K žodžiai puslapis 6

kaimas - kaim|as valstiečių gyvenamoji ir darbo vieta, sodžius: Jis kaime gimęs ir augęs. Jų didelis kaimas kaimai išgražėjo. prk.: Subėgo visas kaimas.
kaimavietė - kaimavietė buvusio ar esančio kaimo vieta.
kaime - káimė 1. kaimas 1: Kai privažiuosit aną kaimę, prašom pasukti į kairę Mūsų káimės bernai visi mušeikos Jonui paskirtas kelias taisyti už káimės Ar labai pašlapo per káimę? 2.sodyba, ūkis:Ir patys tatai išpeikę ..., išsikalbinėdami jaučiais, kaimėmis, moterimi
kaimelis - mažas kaimelis
kaimenė - kaimen|ė būrys gyvulių, banda: Didelė kaimenė Ginė kaimenę namo.
kaimenės - linkęs susieti su kitais savo natūra socialinio b pažymėtas pagal arba nurodant yra draugavimas bendraujantis a iš simpatija ar dėl per socialinės grupės augalo augančio per klasterius arba per kolonijas b gyvenimo gretimuose lizdų bet nesančių tam tikrą koloniją naudojamas ypač vapsvos ir bitės
kaimietė - aa jauna moteris, mergina ba Moteriška tarnas nepadorus moteris prostitutė
kaimietis - kaimiet|is, kaimietė dkt. kaimo gyventojas.
kaimietiškas - kaimietišk|as, kaimietiška -> kaimietis: Kaimietiškas valgis. kaimietiškai prv.
kaimynai - vienas gyvas arba įsikūręs šalia kitas artimasis gyventi ar būti įrengtas kuo kaimyno susieti Kaimynų
kaimynas - kaimyn|as, kaimynė dkt. gretimas gyventojas; gretimas žmogus: kaimynai vienas kitam padeda. Kaimynas artimesnis už giminaitį (folkloras).
kaimynauti - kaimyn|auti, kaimynauja, kaimynavo kaimynu būnant palaikyti santykius: Mes su jais mažai kaimynaujame. sngr. kaimynavimas.
kaimynes - vienas gyvas arba įsikūręs šalia kitas artimasis gyventi ar būti įrengtas kuo kaimyno susieti Kaimynų
kaimynija - kaimynija 1. kaimynai: Susirinko visa k. 2. žr. kaimynystė.
kaimyninis - kaimynin|is, kaimyninė knyg. -> kaimynas: Kaimyninis namas (esantis kaimynystėje).
kaiminis - kaimin|is, kaiminė -> kaimas: kaiminiai žmonės.
kaimyniskas - kaimynišk|as, kaimyniška -> kaimynas: kaimyniški santykiai. kaimyniškai prv.: kaimyniškai sugyventi. kaimyniškumas.
kaimynystė - kaimynyst|ė buvimas greta, kaimynu: kaimynystėje gyvena.
kaimynystėje - greta (kaip vietoje, pozicija, ar laiko) bet koks kitas laikomas hipotetiškai
kaimyniškas - kaimynišk|as, kaimyniška -> kaimynas: kaimyniški santykiai. kaimyniškai prv.: kaimyniškai sugyventi. kaimyniškumas.
kaimiskas - kaimišk|as, kaimiška -> kaimas: kaimiška duona (kaip kaime kepama). Kaimiškas paprastumas. kaimiškai prv.: kaimiškai apsirengęs. kaimiškumas.
kaimiskumas - kaimiškùmas → kaimiškas: Miestas nori nusikratyti kaimiškumu
kaimiškas - kaimišk|as, kaimiška -> kaimas: kaimiška duona (kaip kaime kepama). Kaimiškas paprastumas. kaimiškai prv.: kaimiškai apsirengęs. kaimiškumas.
kaimiškumas - kaimiškùmas → kaimiškas: Miestas nori nusikratyti kaimiškumu
kaimo - arba šalies, šalies žmonių ar gyvenimą, ar žemės ūkio
kaina - kain|a 1. vertė pinigais: Kokia kaina šitų obuolių? Didmeninė, mažmeninė, valstybinė, rinkos, kaina Didelės, mažos, kainos. kainos kyla, krinta, mažėja, didėja. Numušti kainą. 2. prk. nuostolis, netektis ko nors siekiant: Priešą reikėjo sulaikyti bet kokia kaina.
Kainas - kaĩnas,-à 1.bendras:Lietuviai iš senovės amžių turi šventę, kainą ir gudams, vadinamą Rasa Kaĩnos ganyklos 2. tarpusavis, abipusiškas:Gomė taip sumaningai pastatė kainan santykin su tuo atributu kainaĩ Susmušė kainai Petras su Jonu
kainavo - suma arba ekvivalentas sąskaitos arba pervedami į kažką kainų b išlaidos arba išlaidos (kaip pastangų ar aukos) pasiekti objekto praradimo ar periodinę baudą, patirtas ypač įgyti kažką Val išlaidas, patirtas bylinėjantis, ypač tų, kurios pagal įstatymą arba teismas, į vyraujančią šalis gali iškelti bylą pralaimėjusi šalis, nepriklausomai nuo išlaid...
kainynas - kainynas kainų rinkinys (ppr. knyga).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž