Žodžių šlepet reikšmės

šlept - šlept išt. 1. kartojant nusakomas šlepsėjimas: Š. š. eina, vilkdamas kojas. 2. švelniam nukritimui žymėti: Š. kepurė žemėn.
šlepetė - šlepet|ė lengvas kambarinis apavas: Apsiauti šlepetėmis, šlepetėlėmis. šlepetes nešioti.
šlepenti - šlep|enti, šlepena, šlepeno eiti šlepsint: Kad šlepena per purvą! šlepenimas.
šlepetės - slidus
šlepetuoti - šlepet|uoti, šlepetuoja, šlepetavo eiti šlepsint: Antys šlepetuoja per purvus. Senelė dar šlepetuoja po kambarį. šlepetavimas.
šleptelėti - šleptelė|ti, šleptelėja, šleptelėjo 1. kiek sušlepsėti. 2. švelniai nukristi: Maišelis šleptelėjo jam iš rankų ant grindų. šleptelėjimas.
šlepsėti - šlepsė|ti, šlepsi, šlepsėjo 1. eiti klimpstant; eiti, velkant kojas: šlepsi per pievą, per purvyną. 2. negražiai valgyti, čepsėti. šlepsėjimas.
šleptelėjimas - šlèptelėjimas. → šleptelėti 3: Buvo girdėti ne kaukštelėjimas, bet šleptelėjimas auto į autą.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž