Žodžių Švisti reikšmės

švisti - švisti, švinta, švito 1. įgauti šviesos, šviesėti: Pavasarį anksti švinta. Atsikėliau švintant. 2. prk. linksmėti, giedrėti: Jo veidas vis labiau švito. švitimas.
dvisti - dvis|ti, dvysta, dviso 1. pradėti dvokti, dusti: Klėtis vis uždaryta - dvysta viskas. 2. gesti, blėsti: Nekurstoma ugnis dvysta. dvisimas.
sušvisti - sušv|isti, sušvinta, sušvito 1. imti šviesti: sušvito skaisti saulutė. Laukiame sušvintant (ryto). prk.: sušvito naujas gyvenimas. 2. prk. pralinksmėti: Akys džiaugsmu sušvito. sušvitimas.
nušvisti - nušvi|sti, nušvinta, nušvito 1. pasidaryti šviesiam: nušvito visa padangė. 2. pradėti šviesti: nušvito saulutė. prk.: Mums nušvito kiti laikai. 3. prk. pralinksmėti: Parėjo visas nušvitęs. Veidas linksmai nušvito. Jam net akys nušvito. nušvitimas.
prašvisti - prašvi|sti, prašvinta, prašvito 1. pasidaryti šviesu: prašvito saulė (pasirodė). prašvio diena (išaušo). 2. prk. pralinksmėti: Jo veidas prašvito. prašvitimas.
įvisti - įvis|ti, įvysta, įviso atsirasti veisiantis: įviso pelių, piktžolių. įvisimas.
nusvisti - nušvi|sti, nušvinta, nušvito 1. pasidaryti šviesiam: nušvito visa padangė. 2. pradėti šviesti: nušvito saulutė. prk.: Mums nušvito kiti laikai. 3. prk. pralinksmėti: Parėjo visas nušvitęs. Veidas linksmai nušvito. Jam net akys nušvito. nušvitimas.
vysti - vys|ti, vysta, vyto 1. glebti nuskintam ar dėl netinkamų sąlygų (apie augalus): vysta liepų lapai nuo karščio. Džiūsta vysta žalios rūtelės (d.). 2. prk. menkėti, nykti, senti: Ji nyksta, vysta. vysta jaunystėlė. vytimas.
sudvisti - sudvis|ti, sudvysta, sudviso pradėti dvokti, sudusti, sušvinkti: sudvisusi mėsa. Oras toks sudvisęs, kodėl neatidarote lango. sudvisimas.
privisti - privis|ti, privysta, priviso daug atsirasti veisiantis: Pelių (musių) priviso. privisimas.
padvisti - padvis|ti, padvysta, padviso pradėti dvokti, padusti: padvisęs oras. Nusūdyta mėsa greit padvysta. padvisimas.
išvysti - išvy|sti, išvysta, išvydo pamatyti: išvydau saulę tekant.
isvysti - išvy|sti, išvysta, išvydo pamatyti: išvydau saulę tekant.
suvysti - suvy|sti, suvysta, suvyto 1. netekti standumo, suglebti: suvyto nuskintos gėlės. 2. prk. sulysti, sumenkti, susenti: suvytęs veidas. suvytimas.
pavysti - pavy|sti, pavysta, pavyto 1. truputį nuvysti: Gėlės jau pavyto. 2. prk. kiek sumenkti, suvargti, susenti: Ji buvo dar jauna, tik be laiko pavyto. pavytimas.
nuvysti - nuvy|sti, nuvysta, nuvyto netekti stangrumo, suglebti (apie augalus): Nuskintos gėlės greit nuvysta. prk.: nuvyto jos grožis. nuvytimas.
apvysti - výsti,-ta (viñsa ) viñta výto vỹsti, -ta, vỹto glebti trūkstant drėgmės ar esant netinkamoms augimo sąlygoms Žolė výsta, o kūnas vilksta Výsta liepos lapeliai nuo karščio Alne gėlės výsta, kap degą Raudonos aguonos nulinkę tau vyto prie kojų Viñta burokai nuo karščio J...
švysčioti - švysčio|ti, švysčioja, švysčiojo 1. tarpais šviesti: švysčioja žaibai. Kardai tik švysčioja. 2. šmėkščioti. švysčiojimas.
švystelėti - švystelė|ti, švystelėja, švystelėjo 1. stipriai sušvisti, blykstelėti: Žaibas švystelėjo. prk.: Jo veide švystelėjo viltis. 2. nusviesti: švystelėjo nuo galvos kepurę. švystelėjimas.
švystelėjimas - archajiška spingsulė ieškoti trumpai Archajiškos Glimmer trumpalaikis vaizdą arba ieškoti
švysčiojimas - švýsčiojimas. → švysčioti: 1. Net ir naktį tave kamuoja sienos, grotos, raktų žvangėjimas, elektros švysčiojimai ir komandos šūkiai. 2. Pro akis švysčiojo ir švysčiojo skrendantieji ir svaigo galva nuo to švysčiojimo.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž