S žodžiai puslapis 8

Saliamonas - saliamònas ratilis(Callistephus): Šiemet turiu daug saliamònų Laukinis saliamonas(dirvinė buožainė;Knautia arvensis)
saliavas - saliavas bot. skėtinių šeimos stambus vaistinis augalas (Peucedanum).
salicilo - yra kristalinės fenolio rūgštis C7H6O3 kuris yra naudojamas medicinoje, ypač exfoliant ir druskų ir kitų išvestinių finansinių priemonių, kaip skausmą ir karščiavimą palyginti aspirino
salieras - salier|as bot. skėtinių šeimos prieskoninė daržovė mėsingu šakniavaisiu (Apium): Įpjaustyk salierų į sriubą.
salietis - saliẽtis,-ė salos gyventojas.
salietra - salietra tech. šarminio metalo nitratas, vartojamas trąšoms ir technikoje.
salietrinis - saliẽtrinis,-ė → salietra: Salietrinis azotas
salietros - , su jomis susijusių arba kurių sudėtyje yra salietra
sąlyga - sąlyg|a 1. reikalavimas, keliamas tariantis: Pasakyk savo sąlygas. Kelti sąlygas. Priimtinos sąlygos. Su sąlyga. Tokiomis sąlygomis. Be jokių sąlygų. 2. aplinkybė, nuo kurios kas priklauso: Maistas yra pagrindinė geros sveikatos sąlyga sąlygos aplinkybė (gram). 3. mat. uždavinio dalis, kurioje pateikiami duomenys: Sąlyga ir klausimas sudaro uždavinį.
salygas - aa prielaida, ant kurio susitarimo įvykdymas priklauso SUTARČIŲ, b pasenusią PAKTĄ. ca nuostata, priėmimo teisine priemone, kuri priklauso nuo neaiškios įvykio poveikį, taip pat pats renginys kažkas svarbu kaip aplinkos apsaugos reikalavimų ką nors kita būtina sąlyga išvaizdą, arba atsiradus
saligatvis - šaligatvis pagatvio takelis vaikščioti.
sąlyginis - sąlygin|is, sąlyginė, sąlygin|is, sąlyginė -> sąlyga: 1. Sąlyginis paleidimas (iš kalėjimo). 2. Sąlyginis refleksas (fiziol.). Sąlyginis kirčio atitraukimas (lingv.).
sąlyginumas - sąlyginùmas 1. → sąlyginis 1: Istorinis sąlyginumas 2.→ sąlyginis 3: Polinkis į apibendrinimus ir sąlyginumą [apsakymuose] tapo dėsningu reiškiniu
salygiskas - sąlygišk|as, sąlygiška 1. priklausomas nuo sąlygos: Sąlygiškas vykdymas. 2. neturintis tikrovės pavidalo: Sąlygiškas vaizdavimas. sąlygiškai prv. sąlygiškumas.
salygiskumas - sąlygiškùmas → sąlygiškas:1.Darbas turi būti sąlygiškai atliktas, t. y. taip, kaip reikalauja sąlygos. Tuo atveju darbo sąlygiškùmas yra jo tinkamumas 2.Jis vieną kartą gyvena ir nori gyventi, nepaisydamas visų aplinkybių ir sąlygiškumų 3. Grįsdamas pasakojimą materialistiniu istorijos supratimu …, rašytojas nevengė fantast...
sąlygiškai - santykinio laipsnį arba mastą šiek tiek
sąlygiškas - sąlygišk|as, sąlygiška 1. priklausomas nuo sąlygos: Sąlygiškas vykdymas. 2. neturintis tikrovės pavidalo: Sąlygiškas vaizdavimas. sąlygiškai prv. sąlygiškumas.
sąlygiškumai - susitarimas, pagal sutartis b susitarimas tarp valstybių reguliavimo klausimus, galinčius turėti įtakos jų ca kompaktiškas tarp priešingos vadus, ypač dėl kalinių biržą ar paliaubų da Bendrojo susitarimo apie pagrindinius principus ar procedūras, taip pat principas arba tvarka, priimami kaip tiesa, ar teisingai konvencija šaukimas arba sušaukti surinkimo b surin...
sąlygiškumas - sąlygiškùmas → sąlygiškas:1.Darbas turi būti sąlygiškai atliktas, t. y. taip, kaip reikalauja sąlygos. Tuo atveju darbo sąlygiškùmas yra jo tinkamumas 2.Jis vieną kartą gyvena ir nori gyventi, nepaisydamas visų aplinkybių ir sąlygiškumų 3. Grįsdamas pasakojimą materialistiniu istorijos supratimu …, rašytojas nevengė fantast...
sąlygojamas - iškelta arba įdėti į nurodytą narė nustato arba nustatyta kondicionavimo
sąlygojantis - elementas, kuris identifikuoja ar lemia ką nors ar kuris ištaiso ar sąlygų rezultatų kvadratinis masyvas skaičių, kairėje ir dešinėje vertikalios linijos, ribojasi pobūdį ir algebrinė suma visų galimų produktų vertė, lygi, kur veiksnių skaičius kiekvieno produkto yra eilučių ar stulpelių skaičių, kiekvieno tam tikro produkto faktorius yra paimta iš skir...
sąlygojimas - są́lygojimas – sąlygoti 1: Paveldimo turto gavimas kartais sąlygojamas tam tikrų sąlygų. Toks sąlygojimas ne visados patogus paveldėtojams
sąlygos - sąlyg|os dgs. aplinkybės, kuriomis kas nors vyksta: Gyvenimo sąlygos Darbo sąlygos Gyvename taikos sąlygomis.
sąlygotas - są́lygotas,-a turintis sąlygas, sąlygų nustatytas.
sąlygoti - sąlygo|ti, sąlygoja, sąlygojo 1. riboti kokia nors sąlyga. 2. žr. lemti 2. sąlygojimas Žiūrėk: [lemti].
sąlygotumas - sąlygotùmas 1. → sąlygotas.2.priklausymas, įtakos, poveikio darymas:Dialektiniu metodu nustatomi reiškinių savitarpio ryšiai ir jų savitarpio sąlygotumas
salikas - šalik|as pailga skarelė kaklui apsirišti, kaklajuostė: Apsivynioti kaklą šaliku.
salikele - šalikel|ė ruožas šalia kelio: Žmonės šalikele ėjo, ne pačiu keliu. šalikelės apsodintos medžiais.
salyklas - salykl|as daiginti grūdai arba jų miltai alui, degtinei daryti: Sumalti salyklą. salyklą diegia.
salyklidė - salyklìdė patalpa alaus darykloje salyklui gaminti:Grendymo salyklidės teikia geresnę sąlyklą, bet atsieina brangiau Salyklas visur gaminamas plokštinėse salyklidėse
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž