P žodžiai puslapis 2

paastrinti - paaštrin|ti, paaštrina, paaštrino 1. padaryti aštresnį, pagaląsti: Paaštrinti peilį. 2. prk. knyg. pasmarkinti, padidinti, pabloginti: Tai paaštrino jų nesutarimus. Paaštrinti santykius. paaštrinimas.
paaštrėjimas - aštrė́jimas → aštrėti 2: Sakai, vėjas aštrėja, bet koks čia aštrė́jimas, kad jau atadrėgis! → paaštrėti:1.Tokio staigaus šalčio paaštrė́jimo nieks nesitikėjo 2.Vidinių prieštaravimų paaštrėjimas
paaštrėti - paaštrė|ti, paaštrėja, paaštrėjo 1. pasidaryti aštresniam: Išplakus dalgis paaštrėjo. 2. pasidaryti žvarbesniam: Vėjas paaštrėjo. 3. prk. knyg. pasidaryti blogesniam: Padėtis, santykiai paaštrėjo. paaštrėjimas.
paaštrinti - paaštrin|ti, paaštrina, paaštrino 1. padaryti aštresnį, pagaląsti: Paaštrinti peilį. 2. prk. knyg. pasmarkinti, padidinti, pabloginti: Tai paaštrino jų nesutarimus. Paaštrinti santykius. paaštrinimas.
paaugęs - , susijusių su ar paauglystėje emociškai ar intelektualiai nesubrendusių
paauglė - mažas šoninių arba terminalo gumburas augalo stiebo, kurie gali peraugti į gėlių, lapų arba šaudyti kažką dar neparengta arba visiškai vystytis kaip per nepilnai atidaryta gėlių b vaiko, jaunimo c (1) Przerośnięcie organizmo , kuris skiria į naują individualų Gemma (2) Przerośnięcie, galinti atskirti ir auga į galutinio organo ar dalis primordium
paaugliai - numeriai 13 iki 19 imtinai; konkrečiai metų 13 19 gyvenime arba amžiuje
paauglys - paaugl|ys, paauglė dkt. ne visai užaugęs berniukas ar mergaitė: Greitai paauglys taps vaikinu.
paaugliskas - pãaugliškas, -a. būdingas paaugliui: Man daužėsi po galvą paaugliško amžiaus mintys. Naujokas išraudo, visa savo nerangia paaugliška išvaizda maldaudamas pasigailėti.
paauglystė - paauglystė paauglio amžius.
paaugliškas - , susijusių su ar paauglystėje emociškai ar intelektualiai nesubrendusių
paauglių - vargas, kančia
paaugti - paaug|ti, paauga, paaugo 1. kiek išaugti, užaugti: Žolė didelė paaugo. Duktė jau paaugusi. 2. užderėti: Šiemet gerai paaugo kviečiai. 3. padidėti: Skola paaugo. paaugimas.
paaukojant - pasiūlyti dievybių kažką tauriųjų aktas, ypač ant aukos altoriaus kažką siūloma paaukoti sunaikinti ar perduoti kažką kažkas b kažką Given Up arba prarado labui nužudymą;
paaukojimas - pasiūlyti dievybių kažką tauriųjų aktas, ypač ant aukos altoriaus kažką siūloma paaukoti sunaikinti ar perduoti kažką kažkas b kažką Given Up arba prarado labui nužudymą;
paaukotas - pasiūlyti dievybių kažką tauriųjų aktas, ypač ant aukos altoriaus kažką siūloma paaukoti sunaikinti ar perduoti kažką kažkas b kažką Given Up arba prarado labui nužudymą;
paaukoti - paauko|ti, paaukoja, paaukojo 1. duoti auką: paaukok jam ką nors. 2. paskirti kieno nors labui: Paaukoti gyvybę už tėvynę. sngr.: Pasiaukojamas darbas. paaukojimas.
paaukotinas - , kurie gali būti išeikvotas kaip paprastai naudojama arba suvartojama paslaugų
paauksavimas - auksãvimas áuksavimas → auksuoti 1: Nemažai aukso dabar suvartojama papuošalams, dantų technikoje ir auksavimui aukso danga daikto paviršiuje:Tas paauksavimas greit nueis [nuo laikrodžio], pasiliks tik viena geležis
paauksinimas - áuksinimas → auksinti 1. | Ne vien tos pavardės yra vertos auksinimo aukso spalvos dažų danga daikto paviršiuje:Krėslai su nusitrynusiais paauksinimais
paauksinti - paauksin|ti, paauksina, paauksino žr. paauksuoti.
paaukstinimas - paaukštinim|as 1. -> paaukštinti (veiksmas). 2. paaukštinta vieta, pakyla: Atsistojo ant paaukštinimo.
paaukstinti - paaukštin|ti, paaukština, paaukštino 1. padaryti aukštesnį: Paaukštinti sceną. 2. padaryti kiek per aukštą: paaukštino vežimą krauti. 3. pakelti tarnyboje, suteikti aukštesnį laipsnį: Už nuopelnus jis paaukštintas.
paauksuotas - perdangos arba, jei su plonu aukso danga duoti pinigų B patrauklų, bet dažnai apgaulingas išvaizdą c archajiško padaryti kruvinas pridėti nereikalingų ornamentika kažką gražaus savo teisę
paauksuoti - paauks|uoti, paauksuoja, paauksavo aptraukti auksu: Paauksuoti žiedą. paauksavimas.
paaukštinimas - paaukštinim|as 1. -> paaukštinti (veiksmas). 2. paaukštinta vieta, pakyla: Atsistojo ant paaukštinimo.
paaukštintas - iš anksto stoties, rangas, arba garbė pakelti b, jei norite pakeisti į šachmatų gabalas juda į aštuntą rango c anksto (studentas) iš vienos klasės į aukštesnį lygį, prisidėti prie ekonomikos augimo (marionetė) ar klestėjimas toliau
paaukštinti - paaukštin|ti, paaukština, paaukštino 1. padaryti aukštesnį: Paaukštinti sceną. 2. padaryti kiek per aukštą: paaukštino vežimą krauti. 3. pakelti tarnyboje, suteikti aukštesnį laipsnį: Už nuopelnus jis paaukštintas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž