R žodžiai puslapis 4

radiola - radiola radijo imtuvas ir elektrinis patefonas viename aparate.
radioliarijos - radioliãrijos [lot. radiolus — spindulėlis], spinduliuočiai — sarkodiniai pirmuonys Radiolaria; gyvena jūrose; kūnas rutuliškas su spinduliškai išsidėsčiusiomis rizopodijomis ir filopodijomis.
radioliaritas - radioliaritas, biogeninė uoliena, susidariusi daugiausia iš radioliarijų griaučių.
radioliuminescencija - radioliuminesceñcija [↗ radio... + ↗ liuminescencija], liuminescencija, kurią sužadina α dalelių, elektronų, protonų, rentgeno, gama spindulių, neutronų srautai.
radiolizė - chemiškai neskaidant radiacijos veiksmų
radiologas - radiològas [↗ radio... + ↗ ...logas], radiologijos specialistas.
radiologija - radiològija radioaktyvių reiškinių mokslas.
radiologinis - arba radiologijos arba branduolinei spinduliuotei arba susijusių su radiologijos
radiolokacija - radiolokacija metodas radijo bangomis rasti nematomus objektus, nustatyti jų vietą, sekti jų judėjimą.
radiolokacijos - prietaisas arba paprastai sinchronizuoto radijo siųstuvo ir imtuvo,, kuri skleidžia radijo bangas ir procesus savo svarstymus dėl ekrano ir yra naudojamas ypač aptikti ir rasti objektus (kaip orlaivio) arba paviršiaus savybių iš planetos nuotolio pranešimo sistema, kurią sudaro
radiolokacinis - radiolokacin|is, radiolokacinė -> radiolokacija: radiolokacinė astronomija. Radiolokacinis švyturys.
radiolokatorius - radiolokatorius radiolokacijos įrenginys.
radiometeorografas - radiometeorogrãfas [↗ radio... + ↗ meteorografas] ↗ radiozondas.
radiometeorologija - radiometeorològija [↗ radio... + ↗ meteorologija], mokslas apie meteor. sąlygų įtaką radijo bangų sklidimui ir apie troposferos tyrimą radijo bangomis.
radiometras - radiomètras 1.prietaisas spinduliavimo intensyvumui arba energijai matuoti.2.prietaisas radioaktyvumui matuoti.
radiometrija - radiomètrija [↗ radio... + ↗ ...metrija]: 1. fiz. dydžių, kurie apibūdina įv. rūšių spinduliavimo (akustinio, šviesos, jonizuojančiojo) šaltinius ir patį spinduliavimą, matavimas; 2. naudingųjų iškasenų paieškos metodas, pagrįstas gamtinio radioaktyvumo matavimu.
radionavigacija - radionavigãcija [↗ radio... + ↗ navigacija], laivų, skraidymo ir kosminių aparatų judėjimo ir padėties erdvėje kontrolė ir orientavimas radiotechnikos priemonėmis.
radionavigatorius - radionavigãtorius [↗ radio... + ↗ navigatorius], prietaisas laivo, lėktuvo, erdvėlaivio buvimo vietai nustatyti radijo signalais, kuriuos spinduliuoja kelios sinchroniškai dirbančios radijo stotys.
radionuklidas - radionuklidas [↗ radio... + ↗ nuklidas], radioaktyvusis nuklidas (atomas).
radiopelengas - radiopèlengas [↗ radio... + ↗ pelengas], kryptis nuo stebėtojo į žinomoje geogr. vietoje veikiančią radijo stotį arba radijo švyturį, matuojama horzontaliu kampu tarp dienovidinio plokštumos ir vertikalios plokštumos, einančios per stebėtoją ir radijo stotį arba radijo švyturį.
radiopelengatorius - radiopelengãtorius [↗ radio... + ↗ pelengatorius], įrenginys, nustatantis kryptį į radijo bangų šaltinį (jo pelengą).
radiopilotas - radiopilòtas [↗ radio... + ↗ pilotas], laisvai skraidantis vandenilio pripildytas balionas; pagal jo padėtį ir judėjimą, kurie nustatomi radiolokatoriumi, apskaičiuojamas vėjo greitis ir kryptis debesyse ir už jų.
radioprotektoriai - radioprotèktoriai [↗ radio... + ↗ protektorius], radioapsauginės medžiagos — chem. junginiai, didinantys organizmo atsparumą jonizuojančiajam spinduliavimui.
radioprožektorius - radioprožèktorius [↗ radio... + ↗ prožektorius]: 1. radijo siųstuvas, skleidžiantis siaurą radijo bangų pluoštą, kuris sudaromas kryptinėmis antenomis; 2. įrenginys iš radiolokatoriaus ir šviesos prožektoriaus.
radiorelinis - radiorelinis [↗ radio... + ↗ relė], turintis daug retransliatorių, siunčiantis radijo signalus per retransliatorius.
radiorezistencija - radiorezisteñcija [↗ radio... + ↗ rezistencija], organizmo atsparumas jonizuojančiajam spinduliavimui.
radiosensibilizacija - radiosensibilizãcija [↗ radio... + ↗ sensibilizacija], biol. objektų jautrumo jonizuojančiajam spinduliavimui padidėjimas (padidinimas).
radiosignalas - aa ilgas gabalas sunkiųjų dažnai kvadrato medienos, tinka naudoti statybos ba medžio ar metalo cilindro staklėse, dėl kurių metmenų žaizda c plūgu rankenos, standartiniai ir noragėlių yra pridedamas D pusiausvyrą juostą dalis svarstyklės pakabinti e vienas iš pagrindinių horizontaliųjų atraminėms (kaip pastato ar laivo)
radiospektrografas - radiospektrogrãfas [↗ radio... + ↗ spektrografas], prietaisas radijo spinduliavimo spektrui tirti.
radiospektroskopija - radiospektroskòpija [↗ radio... + ↗ spektroskopija], mokslas, tiriantis medžiagos savybes ir sandarą pagal radijo bangų spektrus.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž