M žodžiai puslapis 5

mahatma - asmuo būtų garbinamas aukštiems moraliniams principams, išmintis, ir nesavanaudiškumas didelę prestižo asmens stengiasi
Mahdis - mãhdis [arab. mahdij — (dievo) vedamas], musulmonų mesijas, išganytojas.
Mahometas - var Mahometo
mahometonas - mahometon|as, mahometonė dkt. žr. musulmonas.
mahometonybė - mahometonỹbė, viena pasaulinių religijų, kitaip ↗ islamas; įkūrėjas Mahometas (570—632).
mahometonizmas - mahometonizmas žr. islamas.
mahometonų - arba susijusių Mahometo ar islamo
maigai - maig|ai dgs. 1. sudraikyti šiaudai: Tvarte pakratyk maigų. Linų maigai 2. javų pagrėbstos, padraikos: Maigai liko ant lauko.
maigyti - maig|yti, maigo, maigė 1. keisti natūralią formą, lamdyti, spaudyti, minkyti, glamžyti: Kepurę maigyti rankomis (tarp rankų). 2. grūsti, trinti: Bulves maigyti puode (su) grūstuku. maigymas.
maigytuvas - maigytuvas prietaisas daržovėms maigyti: Bulvių m. Pašarų m.
maigūnas - maigūnas miegamasis suolas.
Maikas - Komunikacijos kodinis žodis Raidė M
Maiklas - viena iš keturių archangelų pavadintas hebrajų tradicijos
mailius - mail|ius kuop. tik iš lervų atsiradusios žuvytės: Yra mailiaus, bus ir žuvų. Kokios čia žuvys - vienas mailius prk.: Vakarėlyje vienas mailius (labai jauni šokėjai).
mainai - main|ai dgs. spec. keitimasis kuo nors ar ko nors: Prekių, rinkos mainai Šilumos, energijos mainai mainų sistema. mainų sutartis (teis.). Daryti mainus.
mainais - mainais prv. mainant, keičiantis: M. muša kiaušinius. Gerą arklį m. gavo.
mainas - main|as 1. mainymas, keitimas: Daryti mainą. Lygus mainas 2. mainytas daiktas: Ar gerą mainą gavai?.
mainikauti - mainik|auti, mainikauja, mainikavo mainais prekiauti, verstis: Arkliais mainikaudavo. mainikautojas, mainikautoja dkt. mainikavimas.
mainikautojas - mainikáutojas, -a. mainykáutojas. kas mainikauja: Šis amatas kilnesnis, negu dykaduonių arba arklių mainikautojų amatas. Išvijo iš namų pirklius ir mainikautojus.
mainikavimas - aktas ar praktika, vykdyti prekybos Medaus dalykas mainais Medaus
mainymas - mainymas -> mainyti.
mainymasis - mainymasis -> mainyti.
mainininkas - maininink|as, mainininkė dkt. 1. kas maino, mėgsta mainyti. 2. kas verčiasi mainymu.
mainyti - mainy|ti, maino, mainė 1. atiduoti savo ir į tą vietą gauti kito daiktą: Maino rugius į bulves. Kas arklius maino, tas pėsčias eina (folkloras). sngr.: mainytis su kuo knygomis. 2. vieną keisti kitu: Kasdien maino drabužius. Akinius reikia mainyti sngr.: Reginiai greit mainėsi. 3. daryti kitonišką, keisti: Baltas nuometas veidą maino. Mainyti balsą. sngr.: Maino...
mainytis - suteikti prekybos MAINAI b keistis 2 paeiliui pasakoja
mainytojas - mainýtojas (-is), -a. kas maino, keičia ką: Ir pabėrė mainytojų penigus. apmainýtojas, -a. kas apmaino, pakeičia ką nors: Dienų apmainytoja. atmainýtojas, -a. 1. kas išmaino, iškeičia (pinigus): Atmainytojas pinigų. Kodrilei tu mano penigų nedavei ant suolo atmainytojų. 2. klastotojas: Atmainytojas testamento. išmainýtojas, -a. kas išmaino (pinigus):...
mainomas - davimo ar vieną dalyką aktas mainais už kitą prekybos
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž