Envelop žodžio reikšmė

Žodžio apniaukti vertimas į Anglų kalbą - envelop
Envelop - (Apniaukti) niáukti,-ia, -ė niaũkti 1. debesimis supti, dengti, temdyti:Kaip tamsūs debesiai niaukia giedrąją dienelę, apsupė apklojo Merkinę kryžeiviai Karšti garai ėmė kilti iš žemės ir niaukti mėnulio šviesą | Visas dangus niáukias, bus dargana Dangus pradėjo niaũktis Kaip ir niáukias – gali ir lyt Iš vakarų niáukias, ar nesudroš lietaus?! Niáukias niáukias, nusibodo an tą debesį bežiūrėti 2. darytis nusiminusiam, liūdnam, rūsčiam:Kogi tu čia niáukies, ką ji tau bloga padarė! Kunigo veidas niaukėsi vis tamsiau, o dešinės rankos pirštai nervingai barbeno stalo briauną Jo nuotaika ėmė dar daugiau niauktis apniáukti1. debesimis aptraukti, aptemdyti:Teip apniáukė visą dangų – ilgai lis Dangus buvo tirštų debesų apniauktas, ir negalima buvo įspėti, kaip aukštai dabar saulė Aplink apniáukė Kartais rudens debesys taip apniaukia dangų, jog nebėra nė kur saulei pasižiūrėti į pliką žemę Joks debesėlis neapniaukė saulėlydžio | Dangus apsiniáukęs Oras apsiniáukė, t. y. apsidebesiavo Orui apsiniaukus pavasarį, artojas dažniausiai tik džiaugias, savo darbą dirbdamas Šiandie apsiniáukus diena Šiandien apsiniáukusi(tamsi diena) Ka neapsiniáukus, da būt šviesu Da būt gerai, kad porą dienų apsniáukę pabūt | Ne tik Europos, bet ir platesnio pasaulio dangus buvo apsiniaukęs 2. daryti susirūpinusį, nusiminusį, liūdną:Viktoras mato, kaip nepasitenkinimo išraiška apniaukia jos veidą Sopulių apniauktos akys nauja viltim spindėjo | Tai, vaikeli, tau gyvenimas su tokiu vyru – kasdien apsiniáukęs ir apsiniáukęs Kai apsiniaukė, tai jau nekalbės kokią savaitę Iš ryto tėvas buvo apsiniáukęs, vėliau pralinksmėjo Vis linksmas, apsiniáukęs nevaikščioja Bet Čičinskas apsiniaukęs sėdi rūstas, nešnekus, ant plikos kaktos sutraukęs rukšlių gresiančius lankus Sėdi Džiugas dienų dienas apsiniaukęs Linksmosios akys kartais apsiniaukdavo, ir lūpose sustingdavo juokas Jei vestuvių diena lytinga, tai visas gyvenimas būs apsiniaukęs ^ Apsiniaukęs kap devynios naktys Apsiniaukė kap rudens diena Apsiniaukė kap naktis 3. susitepti, susimurzinti. pasiniáuktikiek apsiniaukti:Šįryt tik pasiniáukė – gerai, kad nelyja užniáukti1. užslinkti, užkilti apsiniaukti:Buvo rytą nusišvietę, bet dabar vėl užniáukė Debesis užniaukė per pietus | Užsiniáukę niūkso Ažsiniáukė, dabar galės pabūt ilgos paliūtės Vakar iš vakarų užsiniáukė, šiandien bus ne kas diena | Kad vėl neužsiniaũktų, kad vėl neužeitų tas karas 2. supykti, užsigauti:Mat koks nedoras: musė pro nosį nepralėkė, i tuoj užsiniáukė. Nė pakalbėt nemožna 3. visu būriu užeiti Kažin kieno banda ant mūsų javų užniaukė Karvių visa banda užniaukė į laukelį 4. užsitraukti, užsiraukti:Tai kaži kanapės a pribrendę? Šiandie žiūrėjau – da užsiniáukę grūdai

Žodis envelop kitomis kalbomis

Rusiškai: окутывать
Angliškai: envelop
Estiškai: envolver
Lenkiškai: okryć
Latviškai: ielenkt
Lietuviškai: apniaukti
2014-06-01 14:03:24
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž