Inde žodžio reikšmė

Žodžio apnuodyti vertimas į Latvių kalbą - inde
Inde - (Apnuodyti) nuõdyti,-ija, -ijo 1.nuodais kenkti, marinti, naikinti:Užterštas oras nuodija mūsų sveikatą, gali ją ir visai palaužti 2. veikti, kenkti žalingomis idėjomis:Buržuaziniai nacionalistai nuodijo mūsų krašto darbo žmonių sąmonę apnuõdyti apnúodyti 1.nuodais pakenkti, apmarinti:Amoniakas patenka į kraują ir apnuodija gyvulio organizmą | O kad su anglim kūrina, tai apsinuodija greitai Darbininkai apsinuodija smulkiausiomis švino dulkelėmis 2.apkrėsti nuodais:Nuodingomis medžiagomis apnuodyta vietovė | O oras tarsi žodžių jo apnuodytas 3. paveikti žalingomis idėjomis, mintimis:Kad koks raštas sukelia linkimą į nedorą, į kerštą, į melą, jis tikrai netikęs, tiesiog apnuodija žmogų Jie stengiasi apnuodyti liaudį šovinizmu | Smarkiai apsinuodijęs individualizmo filosofija įnuõdyti nuodų įleisti, apnuodyti:Įnuodytos žaizdos išnuõdyti išmarinti, išnaikinti nuodais.| nunuõdyti numarinti nuodais:Vieno lašo nikotino užtenka nunuodyti žmogui Niekas nenunuodyta | Skandinos, nusinuodyt norėjo Iš to nusiminimo i nusinuodijo užnuõdyti 1.pakenkti nuodais:Nuodingos metalo dulkės gali užnuodyti organizmą | Užsinuodijusiems duoti rūgšto pieno 2.primaišyti nuodų, apkrėsti nuodais:Tas [v]anduo bus ažnuodytas 3. padaryti nemielą (gyvenimą):Ji, Ursula, užnuodijo Grėtės gyvenimą iš pat pradžios

Žodis inde kitomis kalbomis

Rusiškai: яд
Angliškai: poison
Estiškai: tóxico
Lenkiškai: trucizna
Latviškai: inde
Lietuviškai: apnuodyti
2014-03-07 13:06:38
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž