Basura hasta žodžio reikšmė

Basura hasta - (Apšiukšlinti) šiùkšlinti(-yti), -ina, -ino šiū̃kšlinti (-yti)1.tr., teršti šiukšlėmis:Su pakulom, su savo pančiais tie vyrai tik gryčią šiùkšlina | Išvydę svetimą ateinant, visi puldavo dulkinti aslą, o išėjus svečiui, ir vėl namiškiai šiukšlindavos 2. vadinti šiukšle.| 1. apteršti, apkreikti šiukšlėmis:Apšiùkšlino visą kiemą, negal nė páreiti | .2. susiteršti gerą vardą:Susimildamas neapsišiùkšlink, su jais prasidėjęs susiteršti, apkibti šiukšlėmis:Nesėsk an žemės – išsišiū̃kšlysi nuteršti šiukšlėmis. kiek priteršti šiukšlėmis. priteršti šiukšlėmis, prikreikti šiukšlių:Vaikai, prišiùkšlyste kambarį – teip i žinokit! . Prišiùkšlino man kiaulė kiemą Tvarto vidus buvo prišiukšlintas skiedrų Prišiukšlino teip, kad meška įėjus galvą nusisuktų | Stuba prisišiùkšlino, t. y. prisikraikė Prisišiùkšlino ir neišsišluoja . Tu, vaikeli, labai prisišiùkšlinai ║ užteršti kokiomis negerovėmis:Lietuvių kalba buvo visiškai be reikalo prišiukšlinta, nes pakankamai turi savų, kur kas geresnių žodžių toms pat sąvokoms išreikšti | Tuo laiku lietuviai susiteršė kalbą, prisišiukšlino ją paveikti, suaudrinti:Jei kas jau prišiukšlino jai širdį? Ar tu ją pažįsti? suteršti šiukšlėmis, nešvarumais:Sušiùkšlintas vaškas 1. užteršti šiukšlėmis.| 2. sugadinti orą, pasmardinti:Ar anas tau neažušiùkšlino?

Žodis basura hasta kitomis kalbomis

Rusiškai: разбрасывать в беспорядке
Angliškai: litter up
Estiškai: basura hasta
Lenkiškai: miot up
Latviškai: pakaiši augšu
Lietuviškai: apšiukšlinti
2013-04-10 22:30:31
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž