E žodžiai puslapis 5

egocentrinis - susijusi su asmens, o ne visuomenės, kaip atskaitos taško, filosofijos ego perspektyva ar rūpi savo paties veiklos ar poreikius ribotas b egocentriškas, savanaudis
egocentriškas - nepriklausoma nuo išorinės jėgos ar įtakos savarankiškas susijęs tik su savo troškimus, poreikius, ar interesus
egocentrizmas - perdėtai jausmingas dėmesys sau, savęs laikymas visa ko centru; individualizmo ir egoizmo forma.
Egofonija - egofònija [gr. aix (kilm aigos) — ožka + ↗ ...fonas], į ožkos mekenimą panašūs garsai, girdimi iš auskultuojamų plaučių.
egofuturizmas - egofuturizmas [ego + ↗ futurizmas], XX a. 2 dešimtmečio rusų futurizmo atšaka, kuriai būdinga praeities kultūros, papročių neigimas, individualistinis maištingumas, asocialumas, urbanizmas, formos ekspresyvumas, saikingas naujadarų vartojimas.
egoistas - egoist|as, egoistė dkt. kas pasižymi egoizmu, savimyla, savanaudis.tas asmuo nenori nemegsta dalintis su tuo ka turi pats.
egoistencija - egoisteñcija [lot. existentia], būtis, buvimas.
egoistinis - tikintysis egoizmo egocentriškas ar savanaudiškų asmuo
egoistiskas - pernelyg arba tik save ieško arba sutelkiant dėmesį į savo pačių naudai, malonumas, ar gerai be kitiems, kylančių iš susirūpinti savo gerove ar pranašumą nepaisant kitų atžvilgiu
egoistiškas - pernelyg arba tik save ieško arba sutelkiant dėmesį į savo pačių naudai, malonumas, ar gerai be kitiems, kylančių iš susirūpinti savo gerove ar pranašumą nepaisant kitų atžvilgiu
egoizmas - egoizmas pirmenybės teikimas savo, o ne kitų ir visuomenės reikalams, savimeilė, savanaudiškumas.
Egoteizmas - egoteizmas [lot. ego — aš + gr. theos — dievas], filos. savęs laikymas dievu.
egotistinis - besaikis pirmojo asmens vienaskaitos asmeninio įvardis B kalbėti apie save per daug perdėtas jausmas savimana išpuikimas praktikos - palyginti egoizmą 2
egotizmas - besaikis pirmojo asmens vienaskaitos asmeninio įvardis B kalbėti apie save per daug perdėtas jausmas savimana išpuikimas praktikos - palyginti egoizmą 2
Egresija - egrèsija [lot. egressio — išėjimas, atsitraukimas], konfliktų vengimas.
egresyvus - egresyvùs, vengiantis konfliktų.
Eguteris - egùteris [pranc. égoutteur — (vandens) išspaustuvas], popieriaus gamybos mašinos įrengimas — tinklinis velenėlis, kuriuo nulyginamas popieriaus masės paviršius, nuspaudžiamas vanduo, kai kada įspaudžiami vandens ženklai.
Egzacerbacija - egzacerbãcija [lot. exacerbatio — jaudinimas, erzinimas], ligos paūmėjimas.
Egzageracija - egzagerãcija [lot. exaggeratio — perdėjimas], kam nors per didelės reikšmės teikimas, pervertinimas.
egzaltacija - egzaltacija susižavėjimo, susijaudinimo būsena; liguistas gyvumas, dvasios pakilimas.
egzaltuotas - egzaltuot|as, egzaltuota kupinas susižavėjimo.
egzaminai - tyrimas
egzaminas - egzamin|as (1, 3 b) 1. kurio nors dalyko mokėjimo tikrinimas, baigiant klasę, kursą, mokyklą ar stojant į ją: Fizikos egzaminas Rašomieji, atsakomieji egzaminai. Keliamieji, baigiamieji, valstybiniai egzaminai. egzaminus laikyti. 2. prk. patikrinimas, išbandymas.
egzaminatorius - egzaminator|ius, egzaminatorė dkt. kas egzaminuoja, egzaminuotojas.
egzaminų - aktas ar procesas nagrinėjant tiriama pratimą, skirtą nagrinėja pažangą, arba bandymo kvalifikaciją ar žinias oficialiose apklausose būklę
egzaminuojamas - atidžiai apžiūrėti b išbandyti c būklę tirti kruopščiai ištirti atidžiai klausinėti
egzaminuojamasis - asmuo, kuris yra nagrinėjamas
egzaminuoti - egzamin|uoti, egzaminuoja, egzaminavo tikrinti mokėjimą per egzaminą, kvosti: Studentus, mokinius egzaminuoti egzaminavimas egzaminuotojas, egzaminuotoja dkt.
egzaminuotis - atidžiai apžiūrėti b išbandyti c būklę tirti kruopščiai ištirti atidžiai klausinėti
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž