Žodžių Įtekti reikšmės

tekti - tek|ti, tenka, teko 1. kliūti (į dalį), būti gautam: Turtas tenka įpėdiniams. Jai teko pirmoji vieta. Kiek teks, tiek pakaks. Jam tenka už viską atsakyti. 2. pasidaryti privalu, prireikti: Mums teko ilgai laukti. teks kviesti gydytoją. Rytoj teks man važiuoti. 3. pakakti, nepritrūkti: Ar ilgai tu tos mėsos teksi? 4. atsitikti, pasitaikyti: Ar jums teko dideliame mi...
įtekėti - įtekė|ti, įteka, įtekėjo įbėgti srovei: Ši upė įteka į jūrą.
uztekti - užtek|ti, užtenka, užteko ganėti, pakakti: Ar užteksime šiemet bulvių? Visko mums užtenka. užtekimas.
sutekti - sutek|ti, sutenka, suteko 1. būti pakankamo ilgio, sueiti: Per trumpas diržas - nesutenka per juosmenį. 2. pakakti, užtekti: Gal kaip nors suteksime duonos.
patekti - patek|ti, patenka, pateko 1. atsirasti, atsidurti kur, pakliūti: Pateko į nežinomą vietą. Pateko į draugų įtaką. Patekti į bėdą, į nelaimę. 2. tekti, pakliūti į nuosavybę: Kam pateks tavo tėviškė? patekimas.
netekti - netekti, netenka, neteko nustoti, prarasti: N. turto, sveikatos. N. sąmonės. Ko nuliūdai, ko netekai? netekimas: Vilties n.
įtekantis - naudojamas kaip funkcija žodžio, rodo, kad po daiktavardžio arba daiktavardis ekvivalentas yra neabejotinas arba anksčiau buvo nurodyta ar dėl šios aplinkybės
aptekti - tèkti,teñka, tẽko1. kliūti į dalį, būti gautam:Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi Avis teko vilkui Pelnas man tenka Turtas teñka įpėdiniams Laimingas bilietas teko Jai teko pirmoji vieta Tenka pienelio ne tik jam bet ir jo marškinėliams Man jo nebus, ir tau tenetenka Duok, tau įpilsiu, maža tau tetẽko ...
užtekti - užtek|ti, užtenka, užteko ganėti, pakakti: Ar užteksime šiemet bulvių? Visko mums užtenka. užtekimas.
pritekti - prit|ekti, pritenka, priteko 1. pasiekti: Vanduo priteko iki kelių. Ir Vilnių priteko tuo reikalu. 2. užtekti: Duonos, valgio pritekti Nepriteko pinigų, laiko. 3. suspėti pabūti: Aš vienas visur nepriteksiu. 4. užklupti, ištikti: Bėdos pritektas, nė kur pulti nebežinojau.
pertekti - pertek|ti, pertenka, perteko 1. daug turėti, būti pertekliuje: Gyvena, visko pertekęs. Neturi peno iki pertenkant. 2. pereiti nuo vieno krašto iki kito: Vinis nepertenka per lentą. 3. tarm. prasikišti: Stiebeliai, pertekdami per kraštus, nukąra žemyn. pertekimas.
ištekti - ištekti, ištenka, išteko 1. pakakti ilgio, tūrio: Ar išteks ta virvė iki durų? 2. turėti, netrūkti (ko): Dabar pinigų išteksiu ilgai.
atitekti - tèkti,teñka, tẽko1. kliūti į dalį, būti gautam:Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi Avis teko vilkui Pelnas man tenka Turtas teñka įpėdiniams Laimingas bilietas teko Jai teko pirmoji vieta Tenka pienelio ne tik jam bet ir jo marškinėliams Man jo nebus, ir tau tenetenka Duok, tau įpilsiu, maža tau tetẽko ...
issitekti - išsit|ekti, išsitenka, išsiteko turėti vietos, tilpti: Sėskis, visi čia išsiteksime. prk.: Ko tu manim neišsitenki (kuo aš kliūvu)? išsitekimas.
neužtekti - nusileisti laisvai svorio b jėga kabėti laisvai
nepritekti - nusileisti laisvai svorio b jėga kabėti laisvai
įtėkšti - tė̃kšti,tẽškia (tė̃škia), tė̃škė 1. kristi ištykštančiais lašais, dribsniais Šlapdriba tė̃škė į veidus Lytus tẽškia tiesiai į langus Lytus taip tėškė i da su sniegu, o čia da tokia šalta Buvo girdėti, kaip [už lango] tėškė lytaus lašai Snieglaša tẽškia, o bulves griebiam iš žemės i ne...
išsitekti - išsit|ekti, išsitenka, išsiteko turėti vietos, tilpti: Sėskis, visi čia išsiteksime. prk.: Ko tu manim neišsitenki (kuo aš kliūvu)? išsitekimas.
įtekėjimas - tekė́jimas → tekėti:1. Pagal tekėjimo vietą srovės skirstomos į paviršines, gilumines ir priedugnines Skysčių arba dujų judėjimas vadinamas tekėjimu Upės tekė́jimas Kanalas tas netura tekė́jimo Slėginis tekė́jimas Tekė́jimo energija Tekėjimo kryptis Tų upių tekėjimas lygus ir lėtas Ši laimė buvo pa...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž