G žodžiai puslapis 5

gaivališkas - gaivališk|as, gaivališka -> gaivalas 1: Gaivališkas judėjimas. gaivališkai prv. gaivališkumas Žiūrėk: [gaivalas].
gaivesys - gaivesys gaivinimas, stiprinimas: Kaip kokio gaivesio aš laukiu tavo laiško.
gaivinamas - gaivìnamas,-a kuris gaivina, žadina:Pakvėpuokime gaivinamu oru Tarybinės santvarkos gaivinamoji galia įgalino Tarybų Lietuvos mokyklą pasiekti žymių laimėjimų visose mokomojo-auklėjamojo darbo srityse
gaivinamasis - išmokų dėkingi gavo b išreiškė padėką
gaivinantis - kuri padeda atnaujinti, ypač maloniai stimuliuoja dėl šviežumo ir naujumą
gaivingumas - gaivingùmas → gaivingas.
gaivinti - gaivin|ti, gaivina, gaivino žadinti gyvybę, daryti, kad atgytų, gyvinti, stiprinti: Grynas oras žmogų gaivina. Apalpusį gaivinti gaivink ugnį, kol neužgeso. sngr. gaivinimas gaivintojas, gaivintoja dkt. : Gimtosios kalbos gaivintojas.
gaivuma - gaivumà gaivumas:Nauji įspūdžiai širdis gaivumos pripildė
gaivumas - gaivùmas → gaivus:1.Tvankią dieną pakeitė gaivumu dvelkiąs vakaras Dvelkia vėjai gaivumu Koks gaivumas vienu šiuo žvilgiu man teka pro visas jusnis iš karto 2.Toks jų gaivumas visai nenuostabu Usnis įkyri savo gaivumu Didi girtavimai pragaišina gaivumą kūno ir sveikatą
gaivus - gaiv|us, gaivi 1. gaivinantis: Vėsus, gaivus vėjelis. gaivi drėgmė, šiluma. gaivieji gėrimai. 2. gajus, nemarus: Šeškas - gaivus gyvulys. Katė labai gaivi. gaiviai prv.: Vėjas gaivus padvelkė. gaivumas.
gaižėti - gaižė|ti, gaižėja, gaižėjo darytis gaižu, aitru, kartu: gaižėja burna, gerklė. gaižėjimas.
gaižiai - gaižiai prv. -> gaižus.
gaižulys - gaižulys gaižumas, šleikštumas, aitrumas: G. gerklėje yra po šito valgio.
gaižumas - rangas kvapą ar skonį įžeidžiantis
gaižus - gaiž|us, gaiži 1. negardžiai rūgštus; aitrus, gailus, šleikštus, kartus: Gaižus alus, pienas. gaiži rūgštis, duona. gaižu gerklėje. 2. nevalgus, lepus: Nebūk toks gaižus, valgyk, ką paduoda. 3. piktas, suniuręs: G. vaikas. gaižiai prv.: Gaižus atsirūgstu po to alaus. gaižumas.
gaja - gaja gajumas, gyvumas.
Gajalas - gajãlas [< hindi k.], jautis Bibos gaurus frontalis; laukinio jaučio gauro naminė forma.
Gajana - šalis N S. Amerika Atlanto vandenyno pakrantėje per Tautų Sandraugos respublika nuo 1970 m. * Džordžtauno plotas 83.000 kvadratinių mylių (215.800 kvadratinių kilometrų), pop 751.223
Gajotas - gajòtas [pagal JAV geografo A. Gajoto (Guyot) pavardę], vulkaninės kilmės plokščiaviršūnis povandeninis kalnas.
gajumas - gajùmas 1.→ gajus 3: Gajumas to žvėrio yra negirdėtas Gajùmas šeškaus – užmuši, ir vėl atgija 2.→ gajus 4: Nuo tręšimo pareis ūkio gajumas Jaunystė – įsigalėjusio pavasario gajumas Kas tos bobos do gajùmas 3.→ gajus 5: Parodyti gajumą Apramindavo ją senelis, savo tokiais lengvais žodžiais sav...
gajus - gaj|us, gaji 1. greitai prigyjantis: Gluosnis - gajus medis. 2. sunkiai numarinamas, gaivus: Šuo - gajus gyvulys. Gajus kaip katė. 3. patvarus, ištvermingas: Jis labai gajus prie darbo (negreit pavargsta). Gajus arklys (nepailsta). gajai prv. gajumas.
gakta - gakta 1. priešakinė užriestoji rogių ar pavažų dalis: Žema gakta. braukia sniegą. 2. krosnies priešakinė dalis, kakta: Liepsna gaktą siekia. 3. (lot. mons pubis) iškiluma pilvo apačioje ties gaktine sąvarža. Turi storesnį poodinį riebalinį sluoksnį, lytinio brendimo metu apauga plaukais.
gaktikaulis - gaktikaulis anat. gumburėlis priekinių dubens kaulų suaugimo vietoje (os pubis).
gaktinis - gaktinis skersinis, jungiantis priešakinius rogių pavažų galus: Atsimušė rogės į medį, ir lūžo g.
gaktos - gãktos gakta 1: Teip daug sniego, kad net gãktos pasineria Važiuodamas nuo kalno kad daviau medin, net gãktos sulūžo Per daug išlenktos gãktos Dabar gãktos lenktinės, o seniau buvo išaugusios Bekelant sienojį ant ragių, sulaužė gaktàs Sniego daug, net gaktas siekia Aukštom gaktom rogės geresnės – gražia...
gal - gal dll. rasi, galimas daiktas: Į vakarą gal pradės lyti. Gal tu žinai?.
galabinti - galabin|ti, galabina, galabino šnek. galabyti. galabinimas.
galabyti - galab|yti, galabija, galabijo 1. šnek. galą daryti, žudyti: Gyvatę galabyti 2. šnek. kamuoti, kankinti: Negalabyk arklių, juk jau visai privarginai. galabijimas.
galagai - galãgai, pusbeždžionės Galagidae; gyvena Afrikoje, į p. nuo Sacharos.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž