J žodžiai puslapis 7

jazminas - jazminas bot. dekoratyvinis krūmas kvapiais baltais žiedais (Philadelphus): Darželinis j. (Ph. coronarius).
Jefreiteris - jefreteris [rus. jefreitor < vok. Gefreiter], kareivių kar. laipsnis, aukštesnis už eilinį.
jėga - jėg|a 1. gyvųjų būtybių fizinė ar psichinė galia: Jis daug jėgos turi. Įtempti visas jėgas. Pritrūkti, netekti jėgų. Smogti iš visų jėgų. Proto, dvasios jėga 2. fiz., tech. energija kaip poveikio priežastis: Inercijos, trinties, traukos jėga Išcentrinė, įcentrinė jėga Elektros jėga 3. kas skatina veikti, veikimo pagrindas, veiksnys: Tėvynės meilė y...
jėgainė - jėgainė tech. įrenginys jėgai (energijai) gauti: Elektros j. Garo, vėjo j.
jegas - būdingas bruožas, taip pat atsitiktinis objektas glaudžiai susijęs su arba priklausymo konkrečiam asmeniui dalykas, ar biure kokybė
jėgeris - jėgeris [vok. Jäger — medžiotojas]: 1. kai kurių XVII—XIX a. Europos kariuomenių lengvųjų pėstininkų kareivis; 2. medžioklės ūkio pareigūnas; 3. medžiotojas specialistas, padedantis medžiotojams mėgėjams.
jėgingas - jėging|as, jėginga turintis daug jėgų, pajėgus, stiprus: Jėgingas arklys.
jėgomatis - jėgomatis tech. prietaisas jėgai matuoti.
jėgos - (1) gebėjimas veikti arba gaminti poveikį (2) galimybė gauti papildomų baziniai hitai (3) pajėgumas žiūrima ar atliekant poveikio B juridinis ar oficiali valdžios institucija, pajėgumą, arba į dešinę kontrolės laikymą, institucija, įtaką kitiems b iš kurių vienas turi tokią galią, konkrečiai - suvereni valstybė ca kontroliuoti grupės sukūrimo dažnai na...
Jehova - dievas 1a
Jehovistai - jehovistai, krikščionių sekta; garbina Jahvę (Jehovą); Jėzų Kristų laiko tik jo valios vykdytoju.
jehu - kapitalizuojamos brutes lenktynėse narys Swift Guliverio Kelionės, kas turi formą ir visus žmonėms Spaustuvai [įtakojami 2yahoo] Šiurkštus, kvailumas, arba kvailas žmogus
jei - jei jng. žymint sąlygą: J. tik galėsiu, ateisiu.
jeigu - jeigu jng. jei: J. pakeli, nešk.
jeknos - jeknos dgs. tarm. žr. kepenys.
Jemenas - šalies S Arabija ribojasi su Raudonąja jūra
Jemeno - šalies S Arabija ribojasi su Raudonąja jūra
jena - jėnà. hiena. .
Jerėjus - jerejus [gr. hiereus — žynys, šventikas], stačiatikių bažnyčios šventikas.
jeremiada - ilgalaikis sielvartavimas arba skundą, taip pat pamokoma ar piktas postringavimas
Jeremijas - pagrindinis hebrajų pranašas septintą ir šeštą Kr asmuo, kuris yra pesimistiškai apie dabartį ir numatyta bėdinas ateityje pranašišką kanoninės žydų ir krikščionių Šventojo Rašto knyga - Biblija lentelę
Jerevanas - Miestas * pop Armėnija 1.100.000
Jerichas - ar arabų Ari
jeroboamas - negabaritinių vyno butelis, turintis apie trijų litrų
jerodiakonas - jerodiãkonas [gr. hierodiakonos < hieros — šventas + ↗ diakonas], ↗ diakono (1) laipsnio vienuolis.
Jeronimas - jerõnimas. 1. kambarinė gėlė; pelargonija (Pelargonium roseum). 2. gandražolė (Geranium).
Jersiniozė - jersiniòzė, užkrečiamoji liga, kurią sukelia lazdelių formos bakterijos jersinijos.
jerubė - jerubė zool. vištinių būrio kuoduotas miškų paukštis (Tetrastes bonasia).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž