Žodžių čia reikšmės

čia - čia prv. 1. šioje vietoje: Čia knyga padėta. Iš čia nematyti. Jis čia pat (visai arti) gyvena. 2. šiuo atveju: Čia nieko nėra bloga 2 čia jng. tai (vienarūšėms sakinio dalims jungti): Čia rytas, čia vakaras 3 čia dll. žodžio reikšmei pabrėžti: Kokia čia karvė, kad pieno neduoda. Kaip čia pasakius.
čiau! - maistas, atsarga
apačia - apač|ia 1. žemiausiai esanti ko nors dalis ar vieta; priešingai viršus: Spintos apačia Ištrauk tą lentą iš apačios, iš po apačios. Į apačią nukišo. Sijono apačios. 2. vidinė ko nors dalis ar vieta: Pasivilk ką po apačių, bus šilčiau. Apačios (pamušalai) iškritusios.
bėgčia - bėgčia prv. bėgte, bėgtinai: Lėk b.
čiagimis - čiagim|is, čiagimė dkt. čia gimęs žmogus.
čiabuvis - čiabuv|is, čiabuvė dkt. vietinis, senasis gyventojas.
čaižena - čaiženà skeveldra, aižena, čežena:Perkūnas ąžuolą į čaĩženas suskaldė
čiaudėti - čiaud|ėti, čiaudi, čiaudėjo nevalingai staigiai su šnypščiamu garsu iškvėpti orą: Jis čiaudi, slogą turi. čiaudėjimas.
čiaudulys - čiaudulys čiaudėjimo refleksas, čiaudėjimas: Č. ima, užpuolė, užėjo.
čiabuvių - gaminami, auga, gyvena, arba natūraliai tam tikrame regione ar aplinkai
čartistas - rinkos analitikas veiksmų, kurių rinkos kursų prognozes remiantis tyrimo grafinių pristatymų praeities rinkos veiklos kartografas
čaižymas - čáižymas → čaižyti: Nežmoniškas arklių čáižymas! → sučaižyti: Na jau ir sučáižymas arklių – vienos rumbės
brolėčia - brolėčia brolio duktė.
bažnyčia - bažnyč|ia 1. maldos namai (katalikų ir protestantų): Gotikos bažnyčia. Bažnyčios bokštai, varpai. Maža bažnytėlė. Kaltą ir iš bažnyčios veda (folkloras). 2. krikščionių religinė bendrija: Romos katalikų bažnyčia. Stačiatikių bažnyčia. Bažnyčios susirinkimas.
basnirčia - basnirčia prv. įsiavus basomis kojomis, be kojinių basnirč|ias, basnirčia apsiavęs be kojinių, basomis kojomis į batus ar į kurpes įsistojęs, įsispyręs.
čakona - senas ispanų šokio melodija Lotynų Amerikos kilmės muzikos kūrinys vidutinio trigubo laiku paprastai susideda iš variantų pakartotinai akordai eilės
čiastuška - čiastuškà [rus.], humoristinė rusų liaudies dainelė aktualia buities, darbo, jaunimo santykių tema, dažnai dialogo (vaikino ir merginos, solisto ir choro) formos.
čiaparalė - čiaparãlė [isp. chaparral], augalijos tipas — tankūs 2—5 m aukščio visžalių medžių ir krūmų sąžalynai; būdinga Kalifornijai (JAV) ir Meksikai.
basaminčia - basamìnčia. basaminčià basa koja įsistojus, įsimynus į klumpes ar batus, basnirčia: Vasarą aš vis aviu basamìnčia. Jis vaikščioja basamìnčia, neturi autų. Nebus šalta čebatuose ir basamìnčia. Basaminčià eini įsistojęs.
čiaudulinis - čiaudulin|is, čiaudulinė -> čiaudulys: čiaudulinės dujos (sukeliančios čiaudulį).
čaižus - čaiž|us, čaiži skaudus, piktas, aštrus: Čaižus juokas.
čiaudėjimas - čiáudėjimas. → čiaudėti 1: Kas čia do čiáudėjimas: sprengsi, lyg katė užspringus. Čiaudėjimas yra sudėtingas gynimosi refleksas; pasireiškia tada, kai nosyje padirginamos įcentrinės skaidulos. išsičiáudėjimas. → iščiaudėti. Išsičiaudėjimas sveika – nebijok! nusičiáudėjimas. → nusičiaudėti: Toks nusičiáudėjimas tai gal nelabai svei...
čarteris - Rašytinis dokumentas arba pagal sutartį (veikos) vykdomi tinkamu rūšies A. suteikti ar garantuoti teises, frančizės, ar privilegijų iš suverenios galios rašytinį dokumentą, kuris sukuria ir apibrėžia po miestą ir frančizės, švietimo įstaiga, valstybės ar šalies ba, arba korporacija c konstitucija parašyta priemonė nuo LODGE arba filialą ypatinga privilegi...
čaižyti - čaiž|yti, čaižo, čaižė plakti, kapoti, lupti: Nečaižyk botagu arklio. čaižymas.
čardašas - čardašas vengrų liaudies šokis.
čarlstonas - čarlstonas greitas pramoginis šokis.
atidžia - atidžià atidė: Tokį darbą su atidžià turėtum visuomet dirbti Tik staiga jo atidžią atkreipė atdaro lango girgždėjimas Bet mano ypatingą atidžią atkreipia į save stovinčios už sodžiaus vienoj vietoj dvi pušys, kitoj – dvi eglės Iš atìdžios reiktų dirbti, skaityti ║atodaira, atžvalga:Be atìdžios žudo, do...
bergždžia - kiaulių vados paršiavimosi aktas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž