C žodžiai puslapis 4

charming - labai malonus ar puikūs kerintis
caro - imperatorius; Rusijos valdovas iki revoliucijos 1917 m iš kurių vienas didelis įgaliojimų ar leidimų
charofitai - charofitai [lot. chara — tokia šakniavaisių rūšis + ↗...fitas], menturdumbliai — gėlavandeniai žemesnieji augalai Charophyta.
Charonas - Charònas (gr. Charōn), sen. graikų mituose — valtininkas, keldavęs mirusiųjų sielas į Hadą per jį supančias upes; vaizduojamas kaip senis vergo drabužiais.
chartered - Rašytinis dokumentas arba pagal sutartį (veikos) vykdomi tinkamu rūšies A. suteikti ar garantuoti teises, frančizės, ar privilegijų iš suverenios galios rašytinį dokumentą, kuris sukuria ir apibrėžia po miestą ir frančizės, švietimo įstaiga, valstybės ar šalies ba, arba korporacija c konstitucija parašyta priemonė nuo LODGE arba filialą ypatinga privilegi...
chartija - chartija svarbus politinis programinis dokumentas: Didžioji laisvių ch.
Chartumas - Miestas * Sudano sankryžos Baltasis Nilas
charza - charzà, kiauninis žinduolis Martes ftavigula; gyvena P. r. Azijos ir TSRS Tol. Rytų miškuose.
Chasidizmas - chasidizmas [hebr. chasid — dievobaimingas], žydų rel. judėjimas, propaguojantis rel. fanatizmą, misticizmą.
Chasmofitai - chasmofitai [gr. chasma — plyšys + ↗ ...fitas], augalai, augantys uolų plyšiuose ir ant uolų nuolaužų.
Chasmogamija - chasmogãmija [chasma + ↗ ...gamija], augalo prasiskleidusio žiedo apsidulkinimas.
Cass - Lewis 1782-1866 pak. valstybininkas
Chasse - chassé [sk. šasė; pranc. chasser — vytis, medžioti], klasikinio šokio judesys: šuoliukas — žingsnis į priekį, atgal (viena koja tarsi vejasi antrąją).
casus_belli - casus belli [sk. kazus beli; lot.], formali dingstis karui paskelbti (dažnai neturinti nieko bendra su tikrosiomis karo priežastimis); karo priežastis.
casus_foederis - casus foederis [sk. kazus fėderis; lot.], aplinkybės, įpareigojančios valstybę pagal kar. sąjungos sutartį arba savitarpio pagalbos sutartį stoti į karą kariaujančio sąjungininko pusėje arba pradėti karą sąjungininkui ginti.
cechas - cechas 1. istor. tuo pačiu amatu besiverčiančių miesto gyventojų luominė organizacija. 2. gamybinis padalinys: Liejimo c.
cėcė - cėcė nkt. dkt. m. zool. kraują čiulpianti ir ligas platinanti Afrikos atogrąžų musė (Glossina).
cecidija - tulžies panašus riešutą
cecidijos - cecidijos [gr. kēkis (kilm. kēkidos) — ant lapų išaugęs riešutėlis] ↗ galai2.
cecilianizmas - cecilianizmas [pagal šv. Cecilijos draugijų, bažnytinės muzikos reformų iniciatorių, pavadinimą], katalikų bažnyčioje XIX a. pab. — liturginės muzikos sąjūdis; jo tikslas buvo atgaivinti senąjį grigališkąjį giedojimą.
cechinas - senas aukso moneta, Italijos ir Turkijos mažoje plokštelėje šviečia metalo arba plastiko, ypač drabužių dekoravimas
cechinis - cèchinis: 1. susijęs su cechu, jam priklausantis, susidedantis iš cechų; 2*. siauras, užsidaręs savo grupės, būrelio, profesijos ribose.
cedentas - duoti sutikimą atlikti asmeniui, leidžia įvykdymas
Chederis - chèderis [hebr. cheder — kambarys], religinė pradinė žydų berniukų mokykla; iki šių laikų išliko tik nedaugelyje šalių (Turkijoje ir kt.).
cedra - cedrà [it. cedro — citronas], citrinų arba apelsinų žievelių viršutinis sluoksnis; susmulkintas (sutrintas) ir išdžiovintas vart. kaip prieskonis.
cedratas - cedrãtas [it. cedrato — cukatos] ↗ citronas.
ceduoti - cedúoti [lot. cedere — užleisti (vietą)], perduoti kreditoriaus teises kt. asmeniui, daryti ↗ cesiją (1).
cefalalgija - cefalálgija [gr. kephalē — galva + algos — skausmas] , galvos skausmai.
cefaliarija - cefaliãrija, vienmetė, dvimetė ir daugiametė žolė arba puskrūmis Cephalaria; medinga, piktžolė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž