S žodžiai puslapis 3

saiga - nedidelis sidabro moneta pagal Merovingai ir dabartinės Prancūzijos iki denjė įvedimo
saikas - saik|as 1. matas, norma: Valgyk su saiku. Neturi saiko. Be saiko (per daug, pervirš) nori. Žinoti saiką (kiek ko galima, kiek tinka). Viršyti saiką. 2. indas, kuriuo kas seikėjama, matuojama. 3. istor. biralų vienetas (šeši gorčiai); tokios talpos indas: Iš šiaudų ir vytelių pintas saikas Saikas rugių.
saikdinti - saikdin|ti, saikdina, saikdino imti priesaiką, liepti prisiekti: Liudytojus saikdinti saikdinimas: Karių saikdinimas.
saikingai - a vengti kraštutinumų elgesio ar išraiškos, laikantis pagrįstų ribų
saikingas - saiking|as, saikinga turintis saiką, nuosaikus, santūrus: Žmogus visur turi būti saikingas saikingai prv.: saikingai valgo. saikingumas.
saikingumas - saikingùmas → saikingas: Tvirtavalis žmogus visada laikosi saikingumo Ryškus renesansinio stiliaus bruožas buvo racionalumas ir saikingumas Stilistiniai nesaikingumai Darbo apmokėjimo nesaikingumas
saikinti - saikin|ti, saikina, saikino žr. saikdinti.
saikuoti - saik|uoti, saikuoja, saikavo saiku matuoti, seikėti: Javus, grūdus saikuoti saikavimas.
saikus - saik|us, saiki 1. saikingas: Saikus žmogus. 2. lengvas seikėti. saikiai prv. saikumas.
Sailas - saĩlas 1. = seilas.2. raištis, saitas, lynas.
Saimonas - peter-taip pat paragino Simonas Petras vienas iš dvylikos mokinių, Jėzus taip pat vadinamos Simonas Uoliuoju Jėzaus giminaitis Cyrenian priverstas padėti Jėzus neša savo kryžių į savo nukryžiavimo vietą taip pat paragino Simonas Cyrenian Simon Magus
Sainetė - sainètė [isp. spinete], muz. vaidinimo rūšis; panaši į operetę; dažn. vaizduoja miesto gyvenimą, turi folkloro elementų, neretai ir melodramos bruožų.
saipymasis - šaipymasis -> šaipytis.
saira - sáira, vėjažuvė žuvis Cololabis saira; gyvena Ramiojo vandenyno vidutinių platumų ir subtropinio klimato juostose prie Azijos ir Š. Amerikos pakrančių; verslo objektas.
saistantis - vienas veiksmas, kuris jungiasi žaliavą ar įtaisas, naudojamas prijungti kaip viršelio ir medžiagų, kurias knygą kartu ba siauras audinio vertė baigti žalias kraštai ca nustatyti slidinėjimo sutvirtinimai turintis įkrovos įmonė slidinėjimo, kuri jungiasi įpareigojanti
saistyti - saistyti, saisto, saistė džn. sieti: 1. S. virves. 2. Draugiški susitarimai saisto valstybes. 3. įpareigoti: Dovanos saisto žmogų. Skolinimo sąlygos buvo labai saistomos. saistymas Žiūrėk {sieti}.
saitai - saĩtai 1. grandinės, pančiai kam surakinti:Nei kalinė, nei saĩtai, nei pančiai negalėjo kliudyt Jonui Rankos [nedoros moteriškės] saitai yra | Ižtrūkęs iž saĩtų šatono, bėk gailėjimop Nėr žąslų, nėra saitų troškimams ^ Reikalas ir ubagystė daugelį į saitus suvystė 2. kalėjimas, nelaisvė:Kalinė, saitai Įmetė jį sa...
saitas - sait|as 1. ryšys, sąryšis, sąsaja: Visi reiškiniai yra susiję priežastiniais saitais. Giminystės, draugiškumo saitai. Saitas su gyvenimu. 2. kibiro ar kitokio indo virvė ar lankelis nešti, pasaitas: Kibiro saitas nutrūko. 3. virvė, šikšna, grandinė galvijui tvarte pririšti.
sąjūdis - sąjūdis 1. sutelktas visuomeninis judėjimas: Nacionalinis (tautinis) s. Bajorų s. Gamtos apsaugos s. 2. sujudimas, sukrutimas: Visame sodžiuje didžiausias s.
sąjunga - sąjung|a 1. asmenų, grupių, klasių susijungimas, susivienijimas bendram tikslui: Sudaryti sąjungą. Sąjunga iširo. 2. valstybinis ar visuomeninis susivienijimas, organizacija: Tautų sąjunga Profesinė sąjunga.
sąjungininkas - sąjunginink|as, sąjungininkė dkt. kokios sąjungos narys, dalyvis: Ištikimas sąjungininkas.
sąjungininkų - turintys arba glaudžiai bendradarbiaujant prijungtas
sąjunginis - sąjungin|is, sąjunginė, sąjungin|is, sąjunginė susijęs su sąjunga.
saka - šak|a 1. stiebo išauga: Beržo, liepos šaka Plona, kreiva, sausa šaka Medžių šakos linksta. Voverė šokinėja nuo šakos ant šakos. Rūtų šakelė. Apgenėk obelies šakeles, šakutes. Kerta šaką, ant kurios pats sėdi (folkloras). 2. nupjautos išaugos liekana medyje ar lentoje: Oblių atšipinau į šakas. 3. atskira linija, išsišakojimas: Upės, ežero šaka ...
sakai - sakai dgs. klampus kietėjantis skystis, išskiriamas medžių (ppr. spygliuočių): Eglių, pušų, vyšnių s.
sakalas - sakal|as zool. plėšrus paukštis, medžiojantis ore (Falco): Medžioklinis sakalas (F. rusticolus). Sakalas keleivis (F. peregrinus). Margas sakalėlis. Skrido kaip sakalas, tūpė kaip vabalas (folkloras).
sakalininkas - sakalininkas istor. medžioklinių sakalų augintojas, jų prižiūrėtojas.
sakališkas - sakališk|as, sakališka -> sakalas: sąkališkos akys (gerai ir toli matančios).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž