P žodžiai puslapis 3

paausinis - paausin|is, paausinė -> paausys: paausinė liauka (anat. glandula parotis).
paausys - paaus|ys vieta prie ausies: Jo paausiai jau žili.
pabaidyti - pabaidy|ti, pabaido, pabaidė 1. išgąsdinti, įbauginti: Negąsdink, nieko nepabaidysi. sngr.: Arklys pasibaidė ir ėmė nešti. 2. gąsdinant nuvyti, nuginti: pabaidyk vištas nuo lysvių. pa (si) baidymas.
pabaiga - pabaig|a priešingai pradžia. 1. galas, baiga (erdvės atžvilgiu): Upė turi du galus - pradžią ir pabaigą. Knygos pabaiga 2. galas (laiko atžvilgiu): Dienos, metų pabaiga Atostogos jau eina į pabaigą. Grįšiu liepos pabaigoje. 3. šnek. vargas, nelaimė: Tikra pabaiga su tuo išdykėliu.
pabaigimas - baigìmas → baigti 1: Baigimas daikto kokio Maniau šiandien baigt vežt rugius, bet dar toli gražu lig baigìmo → atbaigti: Tai yra visiškai logiškas ir įtikinamas Mykolo Jonaičio charakterio atbaigimas → įbaigti 1: Pasiskolino dėl stubos įbaigìmo rengt → išbaigti 1: Tep būt gražus arimas, tik išbai...
pabaigoje - Naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis buvimą ar pasireiškimas, arba šalia
pabaigtas - visų būtinų dalių, elementų, ar veiksmus,
pabaigti - pabaig|ti, pabaigia, pabaigė padaryti iki galo, visai baigti: Pabaigiau valgyti. Ne tas vyras, kurs pradeda, bet kurs pabaigia (folkloras). sngr.: Jau pasibaigė miltai. Pasibaigė šventės. pabaigimas.
pabaigtinai - pabaigtinai prv. visiškai: Namus p. sugriovė.
pabaigtumas - archajiškas vertinimas (žemės) Didžiosios Britanijos ypač dėl apmokestinimo priepuolių (žemės) vykdymo šaukimas labiau susiję su įgyvendinimo apimtimi Didžiojoje Britanijoje; taip pat todėl konfiskavo ba sąlyga šaukimas suteikiant yra kreditoriaus laikinai turėti skolininko turto intervalas, kuriame kažkas išplečia
pabaigtuvės - pabaigtuv|ės dgs. 1. svarbesnio darbo pabaigimas: Sėjos pabaigtuvės 2. vaišės ta proga: Kelti pabaigtuves. Rugiapjūtės, kūlimo pabaigtuvės.
pabaisa - pabaisa - kas sukelia baimę. Baisus padaras, baisūnas, baidyklė: Jūros pabaisa.
pabalda - pabalda b. padauža, nenuorama: Tai p. - nenusėdi namuose.
pabalęs - Spalva pilka b linksta link pilka
pabalimas - pabalimas -> pabalti.
pabalys - pabal|ys vieta pagal balą, balos pakraštys: pabaliuose gera žolė auga.
pabalnė - pabalnė patiesalas po balnu.
pabalnoti - pabalno|ti, pabalnoja, pabalnojo uždėti balną: pabalnok man arklį. sngr.: Pasibalnojo arklį ir išjojo. pabalnojimas.
pabalti - pabalti, pabąla, pabalo 1. pasidaryti baltam, baltesniam: Pabalo šienas, drobė nuo saulės. 2. pablykšti: Iš baimės jis net pabalo. pabalimas.
pabaltinimas - aktas arba egzempliorių taikyti Išteisinimas; 3 Obielić
pabaltinti - pabaltin|ti, pabaltina, pabaltino baltai padažyti: pabaltink krosnį, jau labai aprūkusi. pabaltinimas.
pabandykime - išnagrinėti, ar tirti juridiškai
pabandymas - pabandymas -> pabandyti.
pabandyti - pabandy|ti, pabando, pabandė 1. patikrinti kieno savybes, gerumą: pabandyk dalgį, ar aštrus. 2. pamėginti ką padaryti: Pabandė kasti - vien akmenys. pabandymas.
pabarbenti - pabarb|enti, pabarbena, pabarbeno nesmarkiai pabelsti: pabarbenk į langą, ir įleis. pabarbenimas.
pabarimas - pabarimas -> pabarti.
pabarskinti - pabarškin|ti, pabarškina, pabarškino pabelsti: pabarškino į duris, į langą. pabarškinimas.
pabarstai - pabarstai dgs. 1. miltai, barstomi ant ližės, kad kepalas nepriliptų. 2. med. vaistiniai milteliai žaizdoms barstyti. 3. grūdų pabiros: Pabarstus sulesa vištos.
pabarstyti - pabarstyti, pabarsto, pabarstė džn. paberti 1: Kasdien pabarsto vištoms grūdų. pabarstymas Žiūrėk: [paberti].
pabarškinimas - bárškinimas → barškinti 1: Toks tę tavo i bárškinimas buvo, ka negirdėjom → pabarškinti 1: Lengvas pabarškinimas į duris
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž