L žodžiai puslapis 8

laisvamaniškas - laisvamanišk|as, laisvamaniška -> laisvamanis: laisvamaniška srovė. laisvamaniškai prv.: laisvamaniškai galvoti. laisvamaniškumas.
laisvas - laisv|as, laisva 1. turintis laisvę, nepriklausomas, nevaržomas, neprievartinis: laisva tauta. Laisvas žmogus. laisvieji žmonės, valstiečiai (istor.). laisvasis miestas (istor.). Laisvas darbas. Čia tau laisva valia, gali daryti, kaip nori. Laisvas kaip paukštis. 2. leidžiamas, nedraudžiamas, nevaržomas, netrukdomas, nesaistomas: Laisvas kelias, įvažiavimas. Laisv...
laisvė - laisv|ė 1. nebuvimas apribojimų, varžančių visuomeninį politinį gyvenimą bei visuomenės ar atskiro jos nario veikimą, nepriklausymas: Tautos kova dėl laisvės. Kūrybos laisvė Politinė laisvė 2. teisė nevaržomai reikšti savo ar visuomenės nuomonę, ginti reikalus: Žodžio, spaudos, susirinkimų laisvė 3. turėjimas valios daryti, ką nori: Jie duoda vaikams...
laisvėje - Naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis buvimą ar pasireiškimas, arba šalia
laisvės - kokybės arba būklė nemokamai, nes nesant būtinumo, prievartos ar suvaržymus pasirinkimo ar veiksmų b išsivadavimo iš vergijos ar susaistymo arba iš kitos nepriklausomybę galios c kokybės arba būklė yra atleidžiamos nuo mokesčių, arba išduodami paprastai nuo kažko varginančią
laisvinimas - aktas išlaisvinimo savijautos būseną išvadavo judėjimą ieško lygias teises ir statusą grupei
laisvinti - laisvin|ti, laisvina, laisvino 1. daryti laisvą, laisvesnį, vaduoti: Laisvinti kelią, vietą. laisvinamieji karai. 2. daryti laisvesnį, palaidesnį: Drabužio juosmenį laisvinti laisvinimas.
laisvo - , dėl teisinių ir politinių teisių piliečio b mėgautis civilinę ir politinę laisvę
laisvumas - laisvùmas. → laisvas. 1. laisvė. 2. nesivaržymas: Visų linksmumas, gyvumas, laisvumas – ir neapsakysi. 3. judamumas: Reikia žiūrėti, kad ratai. turėtų ašių išilginį laisvumą nustatytomis ribomis.
laisvūnas - laisvūn|as, laisvūnė dkt. kas laisvas: Paukštis laisvūnas Vėjai laisvūnai (poez.).
laiškai - simbolis, paprastai parašyta arba su atspaudais sudaro kalbos garsą ir sudarantys abėcėlę aa tiesiogiai ar asmens raštu ar atspausdintas Praneðimas asmeniui ar organizacijai, ba rašytinio pranešimo forma, kurioje yra vienetas dotacijų paprastai naudojami nuotykiai ir keisčiausi prasimanymai, bet dainuoti ar daugiskaita constr literatūra, literatūros lettres b mokym...
laiškanešė - laiškanešys
laiškanešys - laiškaneš|ys, laiškanešė dkt. žr. laiškininkas.
laiškas - laišk|as 1. paštu ar per rankas siunčiamas susižinojimo raštas, paprastai dedamas į voką: Privatus, tarnybinis, meilės laiškas Paprastas, registruotas, atviras laiškas laišką užklijuoti, atplėšti. laišką, laiškelį, laiškutį parašyti, pasiųsti, gauti. 2. pailgas siauras augalo lapas; augalo (paprastai svogūninio) stiebas: Svogūno laiškas Išmynė rūt...
laiškelis - simbolis, paprastai parašyta arba su atspaudais sudaro kalbos garsą ir sudarantys abėcėlę aa tiesiogiai ar asmens raštu ar atspausdintas Praneðimas asmeniui ar organizacijai, ba rašytinio pranešimo forma, kurioje yra vienetas dotacijų paprastai naudojami nuotykiai ir keisčiausi prasimanymai, bet dainuoti ar daugiskaita constr literatūra, literatūros lettres b mokym...
laiškenis - laiškenis bot. karpažolinių šeimos nuodingas, vaistinis, dažinis augalas (Mercurialis).
laiškininkas - laiškinink|as, laiškininkė dkt. pašto korespondencijos nešiotojas: Kaimo laiškininkas.
laiškininkė - laiškanešys
laitas - laitas ryt. 1. plūktinė asla, grendymas: L. iširęs, reikia naujai išplūkti. 2. krosnies padas.
laivagalyje - Amerikos federacija mokytojų automatinio koreguojančiosioms
laivagalio - turintys tam tikrą kietumą ar pobūdžio ar būdu asketiškas b išraiškingas sunkumą sunkaus nepasitenkinimo skaudi drausdami arba niūrus išvaizdą nenumaldomą
laivagalis - laivagalis laivo užpakalis.
laivagraužis - laivagraužis zool. kriaukle į medieną įsigraužiantis dvigeldis moliuskas (Terado navalis).
laivai - planavimo įgūdžių, todėl, ar vykdant miklumas profesija ar prekyba, reikalingas rankų miklumas ar meno įgūdžių
laivakelis - laivakelis paženklintas saugus vandens kelias laivams.
laivakortė - laivakortė senoviškai laivo keleivio bilietas.
laivapriekis - laivapriekis laivo priekis.
laivaratis - laivaratis laivo varomasis ratas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž