R žodžiai puslapis 5

radiotechnika - radiotechnika elektrotechnikos šaka, tirianti radijo bangų panaudojimo metodus ir technines priemones.
radiotechnikas - radiotechnik|as, radiotechnikė dkt. radiotechnikos specialistas.
radiotelefonas - vykdyti Pritvirtinta radijo bangomis aparatai
radiotelegrafas - radiotelegrafas 1. bevielis telegrafas, siunčiantis ir priimantis pranešimus radijo priemonėmis. 2. įstaiga, kurioje yra įrenginiai radiogramoms siųsti ir priimti.
radiotelegrafistas - radiotelegrafistas, specialistas pranešimams siuntinėti ir priiminėti radiotelegrafu.
radiotelegrama - radiotelegramà [↗ radio... + ↗ telegrama], per radiją gautas ir užrašytas pranešimas.
radiotelemetrija - radiotelemètrija [↗ radio... + ↗ telemetrija], fiz. dydžių matavimo rezultatų perdavimas radijo ryšiu.
radioteleskopas - , su jomis susijusių arba valdoma spinduliavimo energijos ar susijusių su elektros srovės ar reiškinių (kaip elektromagnetinės spinduliuotės) dažnis nuo apie 3000 hercų ir 300 Gigahercinio iš, susijusių su ar naudojamos radijo ar radijo RINKINYS B specializuojasi radijo bevielis perdavimas ir elektros impulsų arba signalų priėmimas naudojant elektromagnetinių ban...
radioterapeutas - radioterapèutas [↗ radio... + ↗ terapeutas], gydytojas — radioterapijos specialistas.
radioterapija - radioterapija gydymas spinduliais (rentgeno, radžio ir kt.).
radiotoksemija - radiotoksèmija [↗ radio... + ↗ toksemija], apsinuodijimas radioaktyviomis medžiagomis.
radiovizija - radiovizija [↗ radio... + lot. visio — regėjimas], neskaidrioje aplinkoje esančių objektų arba neskaidrių objektų vidaus struktūros matomo vaizdo gavimas, panaudojant radijo bangas.
radiozondas - miniatiūrinis radijo siųstuvas, kuris atliekamas aukštai (kaip pagal nepilotuojamas balionu), naudodama priemones, jutimo ir transliavimo atmosferos sąlygų
radis - radis chem. radioaktyvusis, tamsoje švytintis elementas, vartojamas medicinoje ir technikoje (Ra).
radistas - radist|as, radistė dkt. specialistas pranešimams siuntinėti ir priiminėti per radiją.
radiusas - radiusas ntk. = spindulys 4 Žiūrėk: [spindulys].
rado - turintys visas įprastą, standartinis arba pagrįstai tikimasi, įranga
radonas - radonas chem. radioaktyvusis elementas - labai nuodingos, tamsoje švytinčios inertinės dujos, vartojamos medicinoje ir kitur (Rn).
radulė - rãdulė [lot. rado — gremžių, trinu], trintuvė — moliuskų (išskyrus dvigeldžius) raumeningas liežuvėlis.
radusi - turėti ar išlaikyti kaip nuosavybę, privilegija, arba teisė
radža - radža v. 1. istor. Indijos valdovas. 2. indų kunigaikštis.
radžputai - radžpùtai [skr. radža-putra < radža(n) — karalius + putra — sūnus], vid. amžių Indijos karinis kastinis luomas; dab. Indijos induistų aukščiausiųjų kastų grupė.
Rafaelis - miestas W California San Pablo Bay pop 56.063
rafidės - rafidės [gr. rhaphis (kilm. rhaphidos) — adata], adatų pavidalo kalcio oksalato kristalai augalų ląstelėse.
rafija - rafija palmių pluošto, naudojamas ypač kaip susiejimas ir audimo laidą
rafinadas - rafinadas rafinuotas cukrus.
rafinavimas - rafinãvimas → rafinuoti.1.priemaišų valymas iš kurio nors techninio produkto (spirito, metalo ir kt.).2.cukraus rafinado gaminimas iš smulkiojo cukraus.
rafineris - pastatai bei įranga, skirta perdirbti arba perdirbti (kaip aliejaus ar cukraus)
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž