F žodžiai puslapis 7

fartingas - aa buvęs Didžiosios Britanijos piniginis vienetas, lygus 1/4 iš Penny ba monetos, atstovaujanti vieneto kažką nedidelės vertės erkės
farvateris - farvateris žr. laivakelis.
fasadas - fasadas archit. išorinė, priešakinė pastato pusė.
fasas - fãsas [pranc. face — priekinė pusė, šonas]: 1. vaizdas iš priekio, priekinė pusė; 2. tvirtovės aptvaro arba lauko įtvirtinimo tiesi dalis; atkreipta į priešą.
fasciacija - fasciãcija [↗ fascija2], augalo stiebo, šakų ar kt. organų pakitimas — sujuostėjimas (pasidaro plokšti, juostos pavidalo).
fascija - fãscij‖a1 [lot. fasces (dgs.)], sen. Romoje — diržu suristas virbų ryšulėlis su kirveliu viduryje; ~as nešdavo magistratų priekyje einantys liktoriai; Δ buvo aukščiausios valdžios simbolis.
fascioliozė - fascioliòzė, žmogaus ir žolėdžių gyvulių helmintozė; sukelia plokščioj i kirmėlė Fasciola hepatica.
fasetė - fasètė [pranc. facette — pusė, šonas]: 1. nusklembta akmens, stiklo, brangakmenio briauna; 2. pusapvalis kampo įdubimas tarp 2 sienų arba tarp sienos ir lubų.
fasina - fašina spec. žabinys.
fasistu - dažnai kapitalizuotos politinę filosofiją, judėjimas, arba režimą (kaip kad iš Fascisti), kad aukština tautą ir dažnai rasės virš individo ir, kad išsiskirtų centralizuotą autokratinio vyriausybę, vadovaujamą diktatoriškas lyderis, sunkios ekonominės ir socialinės Pulka formavimas ir prievartinio malšinant opozicija tendencija stiprios autokratinis ar dikta...
fasonas - fason|as 1. sukirpimas, modelis, pavyzdys, pagal kurį kas padaryta: Eilutė pasiūta pagal naują fasoną. Baldų fasonas 2. puikavimasis: Senis dėl fasono leido arklį riščia.
fasoninis - fasòninis,-ė padarytas pagal tam tikrą fasoną, pavyzdį, brėžinį:Fasoniniam gobelenui naudojami fasoniniai verpalai
fastai - fãstai [lot. fasti]: 1. sen. Romoje — žynių (pontifikų) nustatinėtos dienos, kuriomis buvo galima kviesti susirinkimus, teisti, tvarkyti pilietinius reidus; 2. sen. Romos aukščiausių pareigūnų (konsulų, diktatorių, cenzorių) kasmetiniai sąrašai.
fasuoti - fas|uoti, fasuoja, fasavo pakuoti svarstant, pilstyti seikėjant: fasuotas cukrus, sviestas. fasuota varškė. fasavimas fasuotojas, fasuotoja dkt.
fasuotojas - fasúotojas,-a kas fasuoja.
fašina - fašina spec. žabinys.
fašistas - fašist|as, fašistė dkt. fašizmo šalininkas.
fašistinis - fašistin|is, fašistinė -> fašizmas: Fašistinis režimas.
fašistų - dažnai kapitalizuotos politinę filosofiją, judėjimas, arba režimą (kaip kad iš Fascisti), kad aukština tautą ir dažnai rasės virš individo ir, kad išsiskirtų centralizuotą autokratinio vyriausybę, vadovaujamą diktatoriškas lyderis, sunkios ekonominės ir socialinės Pulka formavimas ir prievartinio malšinant opozicija tendencija stiprios autokratinis ar dikta...
fašizmas - fašizmas polit. reakcinga, agresyvi politinė srovė, diegianti autoritarizmą ir kurstanti nacionalizmą.
fašizuoti - fašizúoti,-úoja, -ãvo įvesti fašistinę santvarką:Stengėsi pavergti ir fašizuoti visą pasaulį
fat - išsiskiria neįprastą kiekį riebalų apkūnus b nutukusių c rinkos d maisto riebiai penimi galvijo mėsos, riebios gerai užpildyti storio, didelis
fata - fatà [tiurkų k. < skr. pata — audinys], lengvas moterų apdaras; vualis, kuriuo moterys dengia veidą arba galvą (per vestuves, laidotuves).
fata_morgana - fatà morganà [lot. fata Morgana — fėja Morgana (apgaudinėjanti keliautojus netikrais reginiais)]: 1. atmosferos reiškinys, kitaip ↗ miražas; 2*. nereali, neįgyvendinama idėja, įsivaizdavimas.
fataliskas - fatališk|as, fatališka fatalus. fatališkai prv. fatališkumas.
fatalistas - fatalist|as, fatalistė dkt. lemtimi tikintis žmogus.
fatalistinis - doktriną, kad įvykiai yra nustatomos iš anksto, kad žmonės yra bejėgiai juos pakeisti, taip pat tikėjimas ar požiūris, nustatomas pagal šią doktriną
fatališkas - fatališk|as, fatališka fatalus. fatališkai prv. fatališkumas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž