K žodžiai puslapis 4

kadagys - kadag|ys bot. sausų vietų ir dekoratyvinis spygliuotis krūmas arba medis juodomis uogomis (Juniperus): kadagiais mėsą rūko. O aš priėjau kadagužių girelę (d.).
kadaguogė - kadaguogė kadagio uoga.
kadai - kadai prv. 1. seniai: K. tavęs laukiu. Jau jis k. namie. K. vaikščiojom šilely po pušelėmis (d.). 2. kadaise: Augo miškas čia k. kadai kada prv. seniai: Kadai kada tas buvo, nebeatmenu. kadai kadės, kadai kadžių prv. šnek. seniai: Kadai kadės sugrįžau. Kadai kadžių tave mačiau. kadai kas prv. seniai, ne dabar: Mūsų kadai kas nupjovė rugius.
kadaise - kadaise prv. kitados, seniai: K. kitaip gyvenome. K. čia buvo girios.
kadangi - kadangi jng. priežasties šalutiniams sakiniams jungti: K. buvo nuvargęs, turėjo pasilsėti.
kadanors - visada
kadaras - kadaras kas kadaruoja; atskaręs skuduras, skarmalas.
kadaroti - kàdaroti,-oja, -ojo kãdaroti kadaruoti, tabaluoti, kabaliuoti:Ore kàdarojo pliki, įkyrūs rūkai Pakabinot antai drobulę, ir kàdaro[ja] Perdalyti lygiu skyrimu plaukai kadarodami dengė ausis Ar matai, kas ten toks baltas eglėj kàdaroja? Žvėreliai, pamatę ne vieną kadarojančią baidyklę, bėgdavo kiek galėdami į mišką ...
kadaruoti - kadar|uoti, kadaruoja, kadaravo kadar|uoti, kadaruoja, kadaravo kabėti, maskatuoti, tabaluoti: Skarmalai kadaruoja. Virvagalys kadaruoja iš kišenės. sngr.: Pats vežime, o kojos kadaruojasi. kadaravimas.
kadastras - kadastras ūkinių objektų aprašas: Vandens k. Žemės k.
kadastrinis - arba susijusių su nuosavybės ribas, padalinys linijas, pastatus, ir kiti susiję duomenys, kuriame arba įrašant kadastro
kadastro - oficialų registrą, jų kiekis, vertė ir nekilnojamojo turto nuosavybės naudojamas proporcingo paskirstymo mokesčius
kadencija - kadencija įstatymu nustatytas laiko tarpas kam veikti.
Kadetai - kadètai [rus. K(onstitucionnyje) d(emokraty) — konstituciniai demokratai], Rusijoje — liberalinių monarchistų partija, veikusi 1905—21.
kadetas - kadet|as, kadetė dkt. istor. Rusijos liberaliųjų monarchistų, vadinamosios konstitucinės demokratinės, partijos narys.
kadis - provincija SW Ispanija Andalūzijos srityje 2851 kvadratinių mylių (7384 kvadratinių kilometrų), pop 1.116.491 arba senovės Ga
kadmis - kadmis chem. blizgus, už geležį sunkėlesnis, minkštas, tąsus metalas (Cd).
kadrai - kadr|ai dgs. 1. pagrindiniai kvalifikuoti darbuotojai: kadrus reikia ugdyti. kadrų skyrius. 2. kar. nuolatinė kariuomenės dalių sudėtis.
kadras - kadras pavienis filmo vaizdas: Kino k.
kadraženklis - butas paprastai popieriaus konteineris (kaip laiške) kažkas, kad vokų įvynioti
kadrilis - kadrilis senovinis daugelio porų šokis su įvairiomis figūromis.
kadrinis - kadrin|is, kadrinė -> kadrai: 1. Kadrinis darbininkas. 2. Kadrinis karininkas. kadrinė kariuomenė.
Kadruoti - kadrúoti, nustatyti kadro ribas ir parinkti atvaizdo formatą.
kaducėjus - simbolinį darbuotojai šaukliu; konkrečiai su dviem persipinantys gyvates ir dviejų sparnų viršuje skiriamaisiais ženklais, turinčius Kaducėjaus ir simbolizuoja tik gydytojas, medicinos emblemas, turintį darbuotojų, atstovavimo su dviem persipinantys gyvates ir dviejų sparnų darbuotojų atstovavimas viršų gydytojo palyginti darbuotojų Asklepijas b emblemos medici...
kadugys - kadugys tarm. žr. kadagys.
Kafešantanas - kafešantãnas [pranc. café — kavinė + chantant — dainuojanti], kavinė arba restoranas su pramogine programa; kabareto atmaina.
kafeterija - restoranas, kurioje klientai tarnauti pačios arba patiekiami prekystalio ir maistą į lentelių valgyti Priešpiečių 2
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž