I žodžiai puslapis 4

ichtiostega - ichtiostegà, seniausias iškastinis varliagyvis Ichthyostega, gyvenęs Grenlandijoje viršutiniame devone.
ichtiozaurai - ichtiozáurai [↗ ichtio... + gr. sauros — driežas], iškastiniai ropliai Ichthyosauria, gyvenę Š. pusrutulio jūrose mezozojinėje eroje.
ichtiozauras - ichtiozauras iškastinis 10-13 m ilgio roplys žuvies kūnu.
ichtiozė - ichtiòzė [gr. ichthys — žuvis], dažniausia įgimta odos liga, kuria sergant dėl epidermio raginio sluoksnio hipertrofijos oda pasidaro panaši į žuvies žvynus.
įcukrinti - įcukrin|ti, įcukrina, įcukrino knyg. įsotinti cukrumi: įcukrinti vaisiai. įcukrinimas.
įčiulpti - įčiulp|ti, įčiulpia, įčiulpė čiulpiant įtraukti: Įčiulpti kiek skysčio. sngr. prk.: Įsičiulpusi vandens, sėkla išpursta. įčiulpimas.
įčiuožti - įčiuož|ti, įčiuožia, įčiuožė 1. čiuožiant patekti: Įčiuožti į eketę. 2. prk. įeiti, įslinkti: Kažkas įčiuožė į kambarį. įčiuožimas.
įčiurinti - įčiurin|ti, įčiurina, įčiurino priežodis įčiurti: Įčiurinti marškinius. sngr.: Nosinės labai įsičiurinusios. įčiurinimas.
įčiurti - įčiur|ti, įčiūra, įčiuro įjuosti: Marškiniai labai įčiurę. įčiurimas.
id_est - id est [lot], tai yra, vadinasi.
yda - yda 1. bloga ypatybė, trūkumas: Ydų ir jam netrūksta. Arklys be ydos. Neryžtingumas - y. 2. tarm. priekabė: Jis ydos ieško.
įdagas - įdagas įdegintas ženklas, įdeginta žymė (arklio ar kitų gyvulių odoje).
įdaguoti - įdag|uoti, įdaguoja, įdagavo įspausti, įdėti įdagą: Įdaguoti arklius. įdagavimas.
įdaigstyti - įdaigst|yti, įdaigsto, įdaigstė džn. įdiegti 1: Prigijo jos įdaigstytos gėlės. įdaigstymas Žiūrėk: [įdiegti].
įdaiktėjimas - ypač apsireiškimo, realus arba tampa materializavosi kažką, kad buvo materializuota veiksmų
įdaiktėti - įdaiktė|ti, įdaiktėja, įdaiktėjo knyg. pavirsti daiktu, materializuotis. įdaiktėjimas.
įdaiktinimas - ypač apsireiškimo, realus arba tampa materializavosi kažką, kad buvo materializuota veiksmų
įdaiktinti - įdaiktin|ti, įdaiktina, įdaiktino knyg. paversti daiktu, materializuoti. įdaiktinimas.
įdainuoti - įdain|uoti, įdainuoja, įdainavo 1. mokėti gerai dainuoti: Kupiškėnų merginos tai įdainuoja! 2. įrašydinti dainą į plokštelę ar magnetofono juostelę: Radijo studijoje įdainavome kelias dainas. 3. prk. įeiti, įvažiuoti dainuojant: Jaunimas įdainavo į kiemą. įdainavimas.
idalgas - apatinio bajorų Ispanijoje narys
įdanginti - įdangin|ti, įdangina, įdangino šnek. įgabenti, įkraustyti: Vos įdanginau stalą į vidų. įdanginimas.
idant - idant jng. knyg. kad (tikslo šalutiniuose sakiniuose - senovinėje ar iškilmingoje kalboje): Jis taip daro, i. visi juo stebėtųsi.
idant... - tokiu būdu, nei kaip nurodyta ar užsimenama apie
įdantyti - įdant|yti, įdantija, įdantijo įdėti dantis: įdantyk (įdantuok) man grėblį.
įdaras - įdaras kulinarijos dirbinių kamšalas: Mėsos, varškės į.
įdarbinimas - dárbinimas → darbinti. → įdarbinti: Darbuotojo įdarbinimas pagal jo kvalifikaciją bei patyrimą |
idarbintasis - dirba kitame paprastai darbo užmokestis arba alga ir žemiau vykdomosios valdžios lygmeniu poziciją
įdarbinti - įdarbin|ti, įdarbina, įdarbino spec. suteikti darbą: Įdarbinti jaunuosius specialistus. sngr.: Grįžęs iš kariuomenės, tuoj įsidarbino. įdarbinimas.
įdardėti - įdardė|ti, įdarda (įdarda), įdardėjo dardant įvažiuoti: Į kiemą svečiai įdardėjo. įdardėjimas.
įdarytas - medžiagų, tiekimą, arba įranga, naudojama įvairiose veiklos srityse kaip pasenusios karinės bagažo b asmeniniam turtui, medžiaga turi būti pagamintas, apdorotas, arba naudojami statybose
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž