спать žodžio reikšmė

Žodžio apnakvinti vertimas į Rusų kalbą - спать
спать - (Apnakvinti) nãkvinti,-ina, -ino1. duoti nakvynę; prašyti nakvoti:Keleivį, svetį nãkvink pas save Mes juos nãkvinom ištisą savaitę Nãkvykit jūs mane, neinu namo Jie namo neleis, nãkvins Pradėjo nãkvinti, kaip atvažiavom, i pasilikom Močiute, širdužėle, vai nakvink, priimk jaunus svetelius | Savo pačią tris naktis nãkvino(laikė pašarvotą),o motinelę dar tą pačią dieną tiesiai į kapus nuvežė 2. nakvoti:Aš nãkvinuos Kaune 1. duoti nakvynę; įprašyti nakvoti:Apnãkvinau svetį Apnakvinusi juos, apvaliusi, baltinius švariais pamainiusi Žmogaus pavaišintas ir apnakvintas, senis iškeliavo toliau Apnãkvino kas norintais, ka nepareina Tu niekur neisi, mes tave čia apnãkvinsime 2. apsinakvoti:Tu, vienas būdamas, keti apsinakvinti čia, nebijodamas visų baidų Mudu apsinãkvinova Pas jį kažkoks žmogus apsinãkvino Čia apsinãkvindamas aš tik jumis suklapatijau duoti nakvynę kurį laiką:Tris naktis išnãkvinau ir pasakiau, kad daugiau nebeateitų Dvi naktis turi [numirusį] išnãkvinti duotinakvynę:Sugrįžo vyras ir moteris, rūpinasi negalį mus panakvinti Turi [svečią] priimti i panãkvinti duoti nakvynę:Batsiuvys sutiko juodu savo troboje pernakvinti Dešimtį galiu pernakvinti ir pas kaimynus neisiu! Imte priimsiu ir parnakvinsiu Gerai, kad jį Zaukas parnãkvino Žmogus svečią pérnakvino, davė pusryčių ir išleido Párnakvino tą vaiką milicijo[je] duoti nakvynę, įkalbėti nakvoti:Musėt užnãkvino kas, kad da nepareina

Žodis спать kitomis kalbomis

Rusiškai: спать
Angliškai: sleep
Estiškai: dormir
Lenkiškai: spać
Latviškai: gulēt
Lietuviškai: apnakvinti
2014-03-07 08:40:53
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž