Žodžių šaulys reikšmės

šaulys - šaul|ys, šaulė dkt. 1. kas moka šaudyti: Jis puikus šaulys 2. kar. šautuvu ginkluotas karys. 3. savanoriškos karinės organizacijos (Lietuvos šaulių sąjungos) narys.
džaulis - džaulis fiz. darbo ir energijos vienetas.
pirštikaulis - pirštikaulis žr. pirštakaulis.
pirštakaulis - pirštakaulis anat. piršto kaulas.
pleištakaulis - pleištãkaulis. pleĩštakaulis. kaukolės pamatinis kaulas (os sphenoidale): Pleištakaulis yra kaukolės pamato viduryje, jungiasi su visais jo kaulais, yra kaukolės veidinės dalies daugumos ertmių ir duobių sudaromoji dalis, turi labai sudėtingą formą.
kraulis - kraul|is sport. plaukimas pakaitomis darant ilgus grybšnius rankomis ir greitus smūgius kojomis, laisvasis stilius: Plaukimas krauliu. Kraulis krūtine. Kraulis nugara.
kiaulis - kiaũlis meitėlis, paršas:Išdvėsė jo kiaũlis Neės kiaũlis iš tokio lovio Be grūdų kiaũlio nenupenėsi Šitokio kiaũlio, žinok, ir mėsos bus Kiaulio taukas geresnis už visus Bėk, išvaryk kiaulį iš bul'bų, be visas išknis Papenėk kiaulį Kieno tie dagli kiauliai? Šito kiaulio paūdrė tai labai diržinga Kad bū...
kryžkaulis - kryžkaulis anat. penki slanksteliai ir šonkaulių liekanos, suaugę į trikampę plokštę dubens srityje (os sacrum).
pasaulis - pasaul|is 1. dangaus kūnų visuma, visata: pasaulio kilimo teorija. 2. Žemės rutulys: Kelionė aplink pasaulį. 3. Žemės rutulio žmonės: pasaulio istorija. Garsas pasklido po visą pasaulį. 4. kokia nors kultūros, visuomenės sritis: Meno, mokslo, sporto pasaulis 5. atskira gyvenimo, reiškinių, daiktų sritis: Gyvūnų pasaulis Garsų pasaulis Jausmų pasaulis Skai...
įsaulis - įsaul|is saulės atokaita, šlaitas į saulę: Sodiname pomidorus įsaulyje.
besaulis - besaul|is, besaulė neapšviečiamas saulės: Besaulis butas.
bekaulis - bekaul|is, bekaulė 1. neturintis kaulų: bekaulė mėsa. 2. prk. labai lankstus.
alkūnkaulis - alkūnkaulis alkūnės kaulas.
prakaulis - prakaul|is, prakaulė dkt. su išsikišusiais kaulais, liesas žmogus ar gyvulys: Tokia prakaulė, kad varna kirčio negautų. Ką tu gausi už tą prakaulį!.
krūtinkaulis - krūtinkaulis anat. plokščias krūtinės kaulas (sternum).
antkaulis - antkaulis anat. kaulo dengiamoji plėvė, apvalkalas (periosteum).
petikaulis - petikaulis anat. 1. žmogaus raktikaulio atauga, prieinanti prie mentikaulio (os acromiale). 2. gyvulio peties kaulas (humerus).
nosikaulis - nosikaulis anat. porinis nosies kaulas (os nasale).
akytkaulis - akýtkaulis toks galvos kaulas(os ethmoidale): Akytkaulio labirintas išsidėstęs iš abiejų pusių nuo nosies pertvaros tarp akiduobių
raktikaulis - raktikaulis anat. kaulas tarp krūtinkaulio ir mentės (clavicula).
nugarkaulis - nugarkaulis stuburas: N. iškrypo, lūžo. Arklio tik oda ir n. teliko (labai sulysęs).
mentikaulis - mentikaulis anat. viršutinės nugaros dalies plokščias, trikampis kaulas (scapula).
klubikaulis - klubìkaulis klubakaulis.
kaktikaulis - kaktikaulis anat. kaktos kaulas (os frontale).
gaktikaulis - gaktikaulis anat. gumburėlis priekinių dubens kaulų suaugimo vietoje (os pubis).
čiurnikaulis - čiurnikaulis anat. atskiras čiurnos kaulas (Os tarsi).
blauzdikaulis - blauzdikaulis anat. didysis blauzdos kaulas (tibia).
drambliakaulis - drambliakaulis dramblio kaulas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž