D žodžiai puslapis 8

damastas - dãmastas( Damast) toks šilkinis audimas:Aš aprėdysiu mergytę mano ... į žalius damastėlius
damastinis - damastinis,-ė iš damasto pagamintas:Tiesia damastines staltieses
damba - damba tech. pylimas, užtvanka; kranto sustiprinimas.
dambra - dambrà 1. dambras 1: Nupirk ma[n] tris trūbeles, cidabrinę dambrelę ^ Bobos lūpos kaip dam̃bros Plaukai kaip karklai, lūpos kaip dãmbros, liemenužis kaip lankas 2. piemenų styginis muzikos instrumentas, padarytas iš stiprios suriestos skalos, ant kurios užtempti keli vaškuoti siūlai.3.lūpinė armonikėlė:Ateidamas atsinešk ir dambre&#x...
dambrelis - dambrel|is muz., etnogr. pasagos pavidalo gnaibomasis muzikos instrumentas: virpėdamas rezonuojant burnos ertmei sukuria garsą. Garso Aukštis priklauso nuo ryklės spindžio.
Damnifikacija - damnifikãcija [lot. damnum — nuostolis + facio — darau], prek. turto netektis, nuostoliai.
Damno - dámno [lot. damnum — nuostolis]: 1. tam tikras mokestis, kurį bankas ima iš klientų (neskaitant komisinių, palūkanų ir pašto išlaidų) už nevietinių inkasuotų vekselių diskontavimą; 2. nuostoliai, kurie susidaro, parduodant vertybinius popierius kaina (kursu), žemesne už nominalinę.
Damoklas - , Senovės Sirakūzai dvariškis įvyko buvo sėdi prie banketus apačioje kardu pakabinti vieno plauko
Damoklo_kardas - Damòklo kárdas, nuolat gresiantis pavojus; pasak gr. mito, Sirakūzų tironas Dionisijas, norėdamas parodyti tariamąją valdovų laimę, pasisodino Damoklą per puotą greta, bet virš jo galvos liepė ant ašuto pakabinti aštrų kardą.
damos - moterų tualetas
dampingas - kenksmingos dujos - palyginti juoda drėgna, yra kasyklų dujų drėgmės drėgmės, drėgmės b archajiškas rūkas, rūkas Atrunāšana, patikrinti b archajišką depresija, prislėgta nuotaika turi įtakos arba jei su kenksmingų dujų užspringti b sumažinti veiklą ir intensyvumo
danai - dan|ai dgs. tauta, gyvenanti Jutlandijos pusiasalyje ir salose, kalbanti viena germanų kalbų. danas, danė dkt. tos tautos žmogus.
Danaidžių_statinė - Danaidžių statinė, begalinis ir nevaisingas darbas.
danajų_dovana - danãjų dovanà, bloga užmačia duota dovana, pražūtinga tam, kas ją yra gavęs; primenamas mitas apie medinį arklį, kurį Trojai padovanojo danajai (graikai); arklio viduje buvę danajai atidarė saviškiams Trojos vartus, ir ji buvo nugalėta.
danas - dãnas,-ė danų tautos žmogus:Tą žinyčią pirma danai buvo sugriovusys
dančiasnapis - dančiasnapis zool. į antį panašus paukštis, perintis uoksuose (Mergus).
danga - dang|a 1. apdaras, drabužiai: Dangą austi. Be avių nėra dangos. Stora danga - ne nuogas (folkloras). 2. ko nors dengiamasis sluoksnis: Sniego danga Kelio danga Apsauginė danga.
dangalas - dangalas anat. paviršiaus sluoksnis: Smegenų d. (mater).
dangaus - arba susijusių dangaus ar dangaus dangų
danginis - dangin|is, danginė žr. dangiškas 1 Žiūrėk: [dangiškas].
danginti - dangin|ti, dangina, dangino gabenti, kraustyti: Kur dangini tuos rakandus? sngr.: dangintis į naują vietą. danginimasis danginimas.
dangintis - (1) eiti ar pereiti į kitą vietą arba tam tikra kryptimi, nuolatinis judėjimas
dangiskas - dangišk|as, dangiška 1. dangaus spalvos, žydras: dangiškos akys. 2. prk. puikus, geras: Dangiškas balsas. dangiškai prv.: dangiškai mėlynas.
dangiškas - dangišk|as, dangiška 1. dangaus spalvos, žydras: dangiškos akys. 2. prk. puikus, geras: Dangiškas balsas. dangiškai prv.: dangiškai mėlynas.
dangoraiziai - labai aukštas pastatas
dangoraizis - dangoraižis nepaprastai aukštas namas.
dangoraižis - dangoraižis nepaprastai aukštas namas.
dangos - dangos dgs. diafragma.
dangstyti - dangstyti, dangsto, dangstė 1. džn. 1 dengti 1: Akis rankomis d. Skrynias d. sngr.: Nuo saulės dangstosi. 2. prk. stengtis nuslėpti: D. nusikaltimą. dangstymasis Žiūrėk: [1 dengti].
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž