S žodžiai puslapis 4

sakaliukas - medienos dalis, arba dalis, AA dažniausiai sausų arba miręs nukirsta šaudyti medis ar krūmas, šakelė, plonas filialas ba supjaustyti arba skaldytų filialas ar medžio gabalo susirinko kuro ar statybinių medžiagų aa ilgas plonas medžio ar metalo gabalas (1 ) klubą ar darbuotojai, naudojamas kaip ginklą (2) lazdą b įgyvendinti naudojamas ryškus arba stumti objekt...
sakandis - są́kandis sukandimas(occlusio): Tiesusis sąkandis
sakas - sãkas sakai: Kvepia sakù, koks oras geras Uolele dilai, sakeliù tirpai ^ Prikibo kaip sakas
sakė - šakė šakės.
sakele - maža šaudyti arba filialas, paprastai be jos palieka minutę nervų ar arterijos skelbimą filialas, stebėti, suprasti, suvokti prasmę
sakes - šak|ės dgs. 1. įrankis mėšlui mėžti, šiaudams ar šienui krauti; kiekis, paimtas tuo įrankiu: Įsimetė į vežimą kelias šakes šiaudų. 2. įrankis puodams traukti iš krosnies. 3. žr. kailiamautis. Ant šakių kelti (nepelnytai girti).
sakykime - sakykime modal. tarkime (laikinai sutinkant su pateikta mintimi): S., jis tikrai negalėjo ateiti.
sakykla - sakykla bažn. aukščiau įtaisyta vieta, iš kurios sakomas pamokslas.
sakymas - šakymas žr. šakumas.
sakingas - saking|as, sakinga turintis daug sakų: sakinga pušis. sakingumas.
sakiniai - pasenęs nuomonė, ypač išvada, suteikiama paprašius arba pasiekė po svarstyti sprendimas 2a, specialiai oficialiai ryškus baudžiamojoje byloje ir nurodant bausmė sukėlė nuteistajam b bausmę, nustatytas teismo ar teisėjo
sakinimas - sãkinimas → sakinti 1: Nuo XX a. pr. pradėta sakinti tik pušis, nes jų sakinimas geriau apsimoka Sakinimo periodo ilgis nustatomas pagal kirtimo planą nusãkinimas → nusakinti 1: Dalis plotų netinka nusakinimui dėl užpelkėjimo
sakinio - pasenęs nuomonė, ypač išvada, suteikiama paprašius arba pasiekė po svarstyti sprendimas 2a, specialiai oficialiai ryškus baudžiamojoje byloje ir nurodant bausmė sukėlė nuteistajam b bausmę, nustatytas teismo ar teisėjo
sakinys - šakinys 1. šakota žvakidė su žvakėmis ar elektros lemputėmis. 2. bot. gvazdikinių šeimos aukštas, dažnai šakotas augalas, daržų ir javų piktžolė (Melandryum).
sakinti - sakin|ti, sakina, sakino 1. knyg. leisti, varvinti sakus: Sakinti pušis. 2. tarm. sakuoti. sakinimas: Medžių sakinimas. sakintojas, sakintoja dkt. 2 sakin|ti, sakina, sakino versti sakyti, prisipažinti. sakinimas.
sakysime - sakysime modal. žr. sakykime.
sakyti - saky|ti, sako, sakė 1. žodžiais reikšti mintis, kalbėti: Sakyti tiesą. sakyk savo nuomonę. Nė žodžio nesakęs išėjo. 2. teigti, tvirtinti: Nesakyčiau, kad jis gerai išmano. Sakė mane šiokią, sakė mane tokią (d.). sngr.: Jis sakosi daug žinąs. 3. sekti, pasakoti: Sako pasaką. 4. liepti: Ar jam sakai, ar nesakai, vis tiek neklauso. Jis eina ir nesakomas. s...
sakytinis - sakytin|is, sakytinė pasakojamasis, žodinis: Dainuojamoji ir sakytinė tautosaka.
sakytis - saky|tis, sakosi, sakėsi 1. -> sakyti. 2. prisipažinti: Kaip aš sakysiuos, jeigu nenusikaltau.
Saklė - sãklė [gruz. sachli – namas], Kaukazo kalniečių troba iš medžio, molio arba akmenų; dažn. statoma kalnų šlaituose.
sakmė - sakmė pasakojamosios tautosakos kūrinys, kuriame aiškinama pasaulio ir gamtos reiškinių kilmė, vaizduojamas žmogaus susidūrimas su mitinėmis būtybėmis: Mitologinės sakmės.
sakniagumbis - šakniagumbis bot. požeminis mėsingas augalo šaknies sustorėjimas.
saknies - paprastai po žeme dalis iš sėklų augalų kūno dalis, kuri paimta paprastai iš paveikus hipokotilius, funkcijas, absorbcijos, aeracija, ir maisto saugojimo organo arba inkaravimo vietą, ir paramos priemones, ir skiriasi nuo stiebo, ypač trūksta mazgų, pumpurus, ir palieka b bet požeminės augalų dalis (kaip tikrą katalogą arba lemputę gumbai, šakniastiebiai, arba...
sakningas - šakning|as, šakninga turintis daug arba storų šaknų: Šakningas medis. Šakningas durpynas.
sakninis - šaknin|is, šakninė 1. -> šaknis 1: Šakninis krežis (iš šaknų nupintas). 2. -> šaknis 4: Šakninis žodžio kirtis Žiūrėk: [šaknis] [šaknis].
saknys - paprastai po žeme dalis iš sėklų augalų kūno dalis, kuri paimta paprastai iš paveikus hipokotilius, funkcijas, absorbcijos, aeracija, ir maisto saugojimo organo arba inkaravimo vietą, ir paramos priemones, ir skiriasi nuo stiebo, ypač trūksta mazgų, pumpurus, ir palieka b bet požeminės augalų dalis (kaip tikrą katalogą arba lemputę gumbai, šakniastiebiai, arba...
saknytas - šaknyt|as, šaknyta kuris su daug šaknų, šakningas: šaknytos bulvės. šaknyta žemė.
saknyti - šakn|yti, šaknija, šaknijo leisti šaknis: Žilvitis greit šaknija. sngr. šaknijimas.
sako - sãko sakyk:Gerk, sãko, pats
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž