P žodžiai puslapis 5

pablogėti - pablogė|ti, pablogėja, pablogėjo 1. pasidaryti blogesniam: Oras, keliai pablogėjo. 2. kiek suliesėti: Parvažiavo pablogėjęs. 3. pasidaryti silpnesniam (apie ligonį). pablogėjimas.
pabloginimas - blõginimas blogìnimas → bloginti:1. 2. 3. vertimas vemti, pykinimas. → pabloginti 1. → subloginti:1. 2.Duoti tau reiktų už tokio arklio sublogìnimą!
pabloginti - pablogin|ti, pablogina, pablogino padaryti blogesnį: Savo padėtį pabloginti pabloginimas.
pablogti - pablog|ti, pablogsta, pablogo 1. pasidaryti blogesniam, prastesniam: Rudenį oras, keliai pablogsta. 2. palysti, sumenkėti: Nuo arimo arklys pablogo. 3. visai nusilpti (apie ligonį): Bevežant ligonis pablogo. pablogimas.
pablukti - pabluk|ti, pablunka, pabluko kiek nublukti, nusišerti: Kepurė pabluko nuo saulės. pablukimas.
pabodęs - stebėti ar supratimo būties įspūdį
pabosti - pabo|sti, pabosta, pabodo kiek atsibosti, pakyrėti: pabodo jau man čia. pabodimas.
pabraiža - pabraiža b. pabalda, padauža, išdykėlis.
pabrangimas - brangìmas → brangti: Brangìmai tų paršų į rudenį – kas turgus vis brangesniai → pabrangti: Per patį pabrangìmą pardaviau kviečius
pabranginimas - brangìnimas bránginimas → branginti:1.Bránginimas ano yr – kur tu nupirksi! 2. Sveikatos branginimas Jonas ... buvo didime branginime 3. Koks brangìnimasis – negali prisiprašyti, kad ateitų! Kam tas bránginimasis! → pabranginti 1: Statybos kainos pabranginimas prašymas daugiau nekaip daikta...
pabranginti - pabrangin|ti, pabrangina, pabrangino 1. pakelti kainą: Žiemą obuoliai pabranginami. 2. pasaugoti, pataupyti: pabrangink sveikatą, neik plonai apsivilkęs. pabranginimas.
pabrangti - pabrang|ti, pabrangsta, pabrango pakilti kainai: Mėsa pabrango. pabrangimas.
pabraukimas - braukìmas → braukti.1.traukimas, bruožimas, smaukimas:Braukiau, ale nežymu mano braukìmo Vienu [rankos] braukimù visa nušlavė nuo stalo! Lapų braukìmas Priakėta, o ir braukìmo nesimato 2.linų galvų kapojimas, šukavimas:Iš tokio braukìmo niekai, tik linus kapoji! 3.linų plūkimas:Tiems linams nedaug tereik b...
pabraukti - pabrauk|ti, pabraukia, pabraukė 1. braukiant patraukti, pastumti: Pabraukė į šalį sąšlavas. 2. braukiant pašluostyti: Pabrauk suolą (su) skuduru. 3. nubrėžti liniją apačioje: Pabraukti įsidėmėtinus žodžius. 4. braukiant paskinti: Ten pabrauksi serbentėlių (d.). sngr.: Pasibraukiau vyšnių lapų. 5. kiek pabrukti (linus). 6. galėti braukti, brukti (linus)...
pabrezantis - mówicie arba pažymėtas pabrėžiant
pabreztinai - pabrėžtinai prv. įsakmiai: P. įsakyti.
pabrėžiamai - naudojamas kaip funkcija žodžio, rodo, kad po daiktavardžio arba daiktavardis ekvivalentas yra neabejotinas arba anksčiau buvo nurodyta ar dėl šios aplinkybės
pabrėžiantis - skirti ypatingą dėmesį dėl streso
pabrėžimas - brėžìmas brė́žimas 1. → brėžti 1: Dalgį skira brė́žimu: brėža su peilio kriauna, tura eiti raudona ugnis 2.brėžinio darymas:Plano brėžìmas → apibrėžti 2: Sakinys, kuriuo trumpai nusakoma to ar kito žodžio reikšmė, vadinasi apibrėžimas Duoda tikslų istorijos apibrėžimą → įbrėžti 1: Tr...
pabrėžtas - pabrėžė laikas
pabrėžti - pabrėž|ti, pabrėžia, pabrėžė 1. kiek brėžti. 2. ypač išskirti, paryškinti, akcentuoti: Tamsūs plaukai pabrėžia blyškų veidą. Reikia pabrėžti štai ką. 3. šnek. parašyti: pabrėžk man laišką. pabrėžimas.
pabrėžtinai - pabrėžtinai prv. įsakmiai: P. įsakyti.
pabrigzti - pabr|igzti, pabryzga, pabrizgo kiek atskarti, atspurti: pabrizgo kelnės. Nuo vėjo net lūpos pabrizgo. pabrizgimas.
pabrinkęs - būdamas pūtimas valstybės patinę, sutinęs
pabrinkimas - brinkìmas → brinkti:1.Brinkìmas tų žirnių – tik pamerkiau, ir jau virsta iš puodo! Brinkìmai žirnių – pamerkiau pusę puodynės, dabar pilna! 2.Uždėjo šlapią skepetą, ir brinkìmas atslūgo Nuo brinkìmo koją aprišk šaltu vandeniu aptinimas, pastorėjimas:Atsiranda aptinimas ir apibrinkimas rankų...
pabrinkti - pabrink|ti, pabrinksta, pabrinko 1. pasipūsti nuo drėgmės: pabrinko grūdai. 2. patinti: Sumušiau ranką, net pabrinko. 3. kiek padžiūti, pakietėti: Kelias jau pabrinko. pabrinkimas.
pabrolys - pabrolys vestuvėse - jaunųjų palydovas, pajaunys.
pabrukas - stumti kartu, stumti arba įdėti, šiurkščios, neatsargus, ar skubotai trauka priversti išskyrus fizinėmis priemonėmis priversti
pabrukti - pabruk|ti, pabruka, pabruko 1. pakišti, pasprausti: pabruko arkliams dobilų. Eina šuo, uodegą pabrukęs. sngr.: Kepurę pasibruko po pažastimi. 2. kiek pavalyti linus: Dar reikia kiek linų pabrukti pabrukimas.
pabrūžinti - pabrūžin|ti, pabrūžina, pabrūžino patrinti, pabrūžuoti: Vinį pabrūžinti su dilde. sngr.: Kiaulė į tvorą pasibrūžino. pabrūžinimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž