J žodžiai puslapis 5

jauninti - jaunin|ti, jaunina, jaunino 1. daryti jauną, grąžinti jaunystės jėgas, sveikatą. 2. teikti jauno išvaizdą: Toji šukuosena jaunino ją. 3. slėpti, mažinti metus: Motina dukterį jaunina. sngr.: Ji jauninasi. jauninimas jauninimasis .
jaunintis - išnagrinėti, ar tirti juridiškai
jaunis - jaun|is, jaunė dkt. 1. jaunesnysis, jaunėlis: Jaunis broliukas. jaunė seselė. 2. sport. jaunesniojo amžiaus sportininkas (ppr. iki 18 m. amžiaus): Krepšinio jaunių komanda. jaunis jaunumas: Koks jo jaunis!.
jaunystė - jaunyst|ė jauni metai, jaunas amžius: Jis nuo jaunystės sunkiai dirbo. Prisimena jaunystės draugai. Nebe pirmos jaunystės žmogus.
jaunystėje - gyvenimo laikas, kai vienas yra jauna, ypač laikotarpis tarp vaikystės ir brandos b ankstyvuoju laikotarpiu egzistavimo, augimo, arba plėtros aa jaunuolio, ypač jaunų vyrų tarp paauglystės ir brandos b jauni asmenys ar padarai paprastai Val statybos kokybės ar būklės jaunatviškas jaunystę
jaunių - mažiau ekonominiu atžvilgiu pažengusioms šalims amžius jaunesnės daugiausia naudojami atskirti sūnų tuo pačiu pavadinimu, kaip ir jo tėvo b (1) jaunatvišką (2), skirtą jauniems žmonėms, o ypač paaugliams c naujesnėmis datos ir todėl prastesnės arba antraeilis
jaunyvas - jaunyv|as, jaunyva apyjaunis, nesenas: Vyras dar jaunyvas.
jaunoji - jaun|oji, jaunosios, jaunąją dkt. tekanti mergina ar moteris (per vestuves), nuotaka.
jaunõsios - pirmasis yra arba stadija gyvybę, augimą ar plėtros b jaunesniojo 1a C ankstyvą konkursą, ar pageidautina naudoti kaip maisto produktų arba gėrimų amžiaus
jaunuolynas - jaunuolynas jaunas miškas.
jaunuolis - jaunuol|is, jaunuolė dkt. jaunas žmogus: Jis dar tebėra jaunuolis prieš mane. jaunuolius nusiuntė į darbą. Mergelė jaunuolėlė, seseraitė jaunuolaitė (d.).
jaunuoliskas - jaunuolišk|as, jaunuoliška -> jaunuolis: Jaunuoliškas entuziazmas. jaunuoliškai prv.: jaunuoliškai elgtis.
jaunuoliškas - jaunuolišk|as, jaunuoliška -> jaunuolis: Jaunuoliškas entuziazmas. jaunuoliškai prv.: jaunuoliškai elgtis.
jaunuomenė - jaunuomen|ė jauni žmonės, jaunimas: jaunuomenei atviri keliai į mokslą.
jaunutis - jaunut|is, jaunutė dkt. sport. labai jaunas sportininkas (ppr. iki 16 m. amžiaus).
jaura - jaur|a 1. šlapia, sunki, vasarą išdžiūstanti ir suskylanti dirva: Nuo jauros kojos kiauros. jauroje rugiai dar užauga, vasarojaus geriau nė nesėk. 2. klampynė: Įsmukau į jaurą. 3. žemd. rūgštus, paprastai nederlingas dirvožemis.
jaurus - jaur|us, jauri klampus: jauri pelkė.
jauslus - jausl|us, jausli gerai jaučiantis. jauslumas.
jausmai - Galimybė gauti pojūčius jautrumą
jausmas - jausm|as 1. santykio su aplinka, kitais žmonėmis ir pačiu savimi išgyvenimas: Tėvynės meilės jausmas Neapykantos, netikrumo, pavydo, baimės, dėkingumo jausmas Šilti, šalti, švelnūs, gilūs jausmai. Gaivink jausmus širdyje, keleivį už stalo (folkloras). 2. nujautimas, nuovoka: Kalbos jausmas Muzikinis, estetinis jausmas.
jausmingai - (1) viena iš pagrindinių fizinių pojūčių, kurių oda yra aukštuosius pabaigos organus ir iš kurių liesti ir temperatūros pojūčiai yra būdinga liesti (2) Šia prasme b apibendrintas kūno sąmonės ar pojūtis c dėkingos arba patyręs per sensacija reaguoja sąmoningumas arba pripažinimo emocinė būsena ar reakcijos
jausmingas - jausming|as, jausminga greit jausmo apimamas, kupinas jausmo: Jausmingas žmogus, balsas. jausmingai prv.: jausmingai kalbėti, rašyti. jausmingumas: Tie eilėraščiai pasižymi dideliu jausmingumu.
jausmingumas - kokybės arba valstybės sentimentalus ypač daug arba dirbtinumas sentimentalią idėja arba jo išraiška
jausminis - jausmin|is, jausminė -> jausmas 1: Jausminis suvokimas Žiūrėk: [jausmas].
jausti - jau|sti, jaučia, jautė 1. patirti jausmą: Jausti malonumą, skausmą, palankumą. sngr.: jaučiuosi pailsėjęs. 2. patirti pojūtį: Jausti šaltį, kvapą, skonį. 3. numanyti, nuvokti: Jausti pavojų. jaučiu jį turint pinigų. sngr.: Nesijaučiu kaltas. jautimas.
jaustis - į rankena ar liesti, kad ištirti, bandymas, arba ištirti tam tikrą kokybės b į suvokia per fizinį pojūtį iš atskirų galutinių organų į odos ar raumenų, kad atlikti pasyvus patirtį b savo jausmus žymiai įtakos pagal išsiaiškinti atsargus, tyrimas paprastai naudojamas su iš instinktas ar inference b tikėti, manau, reikia žinoti
jaustukas - jaustukas gram. nekaitoma kalbos dalis, reiškianti jausmus, valią; tos kalbos dalies žodis (pvz.: ai, oi, ak, deja; cit, štiš).
jautakis - jautak|is, jautakė dkt. kas negražiomis akimis, bjauraus žvilgsnio žmogus. jautakis bot. valgomas grybas geltonai ruda įdubusia kepurėle (Lactarius volemus).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž