J žodžiai puslapis 4

jaukinti - jaukin|ti, jaukina, jaukino 1. daryti jaukų, jaukesnį, nebaikštų; pratinti, vilioti: Žvėris jaukinti 2. daryti jaukų, malonų, ramų. jaukinimas: Laukinių gyvulių jaukinimas. jaukintojas, jaukintoja dkt.
jaukintojas - sumažintas nuo nevalyto Rozwydrzenie valstybės, ypač todėl, kad būtų sukalbamas ir naudinga žmonėms prijaukintų
jaukti - jauk|ti, jaukia, jaukė be tvarkos maišyti, velti, versti: Patalą jaukti jaukimas.
jaukumas - jaukùmas. jáukumas. →. jaukus: 1. Toks kaip ir nejáukumas mane paėmė, kad išvydau žvakeles vaikščiojančias. Pamažu jis išblaškė nejaukumą ir prisėdo prie Larusės. 2. Tinkamai sutvarkytas pratybų butas turi traukti dalyvius jau savo jaukumu ir patogumu.
jaukus - jauk|us, jauki 1. pripratęs, prijunkęs, nebaikštus: Jaukūs gyvuliai. 2. gerai nuteikiantis, malonus: Jaukus oras, kambarys. jaukiai prv.: Jaukus įrengtas butas. jaukumas.
jauna - pirmasis yra arba stadija gyvybę, augimą ar plėtros b jaunesniojo 1a C ankstyvą konkursą, ar pageidautina naudoti kaip maisto produktų arba gėrimų amžiaus
jaunamartė - jaunamartė neseniai ištekėjusi moteris: Užkaito kaip j.
jaunas - jaun|as, jauna nedaug amžiaus turintis; mažiau amžiaus turintis už kitus; priešingai senas: Jaunas žmogus, medis, gyvulys. jaunoji karta. jauniausias sūnus jau mokslus baigė. Jis dar jaunutis, jaunutėlis, jaunutėlaitis (visai jaunas). Jaunas mėnuo (tik pasirodžiusio mėnulio tarpsnis, jaunatis). jaunos dienos. jauni metai (jaunystė). Jis iš jauno (iš jaunystės)...
jaunasis - jaunasis, jaunojo dkt. vedantis vyras (per vestuves), jaunikis.
jaunatis - jaunat|is, jaunaties m., jaunat|is, jaunaties m. jaunas mėnuo, neseniai pasirodžiusio mėnulio tarpsnis.
jaunatvė - jaunatv|ė jaunas amžius, jaunystė: jaunatvės dienos, metai.
jaunatviskumas - iš augančios augmenijos nesubrendimas, taip pat tokia augmenija pati sveikatos būklė ir energingai
jaunatviškas - jaunatvišk|as, jaunatviška -> jaunatvė: Jaunatviškas juokas, džiaugsmas. jaunatviškai prv.: jaunatviškai spindi akys.
jaunatviškumas - iš augančios augmenijos nesubrendimas, taip pat tokia augmenija pati sveikatos būklė ir energingai
jaunavedė - moteris, ką tik vedęs, arba ketina būti vedęs
jaunavedys - jaunave|dys, jaunavedė dkt. 1. jaunasis (jaunoji). 2. kas neseniai vedęs.
jaunavedžiai - jaunavedžiai dgs. 1. jaunieji. 2. neseniai susituokusiųjų pora.
Jaundė - Miesto S CEN Kamerūnas, * pop 1.800.000
jaunėjantis - jaunatviškas ar auga jaunas būklė
jaunėlis - jaunėl|is, jaunėlė dkt. jauniausiasis šeimoje.
jaunesnis - junior-paprastai amžiaus prastesnės asmeninio įvardžio
jaunesnysis - mažiau ekonominiu atžvilgiu pažengusioms šalims amžius jaunesnės daugiausia naudojami atskirti sūnų tuo pačiu pavadinimu, kaip ir jo tėvo b (1) jaunatvišką (2), skirtą jauniems žmonėms, o ypač paaugliams c naujesnėmis datos ir todėl prastesnės arba antraeilis
jaunėti - jaunė|ti, jaunėja, jaunėjo darytis ar atrodyti jaunesniam: Senukas lyg ir jaunėja. jaunėja mūsų sostinė Vilnius. jaunėjimas.
jaunieji - jaun|ieji, jaunųjų dkt. dgs. besituokiančiųjų ar neseinai susituokusiųjų pora, jaunikis ir nuotaka.
jaunikaitis - jaunikaitis jaunas, nevedęs vyras, jaunuolis.
jaunikis - jaunikis vedantis vyras; jaunasis.
jaunikliai - pirmasis yra arba stadija gyvybę, augimą ar plėtros b jaunesniojo 1a C ankstyvą konkursą, ar pageidautina naudoti kaip maisto produktų arba gėrimų amžiaus
jauniklis - jaunikl|is, jauniklė dkt. 1. gyvulio ar paukščio vaikas; paaugęs jaunas gyvulys ar paukštis: Briedžių jauniklis Jauniklis žąsinas, ėriukas. jauniklė višta, karvė. 2. jaunas, nesubrendęs žmogus.
jaunimas - jaunim|as 1. jauni žmonės, jaunuomenė: jaunimo talka. 2. pasilinksminimas, vakarėlis: O kodėl, mergele, jaunimėly nebuvai? (d.).
jaunimo - gyvenimo laikas, kai vienas yra jauna, ypač laikotarpis tarp vaikystės ir brandos b ankstyvuoju laikotarpiu egzistavimo, augimo, arba plėtros aa jaunuolio, ypač jaunų vyrų tarp paauglystės ir brandos b jauni asmenys ar padarai paprastai Val statybos kokybės ar būklės jaunatviškas jaunystę
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž