J žodžiai puslapis 8

Jeruzalė - Miestas Pietvakarių Azija Pietvakarių Negyvosios jūros; padalytas 1948-1967 tarp Jordanijos (old city)
jeter - jeter ↗ žetė.
Jezebelė - finikiečių Ahabo žmona, kurie pagal I ir II Karalių štampuoto apie Izraelio karalystės Baalo kultą, tačiau galiausiai buvo nužudytas pagal Elijo pranašystės, dažnai negali būti kapitalizuotos begėdiška, begėdis, ar moraliai nesulaikomas moteris sąskaitą
Jėzuitai - jėzuitai, katalikų vienuolių ordinas.
jezuitas - jėzuìtas. 1. „Jėzaus draugijos“ narys katalikų ordino vienuolis: Bijais, idant tavęs. jėzuitu, minyku. nealgotų. Nuėjo jie visi in vieną karčemą, ten vienas jėzuitas pasakė, kad išvirtų jiems vieną kiaušinį. Klastingi jėzuitai rinkosi lyg juodvarniai ant Lietuvos laukų. 2. veidmainys, klastingas žmogus. .
jėzuitybė - įkūrė St Ignatius Loyola iš Romos katalikų Jėzaus draugijos narys 1534 ir skirta misionierišką ir švietimo darbo intriga ar nevilkinant
jezuitiškas - jėzuìtiškas, -a. → jėzuitas 1: Išliko daug dainų, nugalėjusių jėzuitiškos inkvizicijos ugnį.
jėzuitų - įkūrė St Ignatius Loyola iš Romos katalikų Jėzaus draugijos narys 1534 ir skirta misionierišką ir švietimo darbo intriga ar nevilkinant
Jėzus - žydų religinių mokytojas, kurio gyvenimas, mirtis, ir prisikėlimas kaip pranešė evangelistai į krikščionių pranešimą apie pagrindas išgelbėjimas-vadinamas taip pat Jėzus Kristus krikščionių Mokslas į aukščiausią žmogaus kūnišką koncepciją į dieviškosios idėjos rebuking ir sunaikinti klaidą ir pareikšti šviesos vyras-aisiais nemirtingumas
Jėzus_Kristus - Jėzus Kristus, asmuo, ortodoksinės krikščionybės laikomas žmogumi dievu, krikščionybės pradininku.
ji - ji, jis asm. įv. kalbant apie trečiąjį asmenį: Jis pjauna, o ji grėbia. Ir jam, ir jai pasakyk. Ir aš ja džiaugiuosi. Ir jisai, ir jinai atėjo. Ko jiems čia reikia? Jos visai neklauso tėvų. Jos nežino ką darančios.
jidis - jidiš nkt. dkt. v. vokiečių aukštaičių tarmės pamatu susidariusi dalies žydų kalba, vartojanti hebrajų rašmenis.
jidiš - jidiš nkt. dkt. v. vokiečių aukštaičių tarmės pamatu susidariusi dalies žydų kalba, vartojanti hebrajų rašmenis.
jie - jie asm. įv. dgs. jie, jos asm. įv. dgs. -> jis.
jiedu - jiedu, jiedvi asm. įv. žr. juodu.
jiedvi - jiedvi juodu asm. įv. dvisk. jos abi: J. dažnai susitinka.
jiems - jie 1-naudojama kaip veiksmažodis arba PRIELINKSNIO objektą
jinai - , kad moterų, kurie yra nei garsiakalbio, nei klausytojas
jis - jis, ji asm. įv. kalbant apie trečiąjį asmenį: Jis pjauna, o ji grėbia. Ir jam, ir jai pasakyk. Ir aš juo džiaugiuosi. Ir jisai, ir jinai atėjo. Ko jiems čia reikia? Jie visai neklauso tėvų. Jie nežino ką daro.
jisai - , kad vyrų, kurie yra nei garsiakalbio, nei klausytojas
jo - jo, jos 1. asm. įv. vns. kilm. -> jis: Ką tu iš jo gausi. 2. savyb. įv. jam priklausantis: Pritariu jo nuomonei. Jo prižadas sulig slenksčio (folkloras).
Joachimas - Juozapas 1831-1907 Hung. smuikininkas
Joana - šalies mergina
joanitai - joanit‖ai, religinis pasaulietinis katalikų ordinas; pavadinimas kilo iš Jeruzalės šv. Jono (lot. Joannes) ligoninės, kur buvo pirmoji ~ų rezidencija.
Jobas - aa darbas, ypač mažas įvairios darbas atliekamas pagal užsakymą nurodytą palūkanų b objektas ar medžiaga, ant kurios daroma c kažką pagamintą arba jei pagal darbo
jobs - Steven Paul 1955 - pak. kompiuteris verslininkas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž