I žodžiai puslapis 6

idejau - aa transcendentinė subjektas, kuris yra tikras modelis, kurį egzistuojančios viskas yra netobula atstovybės ba standartas tobulumo idealus ca plano veiksmų projektavimo archajiško matomoje atstovavimo koncepcijos modelį kopija pasenęs vaizdas priminė atminties B yra neterminuota ar susiformavusią SAMPRATA c subjektas (minties, koncepcija, jausmas ar vaizdo), iš tikr...
įdėjimas - dėjìmas dė́jimas 1.→ dėti 1: Koks čia tas rūsio dėjimas, visi spaliai po žemėmis paliko Koks tavo dė́jimas [arkliams ėsti], kad dabar užėdė[je] nė dantrako netura Kap piršto dėjìmas(tokio pločio)langučiai [audeklo] Jo apgamas piršto dėjìmo Suvirinus lelijos šaknis, dedama kaipo kataplazmą (dėjimą) prie s...
idėjinis - idėjin|is, idėjinė 1. susijęs su kuria nors idėja: Idėjinis veikalo turinys. 2. susijęs su ideologija: Idėjinis ginklas.
idejiskas - idėjišk|as, idėjiška susijęs su pažangiomis idėjomis: Didžiai idėjiškas eilėraštis. idėjiškai prv. idėjiškumas.
idėjiškas - idėjišk|as, idėjiška susijęs su pažangiomis idėjomis: Didžiai idėjiškas eilėraštis. idėjiškai prv. idėjiškumas.
idėjiškumas - idėjiškùmas → idėjiškas.
įdėklas - įdėklas tech. kas įdedama, įdėtinė dalis: Guolio į. Priekio, ašutų, pečių į. (drabužio).
įdėlioti - įdėlio|ti, įdėlioja, įdėliojo džn. įdėti 1: Karvėms įdėliojau po glėbelį šieno. įdėliojimas Žiūrėk: [įdėti].
idem - idem [lot.], tas pats (apie knygos autorių), taip pat, lygiai taip.
idem_per_idem - idem per idem [lot.], tas pats per tą patį (kurio nors dalyko aiškinimas tuo pačiu dalyku).
įdėmiai - archajiškas Gādīgs, nerimas b užpildymas priežiūros ar rūpestingumas, kuris naudojasi ar rūpintis pažymėta dėmesingas susirūpinimą ir rūpestį atsargūs atsargiai arba protingumo pažymėtas B
įdėmumas - įdėmùmas → įdėmus 1: Kas šito vaiko įdėmùmas! Įdėmumo jis įdėmus
įdėmus - įdėm|us, įdėmi akylas, atidus: Įdėmus vaikas. įdėmiai prv.: įdėmiai dirba visa klasė. įdėmumas: Žadinti mokinių įdėmumą.
identifikacija - identifikacija tapatybės nustatymas ir pripažinimas, sutapatinimas.
identifikatorius - identifikãtorius [lot. identifico — sutapatinu], sąvoka, pavadinimas, etiketė, užrašas objektui paženklinti.
identifikavimas - aktas nustatyti valstybę nustatyti b tapatybės įrodymų, psichologinė orientacija į kažką (kaip asmens ar asmenų grupės) su jausmas glaudžiai emocinės asociacijos ba savęs labai nesąmoningas procesas, kai asmuo modeliai mintys, jausmai ir veiksmai po tų priskirti prie objekto, kuri buvo įtraukta kaip psichikos įvaizdį nustatyti nustatė psichologinę orientacij...
identifikuoti - identifik|uoti, identifikuoja, identifikavo nustatyti tapatybę, sutapatinti. identifikavimas.
identifikuotojas - vienas, kuris identifikuoja
identiskas - identišk|as, identiška tolygus, toks pat, tapatus. identiškai prv. identiškumas.
identiškas - identišk|as, identiška tolygus, toks pat, tapatus. identiškai prv. identiškumas.
identiškumas - įvairios instancijos, b vienodumo, kuri yra objektyvi daikto tikrovę esminę arba bendrinis pobūdžio Monotonność, išskirtinumas skiriamasis požymis ar asmenybė individualaus individualumo b santykis psichologinės identifikavimo pats su kažkuo nurodyta, arba sąlyga teigė,
ideografija - ideogrãfija [gr. idea — sąvoka + ↗ ...grafija], raštas, kurio ženklai (ideogramos) žymi visą sąvoką; būdas žymėti rašmeniu visą sąvoką,
ideografinis - Ideogram
ideograma - ideogramà [idea + ↗ ...grama], rašmuo, žymintis ne garsą ar skiemenį, o visą sąvoką; ideogramos yra skaitmenys, matematikos ženklai, chemijos ir logikos simboliai, pvz., 3 žymi ne keturias fonemas t-r-y-s, o tam tikro skaičiaus sąvoką.
ideologas - ideolog|as, ideologė dkt. kurios nors ideologijos kūrėjas, skleidėjas, gynėjas.
ideologija - ideologija tai pasaulėvaizdis, kuris remiasi kokia nors idėja kaip aksioma (teiginiu, kurio teisingumas neginčijamas, todėl yra pamatinis). Ideologijos sąvoka dažnai vartojama pabrėžiant negatyvią potekstę, kai ideologija siejama su tam tikrų idėjų suabsoliutinimu ir nekritišku tikrovės aiškinimu.
ideologinis - ideologin|is, ideologinė -> ideologija: ideologinė kova.
ideologiškai - susijusių su ar susiję su idėjų, susijusių su ar ideologija
ideomocija - ideomòcija [idea + lot. motio — judėjimas], minties sukeltas judesys.
ideomotorinis - ideomotòrinis [idea + ↗ motorinis], sąmoningai judinamas, susijęs su minčių sukeltais judesiais.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž