L žodžiai puslapis 5

laikmatis - su ranka arba skaitmeninės ekraną, kuris gali būti paleidžiamas ir sustabdomas ne bus Tikslus laikas (lenktynėse) žiūrėti
laikmena - laikmena kur kas užfiksuojama ir laikoma: Informacijos l.
laikmetis - laikmetis žr. laikotarpis.
laiko - išmatuota ar išmatuoti, laikotarpis, per kurį veiksmas, procesas, ar sąlyga yra susidaręs arba tęsia trukmė ba nonspatial tęstinumą, kuris yra matuojamas įvykių, kuriuose sėkmingai vienas kitą iš praeities per metu ateityje c laisvalaikio
laikoma - į tą patį laipsnį arba suma
laikomas - į tą patį laipsnį arba suma
Laikos - láikos [< rus.], medžioklinių ir tarnybinių šunų veislių grupė.
laikotarpis - laikotarp|is laiko tarpas: Tai reikės padaryti dešimties dienų laikotarpiu. Pokario laikotarpis.
laikrastininkas - laikraštinink|as, laikraštininkė dkt. laikraščio bendradarbis, leidėjas, redaktorius; žurnalistas.
laikrastinis - laikraštin|is, laikraštinė -> laikraštis: laikraštinė kalba (būdinga laikraščiams). Laikraštinis popierius (vartojamas laikraščiams spausdinti).
laikrastis - laikrašt|is lapais spausdinamas periodinis leidinys: Respublikinis, literatūros, mokytojų, įmonės laikraštis Bendradarbiauti laikraštyje. Klausti per laikraštį.
laikrastpalaikis - aa atliekų gabalas audinio b daugiskaitinėse drabužiai paprastai blogos ar nuskuręs būklės C Apranga
laikrastukas - laikraštis, naujienas
laikraščiai - popieriaus, kad yra spausdinamas ir platinamas paprastai kasdien arba kas savaitę, ir kad pateikiamos naujienos, straipsniai nuomonės, funkcijos ir reklamos organizacija, kuri skelbia laikraštis "The laikraščio laikraštinio popieriaus popieriaus
laikraščių - popieriaus, kad yra spausdinamas ir platinamas paprastai kasdien arba kas savaitę, ir kad pateikiamos naujienos, straipsniai nuomonės, funkcijos ir reklamos organizacija, kuri skelbia laikraštis "The laikraščio laikraštinio popieriaus popieriaus
laikraštininkas - laikraštinink|as, laikraštininkė dkt. laikraščio bendradarbis, leidėjas, redaktorius; žurnalistas.
laikraštininkė - asmuo, kuris renka, ataskaitos ar komentarų dėl naujienų reporteris, korespondentas
laikraštinis - laikraštin|is, laikraštinė -> laikraštis: laikraštinė kalba (būdinga laikraščiams). Laikraštinis popierius (vartojamas laikraščiams spausdinti).
laikraštis - laikrašt|is lapais spausdinamas periodinis leidinys: Respublikinis, literatūros, mokytojų, įmonės laikraštis Bendradarbiauti laikraštyje. Klausti per laikraštį.
laikraštpalaikis - aa atliekų gabalas audinio b daugiskaitinėse drabužiai paprastai blogos ar nuskuręs būklės C Apranga
laikraštukas - laikraštis, naujienas
laikrodininkas - laikrodinink|as, laikrodininkė dkt. kas laikrodžius dirba, taiso.
laikrodininkystė - laikrodininkystė laikrodžių gaminimo ar taisymo verslas.
laikrodis - laikrod|is laiko rodomasis prietaisas: Kišeninis, rankinis, sieninis, smėlio, elektroninis laikrodis Bokšto laikrodis Prisukti, paleisti, nustatyti laikrodį. Laikrodis eina, stovi, skuba, atsilieka, vėlina. Laikrodis muša (valandas), skambina, čirškia.
laiku - laiku prv. tinkamu, reikiamu metu, kada reikia: L. sėja, l. pjauna. Ne l. lyja. Lig l. (iš anksto).
laikui - išmatuota ar išmatuoti, laikotarpis, per kurį veiksmas, procesas, ar sąlyga yra susidaręs arba tęsia trukmė ba nonspatial tęstinumą, kuris yra matuojamas įvykių, kuriuose sėkmingai vienas kitą iš praeities per metu ateityje c laisvalaikio
laimas - aa birdlime kaustinė labai nelydus kietas, kuris susideda iš kalcio oksidą dažnai gaunamas iškaitinant formų kalcio karbonato (kaip kriauklių arba klinčių substrato), magnio oksido, ir kad kartu su, naudojami statybos pramonėje (skiedinio ir gipso) ir žemės ūkyje - taip pat vadinamos negesintų ba sausas balti milteliai, kuriuos iš esmės sudaro kalcio hidroksidu,...
laimė - laim|ė 1. gerovės, pasitenkinimo, džiaugsmo būsena: Gyveno didelėje laimėje. Suteikti kam laimę. 2. sėkmė, pasisekimas: Bandyti laimę loterijoje. Linkiu laimės. Turėjau laimės jį sutikti. Tavo laimė, kad laiku sugrįžai. laimė (laimei), viskas gerai baigėsi. 3. dalia, likimas: Vienokia mus laimė sutiko. Taip laimė lėmė. 4. mit. likimo lėmėja, laumė. la...
laimei - pasisekė tai pasisekė, kad
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž