1. Pradėjus žaisti, kiekvienas žaidikų, išmetęs savo spalvą, kabina kablelį ant pirmos (nuo apačios) šakutės ir vėl meta. Didelės reikšmės turi [futbolo] žaidikų savitarpinis susižaidimas, gynimosi ir puolimo taktika. Po to tolimo griausmo oras pasidarė dar tvankesnis, o žaidikai įsikarščiavę baigė pirmąją pa...
užlaidas - užlaid|as 1. stogo užleidimas ant sienos iš galo: Sukrauk lentas po užlaidu. 2. kluono ar daržinės prieangis. 3. kluono šalinė: Rugius krausime į užlaidą.
išlaidas - išlaidas 1. vieta, iš kurios išleistas vanduo. 2. cokolis.
žaidėjas - žaidė́jas (-is), -a. -à. žaidė̃jas, -à. žaidėjỹs, -à. 1. kas žaidžia, dalyvauja žaidime: Krepšinio, futbolo, šachmatų žaidė́jai. Žaidė́jas kauleliais. Pirmasis žaidėjas turi atspėti, kiek antrasis žaidėjas turi riešutų saujoj. Žaidėjai susėda, vienas dalija žiedą. Pakely buvo namai, kur rinkdavosi žaidėjai. Žaidėjėlis. 2. kas griež...
slaidas - judėti tolygiai išilgai paviršiaus slydimo B pakrantėje per sniego ar ledo a bazinės bėgikas beisbolo kris, ar pasinerti feetfirst arba Galva pirmyn, kai artėja bazę į paslysti ar nukristi nuostolių pamatų b keisti padėtį arba tapti išniro perėjimas Slither palei antžeminė nuskaitymo b srautas išilgai srauto sklandžiai perkelti ar perduoti ar lengvai
glaidas - sklandžiai judėti, nuolat ir be vargo
palaidas - palaid|as, palaida 1. paleistas, nepririštas: Šuo palaidas laksto. palaidi arkliai. 2. nesurištas, nesupintas, pasklidas: palaidi plaukai. palaidos kasos. palaidi javai (nesurišti į pėdus). 3. neįtemptas, atsileidęs: Kuliamosios diržas palaidas 4. platus, laisvas: Vaikščioja palaidais marškiniais. Pasiuvo palaidą paltą. 5. birus, nesupuolęs: Palaidas sniegas. 6....
įlaidas - įlaidas 1. tech. lentos briaunos iškyša; priešingai išdroža 2. 2. tech. lentelė, įleidžiama į dviejų lentų išdrožas joms sujungti.
žaidynės - žaidynės dgs. sport. kelių sporto šakų varžybos: Pasaulio studentų ž.
Stratklaidas - 6-11-a S Škotijoje "Celtic karalystė
žaidimų - (1) veikla užsiima diversijos ar atrakcionų žaidimas (2) žaidimo b įranga dažnai Drwiący arba tyčiojasi Wesołkowaty įdomus, sportas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž