P žodžiai puslapis 8

padalyvis - padalyvis gram. veiksmažodžio forma, reiškianti veiksmo aplinkybę, kylančią iš pašalinio veiksmo (pvz.: bėgant, bėgus, bėgdavus, bėgsiant).
padanga - padang|a tarm. pašiūrė, stoginė: Įtrauk ratus į padangą 2 padanga automobilio, dviračio ir kt. rato viršutinė storos gumos apdanga: Pradūrė padangą. Nuleido (išleido) padangą.
padangė - padang|ė 1. dangaus, oro erdvė: padangėje nardo lėktuvas. Dūmai kyla į padangę. Tiltas išlėkė į padanges (susprogdinus). 2. prk. šalis, kraštas, apylinkė: Kas jūsų padangėje girdėti? Į padanges kelti (iškelti) (garbinti). Į padanges keltis (didžiuotis, girtis). padangėmis skraidyti (niekus kalbėti, fantazuoti).
padangėje - Viršutiniai atmosferos sluoksniai arba erdves erdvę, kuri yra akivaizdų didelį skliautas ar arka virš žemės dangaus 2 oro sluoksnį viršutinėje atmosferoje b klimato
padangės - Viršutiniai atmosferos sluoksniai arba erdves erdvę, kuri yra akivaizdų didelį skliautas ar arka virš žemės dangaus 2 oro sluoksnį viršutinėje atmosferoje b klimato
padangos - į išmetamųjų dujų arba labai sumažinti į fizinę jėgą nuovargio, kad dėvėti iš į Bore Pasenę drabužiui Archajiškos moters "ekrano užsklandą arba plaukų ornamentu pasenusių drabužiui archajiško puošia (plaukai) kantrybės su ornamentu metalo lankai formuojant į rato protektoriaus gumos pagalvėlė kad telpa apie rato (kaip automobilyje) ir paprastai yra s...
padaras - padar|as 1. kas padaryta, sukurta: Šaunamas ginklas yra žmogaus rankų padaras. 2. gyva būtybė: Koks čia dabar padaras (koks čia gyvulys)? 3. padargas, įrankis: Sudegė gyvuliai ir padarai.
padargai - padárgai padarai: Vaikas rėkia rėkia, vemia – padárgai, ne kas kitas Gal čia padárgai kokie – audeklas neseĩna sunykti, išnykti:Miestas padargais nuėjo
padargas - padarg|as 1. žemės darbo ar namų ūkio įrankis: padargus reikia laiku susitaisyti. 2. kūno organas: Kalbos padargai (lingv. kuriais tariama). 3. tarm. spąstų dirginamoji lentelė.
padariau - atvyko arba nutraukta
padarymas - padarymas -> padaryti.
padariniai - turinys, ketinimų B pagrindinę reikšmę esmė kažką, kad neišvengiamai taip pirmesnis (kaip priežastis ar įgalioto asmens) į išorę ženklas išvaizdą laimėjimus, išsipildymo galią, kad būtų apie įtaka rezultatui
padarinys - padarin|ys rezultatas, vaisius (ypač neigiamas): Vienodos priežastys sukelia vienodus padarinius. Padarinio šalutiniai sakiniai. Karo, audros padariniai likviduoti.
padarytas - fiktyvus, išrado
padaryti - padaryti, padaro, padarė 1. padirbti, pagaminti: P. ratus. P. skylę. Padarė alaus. Lengva pasakyti, sunku p. (folkloras). sngr.: Pasidaryti stalą. 2. sukelti: P. įspūdį. P. gėdą. P. nemalonumą. Lietus tik rasą padarė (menkai lijo). Nieko tu jam nepadarysi. sngr.: Ką pirštui pasidarei? Kas tau pasidarė, kad toks išbalęs? Galą pasidaryti (nusižudyti). 3. sutei...
padaromas - fiktyvus, išrado
padas - pad|as 1. pėdos apačia: Vaikščiodamas padus pamušiau. pado nuospauda, padūrimas. 2. bato apačia: padai prakiuro - reikia puspadžių. padai atkrito, sudilo. Odiniai, kaučiukiniai, mediniai padai. 3. krosnies apačia: Krosnies padas ištrupėjęs. 4. ryt. klojimo molinis grendymas, laitas: Padas duobėtas, sutrūkinėjęs. padą plūkia. Ant pado kulia. Į padą duoti ...
padaugėjimas - daugė́jimas → daugėti 1: Gyventojų daugė́jimas → padaugėti: Šulny vandenio padaugė́jimas žymu
padaugėti - padaugė|ti, padaugėja, padaugėjo pasidaryti daugiau, pagausėti: Čia gyventojų padaugėjo. Vandens padaugės - lietus lyja. padaugėjimas.
padauginimas - dáuginimas daũginimas daũginimos → dauginti:1.Krapai dera skausmų raminimui, pieno dauginimui | Rašo apie lietuvių raštiją, skaitytojų platinimos, rašytojų dauginimos 2.Skaičių dáuginimas Sudėti ans jau moka, tik to daũginimo nėkaip nepaema 3. Gyvių dauginimasis → nudauginti: Nudáuginimas d...
padauginti - padaugin|ti, padaugina, padaugino 1. padaryti, kad būtų daugiau: Jurginus galima skirstant padauginti sngr.: Šulinyje vandens pasidaugino. 2. viršyti normą: padauginai man duonos atriekti. padauginau išgerti - galva sukasi. 3. mat. atlikti daugybos veiksmą: Tris padauginti iš keturių. padauginimas.
padauza - padauž|a b. kas daužosi, pabalda, nenuorama: Niekas tų padaužų ir nesutvarko!.
padauža - padauž|a b. kas daužosi, pabalda, nenuorama: Niekas tų padaužų ir nesutvarko!.
padaužiškas - padaužišk|as, padaužiška -> padauža: Padaužiškas drąsumas.
padavėja - moteris, kurie laukia lenteles (kaip restorane)
padavėjas - padavėj|as, padavėja dkt. maitinimo įstaigos patarnautojas prie stalų.
padavimas - padavim|as 1. -> paduoti (veiksmas). 2. pasakojamosios tautosakos kūrinys apie nepaprastus praeities atsitikimus ir gamtos reiškinius: Istoriniai padavimai. padavimai apie milžinus, akmenis, keliaujančius ežerus padavimas -> paduoti.
padazas - padaž|as valgio dažinys, pamirkalas: Valgo bulves, mėsą su padažu. Užpilk padažo ant mėsos.
padazine - padažinė indas padažui patiekti.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž