Wzbudzenie žodžio reikšmė

Wzbudzenie - (žadinimas) žãdinimas. → žadinti: 1. Rasi nekels ant muno žãdinimo. 2. 3. Generatorius maitina daviklio žadinimo apviją. Elektrovaros jėgos didumas reguliuojamas keičiant žadinimo srovę. 4. Vienuolio kūriniuose svarbią lyrinės nuotaikos žadinimo funkciją atlieka gamtos vaizdai. Kūnas reikalauja valgio ir miego, o dvasia žadinimo. 5. → žadinti 6: Žadinimas savęsp. Apie kitas maldas ir apie žãdinimą šventųjų. Dievas prajovus rodė … prieg žãdinimu šventųjų. 6. → žadinti 7: Vaikas visądien inkščia, nepadeda nė žãdinimas. atsižãdinimas. apeliacija, atšaukimas: Tasai [sūdas] bus visatinis, paskutinis ir be apeliacijos aba atsižadinimo kitop tribunolop. išžãdinimas. → išžadinti: 1. 2. nusižãdinimas. → nužadinti 2. Atsisėdau vagone žinodamas, kad vieninteliu mano nusižadinimu bus maudulys. Parodą ikšiol reikia suprasti kaipo nusižadinimą ponų. pažãdinimas. 1. → pažadinti 1: Šalta rasa gelia kojas, bet aš žvalus, dėkingas gaidžiui už pažadinimą. 2. → pažadinti 3: Tautiškuose reikaluose dvasia tarp žmonių tarytum tik laukia pažadinimo. Epochos žmonių jausmų nekeičia, keičia tik jų pažadinimo priežastis. Jisai nejautė pažadinimo dirbti. 3. → pažadinti 5. péržadinimas. → peržadinti. prižãdinimas. → prižadinti 1. Žmogus darosi bejėgis atsilaikyt neužsnūdęs ramioje nakties tylumėlėje iki gražaus rytojaus prižadinimo. sužãdinimas. → sužadinti 4: Atomo sužadinimas – atomo perėjimas į kitą stacionariąją būseną su didesne vidine energija. Elektromagnetinių bangų sužadinimo procesas vadinamas bangų spinduliavimu. Sužãdinimo anodas. Šiluminis sužãdinimas. Virpesių amplitudė tol didėja, kol galioja susižadinimo sąlyga.

Žodis wzbudzenie kitomis kalbomis

Rusiškai: возбуждение
Angliškai: excitation
Estiškai: excitación
Lenkiškai: wzbudzenie
Latviškai: uzbudinājums
Lietuviškai: žadinimas
2013-03-25 06:50:25
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž