L žodžiai puslapis 3

laibaliemenis - laibaliemẽnis, -ė. turintis laibą liemenį: Jo aukštupys nepaprastai gražus: gilus, šlaitai iškaišyti šimtamečiais ąžuolais, laibaliemenėmis liepomis ir skarotašakėmis eglėmis.
laibas - laib|as, laiba 1. plonas (apie apvalius daiktus); priešingai drūtas 1, storas 2: Laibas žmogus, medis. Laibas kaip liepa, tvirtas kaip ąžuolas (folkloras). 2. plonas, aukštas (apie balsą): Kad suspiegė laibu balsu. laibai prv.: Ä–mė laibai giedoti. laibyn prv.: Eiti laibyn. laibybė laibumas Žiūrėk: [drūtas] [storas].
laibenis - laibenis bot. kryžmažiedžių šeimos sausų vietų medingas augalas (Alyssum).
laibėti - laibė|ti, laibėja, laibėjo 1. eiti laibyn: Medis į viršūnę laibėja. 2. liesėti, lieknėti: Sirgdamas laibėsi. 3. eiti plonyn (apie balsą). laibėjimas.
laibgalys - laibgalys laibasis galas: Medžio l. nuvirbęs.
laibinti - laibin|ti, laibina, laibino 1. daryti laibą, laibesnį: Laibinti baslį, virvę. 2. daryti plonesnį (apie balsą): Laibinti balsą. laibinimas.
laibokas - laibok|as, laiboka 1. apylaibis, plonokas; truputį per laibas. 2. kiek plonas (apie balsą). laibokai prv.
laibumas - laibùmas. plonumas; grakštumas, dailumas: Laibumo ji kaip adata. Ale laibumo aš už ją laibesnė. smulkumas, mažumas: Laikrodžius skambinančius dirba, kurie savo laibumu ir tikrumu galia lygintis su didžiųjų meistrų arba dailidžių ziegoriais. subtilumas: Gal regėti gaidos aitrą, laibumą ir švelnumą kalbos bei gailingumą širdies.
Laicizacija - laicizãcija [gr. laikos — liaudiškas, pasaulietiškas], supasaulietinimas; įvairių visuomeninio, kultūrinio gyvenimo sričių išsivadavimas iš bažnyčios ir dvasininkų įtakos; pasaulietiško pobūdžio suteikimas, dvasininkų įtakos ir valdžios pašalinimas.
laida - laid|a 1. leidimasis (saulės): Saulė jau arti laidos. Išėjo prieš saulės laidą. 2. tais pat metais baigusieji mokyklą: Pirmoji mokyklos laida 3. išleidimas (laikraščio): Laikraščio rytinė, vakarinė laida 4. visi vienu kartu išleisto leidinio egzemplioriai: Nauja gramatikos laida 5. valandėlė kuria nors tema, transliuojama per radiją, televiziją: Žemės ū...
laidai - metalas, kuris šlapias interneto popierinių formų kažką (kaip plona augalo stiebo), kad yra wirelike paprastai labai lanksti siūlų arba plono strypo ba siūlai ar strypo tokios medžiagos wirework b Tinklinės kartu arba austas vielos daugiskaitos aa sistema laidų, naudojami valdyti lėles lėlių šou b paslėptų įtakos asmens ar organizacijos aa linijos vielos vesti...
laidaras - laidar|as užtvaras gyvuliams, diendaržis: Suvaryk gyvulius į laidarą.
laidas - laid|as 1. reikalingų kam sąlygų, aplinkybių buvimas; tokia sąlyga, aplinkybė, garantija: Švari sėkla - gero derliaus laidas 2. senoviškai laidavimas, žiras: Vekselio laidas 3. užstatas: Paleistas už laidą. 4. tech. metalinis elektros srovės, signalų laidininkas, paprastai viela: Elektros laidai. Telefono laidai.
laidavimas - aa nekilnojamojo sandora privalomas su universalo GRANTOR ir į GRANTOR "paveldėtojai, kad pateisintų ir ginti, kad pavadinimas ba įkaito įmonė, kad tai dėl sutarties objektas yra arba bus kaip ji yra tiesiogiai arba netiesiogiai pareiškė, arba pažadėjo būti kažkas, kad leidžia , sankcijos, atramos, arba pagrindžia, leidžia paprastai raštišką garantiją produk...
Laidetektorius - laidetèktorius [angl. lie detector — melo atskleidėjas], ↗ poligrafas.
laidyklė - laidyklė žr. laidynė 2 Žiūrėk: [laidynė].
laidymas - veiksmas ar procesas Išlyginimas arba spaudžiant arba jei su šildomu išlyginti geležies drabužius arba išlyginti
laidynė - laidynė 1. įkaitinamas įrankis drabužiams lyginti, lygintuvas. 2. įtaisas akmenukams mėtyti, mėtyklė (ppr. vaikų).
laidininkas - laidininkas kas praleidžia (elektrą, šilumą ir kt.): Elektros, šilumos l.
laidyti - laid|yti, laido, laidė džn. leisti. 1. nuolat leisti eiti, vykti: laido gyvulius girdyti. 2. mėtyti, svaidyti: Akmenimis ką laidyti Ietis laidyti Vaikai laido aitvarą. sngr. 3. eikvoti: laido pinigus be reikalo. 4. šaudyti: Strėles laidyti 5. dėti kiaušinius be lukšto: Višta pradėjo laidyti 6. lyginti su laidyne: Drabužius laidyti 7. ryt., dzūkiškai melžti: Kar...
laidojimas - láidojimas. → laidoti 1: Gi nueinu po to láidojimo – suminti, sutrupinti medžiukai. paláidojimas. 1. → palaidoti 1. Perkamienė numirė, ir Baužienė pasirūpino jos palaidojimu. Iš tikro, kitokio nebūčiau reikalavęs palaidojimo. Paláidojimas … buvo labai brangus. Dėl palaidojimo teisybės daug žemės reikėtų. 2. kapas: Neolito laikotarpio Neringos gy...
laidojimo - arba susijusių su mirusiųjų laidojimo, susijusių su ar charakteristika mirties
laidoti - laido|ti, laidoja, laidojo su tam tikromis apeigomis palydėti numirėlį į kapines. laidojimas laidotojas, laidotoja dkt.
laidotuvės - laidotuv|ės dgs. laidojimo apeigos: Iškilmingos, civilinės laidotuvės Sėdi kaip per laidotuves (liūdnas).
laidotuvininkas - laidotuvinink|as, laidotuvininkė dkt. laidotuvių dalyvis.
laidotuvių - , su jomis susijusių arba sudarantys laidotuvių gedulingas 2 ritualų laikomas miręs asmuo, paprastai iki laidojimo ar kremavimo daugiausia tarmės laidotuvių pamokslą, laidotuvių procesija kažkas egzistavimo kelia susirūpinimą pabaiga nerimauti
laidumas - kurio kokybė ar galia arba perduoti kaip abipusio elektros varžos B gyvosios materijos, atsakingas už perdavimo ir laipsniškai reakcija į dirgiklius kokybę kurio kokybė ar galia kaip abipusio elektros varžos B arba perdavimo kokybę gyvenimo klausimas, atsakingas už perdavimo ir laipsnišką reakcija į dirgiklius
laiduojamas - garantas garantija 1 susirgimą įvykdymo užtikrinimo susitarimą, kuriuo vienas asmuo įsipareigoja užtikrinti kitą laikymo ir malonumą kažką b ar naudojimo trukmę kokybės užtikrinimo būti tikimasi iš siūlomo produkto parduoti, dažnai su 4 garantija kompensavimo pažadą įsipareigoja atsakyti už skolą, Default, ar persileidimo
laiduoti - laid|uoti, laiduoja, laidavo 1. teikti; tvirtai pažadėti, garantuoti, užtikrinti: laiduoju, kad laiku padarysiu. Laiduoti žmonėms atlyginimą. 2. senoviškai užtikrinti, kad kito skola bus grąžinta skolintojui; pasirašyti vekselį, tikrinant, kad jis bus apmokėtas, žiruoti. laidavimas laiduotojas, laiduotoja dkt.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž