P žodžiai puslapis 9

padazytas - užlieti su spalva išblukti, dirvožemio 3 švinkti
padazyti - padažyti, padažo, padažė 1. pamirkyti: Plunksną p. rašale (į rašalą). sngr.: Valgo sklindžius, pasidažydamas su taukais (į taukus). 2. patepti dažais: P. lūpas. sngr.: Pasidažyti veidą. pa (si) dažymas.
padažas - padaž|as valgio dažinys, pamirkalas: Valgo bulves, mėsą su padažu. Užpilk padažo ant mėsos.
padažymas - padažymas -> padažyti.
padažinė - padažinė indas padažui patiekti.
padažytas - užlieti su spalva išblukti, dirvožemio 3 švinkti
padažyti - padažyti, padažo, padažė 1. pamirkyti: Plunksną p. rašale (į rašalą). sngr.: Valgo sklindžius, pasidažydamas su taukais (į taukus). 2. patepti dažais: P. lūpas. sngr.: Pasidažyti veidą. pa (si) dažymas.
padažnėti - padažnė|ti, padažnėja, padažnėjo pasidaryti dažnesniam: Pulsas padažnėjo. padažnėję žodžiai. padažnėjimas.
padažninti - padažnin|ti, padažnina, padažnino padaryti per dažnai ar dažnesnį: padažnini vaistus gerti, ir nebegerai. padažninimas.
padebesiai - gerai matomas kondensuotu garų dalelių masė (vandens ar ledo), sustabdytas vienos planetos atmosferoje (žemės) arba mėnulis kažką panašaus ar tai rodo, kad tariamas kabėti ore kaip aa šviesos Filmai, putlus, ar Banguotos masės debesis
padedamas - fizinė aplinka erdvė ba būdas priėmimo ar tranzito c Fizinė aplinka, atmosfera yra neterminuota, regiono ar erdves
padedantis - suteikti pagalbą ar paramą
padegamasis - aa asmuo, kuris įsipareigoja tyčinis padegimas padegėją ba medžiagą arba ginklą (bomba), naudojami rinkimui pradėti gaisrų asmuo, kuris jaudina frakcijos, kivirčų, arba kurstymas maištauti maišytuvu, arba kai padegimas arsonous linkęs į jaudina ar Rozpłomienić uždegimo
padegantis - aa asmuo, kuris įsipareigoja tyčinis padegimas padegėją ba medžiagą arba ginklą (bomba), naudojami rinkimui pradėti gaisrų asmuo, kuris jaudina frakcijos, kivirčų, arba kurstymas maištauti maišytuvu, arba kai padegimas arsonous linkęs į jaudina ar Rozpłomienić uždegimo
padegėjas - degė́jas(-is), -a 1.kas uždega, degikas:Apskundė sūdui degėjus 2.kas užžiebia:Degėjis žiburio, kurs uždega 3. degučius 1. -a kas padega:Apginsime nuo padegėjų sodybas -a kas uždega:Ažudegėjas
padegėlis - padegėl|is, padegėlė dkt. kieno namai sudegę, nukentėjęs nuo gaisro žmogus.
padegimas - degìmas 1.→ degti 1: Šlapios malkos – menkas degìmas Na, ir degìmas tos girios – antra diena neapgesina Nėr gero degìmo – rūksta lempa ║ gaisras:Ten ne medės degìmas, ten troba dega Iš šiaudų kūgio prasidėjo degìmas Po degìmo jau vėl atsistatė Trys degìmai buvo ...
padeginti - padegin|ti, padegina, padegino 1. kiek pakaitinti ugnyje. 2. pasvilinti, paspirginti, paskrudinti: padegintos kruopos, bulvės. 3. pakaitinti: Dar pusdienį padegins saulė, ir rugiai bus sausi. padeginimas.
padegrasas - padegrãsas [pranc. pas de grace — gracingas šokis], pramoginis šokis; šokamas poromis, vidutiniu lempu, gracingu žingsniu, su pritūpimais.
padegti - padeg|ti, padega, padegė 1. kurį laiką degti: Laužas kiek padegė ir užgeso. 2. gaisrą sukelti: Daržinę padegti padegamieji šoviniai. 3. pasvilti, paskrusti: Padegusios bulvės. padegėjas, padegėja dkt. padegimas.
padėjėjas - asmuo, kuris padeda pagalbininkas, taip pat asmuo, turintis asistentų
padėjimas - padėjim|as 1. -> padėti (veiksmas). 2. vieta padėti, laikyti: Turime gerą padėjimą bulvėms.
padėjo - suteikti pagalbą ar paramą
padėka - padėka dėkingumo jausmo reiškimas, padėkojimas: Reikšti padėką.
padekatras - padekãtras [pranc. pas de quatre — keturių šokis]: 1. pramoginis šokis; šokamas poromis; 2. baleto dalis, šokama 4 šokėjų.
padekite - naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis poziciją kontakto su viršutinio paviršiaus
padeklamuoti - padeklam|uoti, padeklamuoja, padeklamavo iš atminties pasakyti paprastai meninį tekstą: Padeklamuoti eilėraštį. padeklamavimas.
padėklas - padėkl|as 1. pagalys ar rąstgalys, ant kurio kas padedama. 2. įtaisymas kam nors padėti, pastatyti: Pastatyk puodą ant padėklo. 3. lentelė atlenktais kraštais valgiams, indams nešioti.
padekliukas - ,, kad pakrantėse, aa pakrantės eismo ar prekybos ba laivas, plaukiantis asmuo, besiverčiantis išilgai kranto arba užsiima prekyba tarp tos pačios šalies uostuose iš pajūrio aa dėklą ar DECANTER rezidentų stovėti paprastai sidabro ir kartais ant ratų ba seklių konteineris arba plokštės arba matinio apsaugoti paviršiaus aa nedaug transporto priemonę (roges ar ...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž