Žodžių šiane reikšmės

šiame - (1) asmuo, daiktas ar idėja, kad yra ar netoli vietoje, laikas, arba manoma, arba, kad ką tik buvo minėta
šiandien - šiandien prv. 1. šią dieną: Š. gražus oras. Š. pat pareik. 2. šiuo metu, dabar: Mylėk žmogų š., o ne rytoj.
šiandiena - šiandieną prv. žr. šiandien.
šiandienis - šiandien|is, šiandienė šiandieninis.
šiaip - šiaip prv. 1. taip, šiuo būdu: Š. galvodamas apsiriksi. Pabandyk š. spręsti uždavinį. Vienas š., kitas kitaip dirba. 2. apskritai imant, kitu požiūriu žiūrint: Š. viskas gerai. Š. mes visi sveiki. Prisirinko ir š. žmonių (pašalinių). Jis vyras š. nieko (neprastas). Nei š., nei taip (prastai, nevykusiai). Š. ar taip (kaip bebūtų). Š. taip (vargais neg...
šiaurinė - šiaurìnė. 1. dangaus šiaurėje šviečianti žvaigždė. 2. šiaurės poliaus sritis: Ilga šalta šiaurìnės naktis.
šiaurinis - šiaurin|is, šiaurinė -> šiaurė 1: šiauriniai pilies vartai Žiūrėk: [šiaurė].
šiaudinis - šiaudin|is, šiaudinė 1. -> šiaudas 1: Šiaudinis stogas. šiaudinė skrybėlė. 2. prk. menkas, prastas: Šiaudinis patriotas. 3. kuris šiaudų spalvos Žiūrėk: [šiaudas].
šiaudenis - šiaudenis bot. lelijinių šeimos sausų miškų augalas (Anthericum): Šakotasis š. (A. ramosum).
šiaudelis - šiaudẽlis. 1. lino stiebelis: Išlygintoje dirvoje išauga vienodesnio ilgio linų šiaudeliai. 2. šiaudo formos vamzdelis: Priešais prie stalelio sėdi trys merginos ir per šiaudelius traukia kokteilį. 3. šiaudo formos kepinėlis: Šiaudeliai kepami iš aukščiausios rūšies kvietinių miltų.
šiandieninis - šiandienin|is, šiandieninė 1. kuris šios dienos: šiandieninė šventė. 2. kuris šio laiko, dabartinis: Šiandieninis gyvenimas. šiandieninė Lietuva.
šiapus - šiapus prv. šioje pusėje: Stok š. 2 šiapus prl. (su kilm.) vartojamas žymint vietą ar daiktą, esantį šioje pusėje: Š. sienos. Jis gyvena š. vieškelio.
šiaurietis - šiauriet|is, šiaurietė dkt. šiaurės gyventojas.
šiaurus - šiaur|us, šiauri 1. šiaurinis, šaltas, žvarbus: Pakilo šiaurūs vėjai. Šiaurus oras. 2. prk. rūstus, atšiaurus. šiauriai prv.
šiaudų - a po kūlimo grūdų stiebai; esmės sausas Badylasty augalų likučių, naudojamas kaip grūdų šiaudų (kaip už patalynę ar pakuotės) ba natūralus arba dirbtinis sunkiųjų pluošto audimo, pynimo arba kasytės sausą šiurkščiavilnių stiebo, ypač javų žolės (1) mažo vertę ir svarbą kažkas (2) kažkas per nesotus suteikti paramą arba padėti beviltiška situa...
šiaudas - šiaud|as 1. varpinių augalų, ankštinių javų stiebas: Rugio, avižos šiaudas Per šiaudelį (šiaudą) geria. 2. paprastai dgs. iškultų javų stiebas: Šiaudas į plaukus įsivėlė. Ruginiai, kvietiniai šiaudai. Stogas dengtas šiaudais. Pakreikti šiaudų gyvuliams. šiaudų kūgis. Kokie šiaudai, tokie ir grūdai (folkloras). Iš tų šiaudų nebus grūdų (iš t...
šiaudai - šiaudaĩ. iškultų javų stiebų masė: Šiaudai krėsti, trakni. Kraikiniai šiaudaĩ. Šiaudaĩ trakniniai. Migis iž šiaudų, iž spalių. Šiaudai sukapoti. Kvietiniai šiaudai. Avižieniai šiaudaĩ. Vasarieniai šiaudai. Ans sujogojo šieną su šiaudaĩs. Geriausias kraikas yra žiemkenčių šiaudai. Iškuliam, tada kratom šiáudus. Pas mane an lubų an pusę...
šiandienykštis - šiandienykšt|is, šiandienykštė šiandieninis: Šiandienykštis laikraštis.
šiaurrytinis - šiaurrytin|is, šiaurrytinė -> šiaurryčiai: Šiaurrytinis ežero pakraštys.
šiauriau - šiauriau prv. labiau į šiaurę: Jie nuplaukia dar š. - prie pat speigračio.
šiauduoti - šiaud|uoti, šiauduoja, šiaudavo šiukšlinti šiaudais: Kiemą šiauduoti šiaudavimas.
šiaurrytys - šiaurrytys šiaurės rytų vėjas.
šiaudiškas - šiáudiškas, -a. panašus į šiaudą. šiáudiškai.
šiaurryčiai - šiaurryčiai dgs. šiaurės rytų šalis.
šiauriausias - šiauriaus|ias, šiauriausia labiausiai nutolęs į šiaurę. šiauriausiai prv.
šiaudapjovė - šiaudapjovė žr. šiaudapjaustė.
šiaudadvasis - šiaudadvas|is, šiaudadvasė šnek. silpnadvasis.
šiaurvakariai - šiaurvakariai dgs. šiaurės vakarų šalis.
šiaudadūšis - katė, verba kačiukas paprastai vulgarių vulvos paprastai vulgarių lytinis aktas b paprastai vulgarių moterį lytiškai santykiauti
šiaudapjaustė - šiaudapjaustė šiaudų pjaustomoji, smulkinamoji mašina.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž