Construir žodžio reikšmė

Žodžio statyti vertimas į Estų kalbą - construir
Construir - (Statyti) stat|yti, stato, statė 1. daryti, kad stovėtų: Stulpą statyti Rugius į gubas stato. Kumelė ausis stato. 2. dėti ką kur, ant ko: statyk koją ant suolo. Stalą statysime prie lango. prk.: Statė į pavojų savo gyvybę. sngr. 3. liepti, priversti stovėti: Statyti sargybą. Stato mokinį į kampą. 4. palikti stovėti, laikyti kur: Nestatyk arklio ant vėjo. Čia automobilius statyti draudžiama. 5. daryti pastatą: Namą, paminklą, tiltą statyti Miestą statyti Greitai, pigiai, planingai statyti sngr.: Kas čia statosi (namą sau stato)? 6. padėjus palikti, įtaisyti: Zuikiams kilpas statyti Taures statyti (gydant). prk.: Jis man pinkles stato. 7. knyg. rengti rodyti scenoje ar kitur: Pjesę, filmą statyti 8. tiekti: Pieną statydavo į namus. Statyti javus valstybei. 9. vaišinti: Statyti kam alaus. Statyti magaryčias. 10. versti, pavesti ką daryti: Statyti ką prie darbo. 11. duoti užstatą, įkeisti: statau šimtą rublių, kad taip bus. 12. ntk. = kurti 2. statikas, statikė dkt.: Plytų statikė. statymas statytojas, statytoja dkt. Žiūrėk: [kurti].
Stat|yti, stato, statė
1. daryti, kad stovėtų: Stulpą s. Rugius į gubas stato. Kumelė ausis stato.
2. dėti ką kur, ant ko: ~yk koją ant suolo. Stalą ~ysime prie lango.|prk.: Statė į pavojų savo gyvybę.|sngr.
3. liepti, priversti stovėti: S. sargybą. Stato mokinį į kampą.
4. palikti stovėti, laikyti kur: Nestatyk arklio ant vėjo. ÄŒia automobilius s. draudžiama.
5. daryti pastatą: Namą, paminklą, tiltą s. Miestą s. Greitai, pigiai, planingai s.|sngr.: Kas čia statosi (namą sau stato)?
6. padėjus palikti, įtaisyti: Zuikiams kilpas s. Taures s. (gydant).|prk.: Jis man pinkles stato.
7. knyg. rengti rodyti scenoje ar kitur: Pjesę, filmą s.
8. tiekti: Pieną ~ydavo į namus. S. javus valstybei.
9. vaišinti: S. kam alaus. S. magaryčias. 10. versti, pavesti ką daryti: S. ką prie darbo. 1
1. duoti užstatą, įkeisti: ~au šimtą rublių, kad taip bus. 1
2. ntk.= kurti
2. ~ikas , ~ikė dkt. (2) : Plytų ~ikė. statymas (1) ~ytojas, ~ytoja dkt. (1) ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio statyti sinonimai

Žodžio statyti sinonimai

Žodis construir kitomis kalbomis

Rusiškai: строить
Angliškai: build
Estiškai: construir
Lenkiškai: budować
Latviškai: būvēt
Lietuviškai: statyti
2013-03-19 13:48:02
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž