Hablar žodžio reikšmė

Hablar - (Kalbėti) kalbė|ti, kalba, kalbėjo 1. mokėti kalbą, galėti ja bendrauti: Kalbėti tarmiškai. Vaikas dar nekalba. 2. bendrauti kalba, šnekėti: Lietuviškai kalbėti Balsu, tyliai, aiškiai, pašnibždomis kalbėti Trumpai kalbant, reikalas svarbus. Kalbamosios valandos. Meiliuosius žodelius kalbėjo (d.). Kalba kaip iš knygos (aiškiai, sklandžiai). Kalba kaip iš medžio iškritęs (kvailai). Daug žinok, maža kalbėk. Kas daug kalba, mažai dirba. Čia kalbant, čia paliekant (prašant nepasakoti, kas kalbėta). sngr.: Kalbasi susitikę. 3. prk. rodyti, liudyti: Faktai aiškiai kalba. 4. atmintinai sakyti; priešingai skaityti 1: Kalbėti poterius. kalbėjimas kalbėjimasis kalbėtojas, kalbėtoja dkt. 1. kas kalba, šneka. 2. kas sako viešą kalbą Žiūrėk: [skaityti].
Kalbė|ti, kalba, ~jo
1. mokėti kalbą, galėti ja bendrauti: K. tarmiškai. Vaikas dar nekalba.
2. bendrauti kalba, šnekėti: Lietuviškai k. Balsu, tyliai, aiškiai, pašnibždomis k. Trumpai kalbant, reikalas svarbus. Kalbamosios valandos. Meiliuosius žodelius ~jo (d.) . Kalba kaip iš knygos(aiškiai, sklandžiai).Kalba kaip iš medžio iškritęs (kvailai). Daug žinok, maža ~k. Kas daug kalba, mažai dirba. ÄŒia kalbant, čia paliekant (prašant nepasakoti, kas kalbėta).|sngr.: Kalbasi susitikę.
3. prk. rodyti, liudyti: Faktai aiškiai kalba.
4. atmintinai sakyti;
prš. skaityti 1: K. poterius. ~jimas (1) ~jimasis (1) ~tojas, ~toja dkt. (1)
1. kas kalba, šneka.
2. kas sako viešą kalbą Žiūrėk: [ skaityti 1 ] ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio kalbėti sinonimai

šnekėti, Byloti, sakyti, dudenti, Dudėti, niūkti, klegėti, žosti, šnekučiuoti, Šnekenti, Šnekaliuoti, dunduliuoti, dudnoti, Dūduloti, Kalbasyti, Pasakoti, Apsakoti, apsakinėti, Sakoti, Sakalioti, Skelbauti, gražbyliauti, porinti, ręsti, sekti, teikti, belsti, Posmuoti, Poringauti, Posmelėti, postringauti, rentauti, Senauti, Stėnauti, Švėnauti, Švėpulti, Vingrauti, plepėti, Amalioti, Ausčioti, Aušuoti, babaliuoti, Balabasyti, Balazyti, Balzgatyti, Barbaliuoti, Barbasuoti, balbatuoti, Blerbesuoti, Barškaliuoti, barškėti, Blabėti, Blerbėti, Blerbti, Bliaunyti, Bliurbėti, Bliurbti, Braizgoti, Čerekuoti, Čeventi, dardėti, Dodoti, Drioksti, gargėti, Glergėti, gvėrauti, kiauroti, klekėti, kleketuoti, Larlėti, Liurkškėti, Losnoti, loti, Meletuoti, ošti, plempti, Pleperuoti, Plepetuoti, Plerškėti, pleškėti, Pliaugoti, pliaukšti, Pliaunyti, pliaupti, Pliauzaroti, Pliauzyti, pliopti, Pliurkšti, pliurpti, Putarnoti, Railinti, Raipetoti, Rairuoti, Rėzgauti, Skalatyti, Skrabaliuoti, suopti, Štorauti, Švampti, švankšti, švarkšti, Švarnoti, švokšti, Švoti, Švotroti, Talaluoti, Talatuoti, Talažyti, Taraliuoti, taranduoti, tarškėti, tarkšti, tarškaliuoti, taukšti, Tauškėti, tauzyti, Tevernoti, Trailiuoti, Tramaliuoti, traškėti, treškėti, tratėti, Tratenti, Tvoksti, Tvoroti, vambryti, Vamparioti, Vampasyti, vampyti, vamploti, vapalioti, vapėti, vepėti, Vepezoti, Varzmukauti, Varėzgoti, Vaurioti, veblenti, veblėti, Vebrėti, Vėburti, Vėzguroti, zambatyti, Zambyti, zaunyti, Zvėgoti, Žabalduoti, žiopčioti, Žiovaliuoti, Liežuviu malti(makaluoti, pliauškinti), Liežuvį plakti(plėšti, dilinti, kiloti, laidyti), Dykąją aušinti(vėtyti), čiauškėti, čiaukšti, Čiauškuoti, čežėti, čiulbėti, ulbėti, kliaugėti, katėti, lalėti, lazgėti, Šnibždėti, šnabždėti, kuždėti, kugždėti, Kuštėti, Kiukėti, Šapėti, Šepšėti, Šapšėti, Šiušėti, Švabėti, Švabždėti, švagždėti, Vebždėti, Vapnoti, Vapčioti, Šnibždenti, Šnabždenti, Kuždenti, Kugždenti, Kuštenti, lementi, Čiučenti, šapenti, šiušenti, Švabenti, Švagždenti, vapenti, Burbėti, Armazuoti, Armėti, Brazgėti, Burzdėti, Burzduliuoti, Čeveruoti, Erzėti, grebezoti, grevezoti, marmėti, Mumėti, Murmenti, Niurgzti, regzti, Šabaldžiuoti, Šleketuoti, Verveliuoti, Verventi, Vervėti, Žabaruoti, Žebelioti, Žebelkuoti, Ževernoti, Vograuti, Vėgroti, Tėploti, sniaukroti, Knakėti, Kniaukėti, Gaugnoti, maumoti, maumenti, niauroti, Niauzgėti, vaurinti, sapalioti, Kejoti, Paistyti, Svaitėti ir svaičioti, Samalioti, Varmalėti, kliedėti, klejoti, Klaikuoti, drožti, rėžti, žerti, poškinti, ausuoti, murmėti, svaitėti, svaičioti, šakoti, šniaukroti, barsketi, cezeti, ciausketi, ciulbeti, kugzdeti, kuzdeti, plesketi, rezti, snabzdeti, sneketi, svaicioti, tarsketi, tauksti, trasketi, zerti, zosti
Žodžio kalbėti sinonimai

Žodis hablar kitomis kalbomis

Rusiškai: говорить
Angliškai: talk
Estiškai: hablar
Lenkiškai: mówić
Latviškai: runāt
Lietuviškai: kalbėti
2013-05-16 17:40:04
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž