B žodžiai puslapis 9

baldakimas - baldakimas puošnus stogelis, įtaisytas virš lovos, sosto ir kt. arba nešiojamas per procesijas.
baldalas - báldalas pienas, grietinė viralui užbaldyti:Kam surūginai visą pieną, nebeturėsim bulvienei báldalo Reikia padaryt báldalus barščiam užbaldyti Mūsų bulvienei da maža báldalo, pridėk kiek
baldas - bald|as vienas iš kambario apstatymo daiktų (stalas, kėdė, spinta ir pan.): Senoviški baldai. Minkštus baldus pirko.
baldininkas - baldinink|as, baldininkė dkt. baldų kūrėjas ar dirbėjas.
baldyti - bald|yti, baldo, baldė belsti, trankyti: Baldyti į duris. sngr.: Visi miega, o tu baldaisi. Kas ten už durų baldosi? baldymas 2 bald|yti, baldo, baldė žr. baltinti.
baldytis - bald|ytis, baldosi, baldėsi 1. -> 1 baldyti. 2. šnek. bastytis, trankytis: Po svetimus kraštus baldytis baldymasis Žiūrėk: [1 baldyti].
balduonis - balduonìs,-iẽs kas baldosi, naktibalda:Parsibaldė visą naktį tas balduonìs, nė migti neužmigau Nė užmigti neleido tie bal̃duonys girtūkliai, vomavo par kiaurą naktį
Baldžas - báldžas [angl. bulge—išsipūtimas, iškilimas], astr. spiralinės galaktikos pailgos formos branduolys, iš kurio galų išeina spiralinės vijos.
baldžius - baldžius baldų dirbėjas.
balerina - balerina baleto artistė, šokėja.
balėsas - ×balẽsas( balas, бaляc) balèsas siaura, stačiai kalama tvoros lentelė, statinis:Visų darželiai balẽsais aptverti Pasidarė balẽsų, tvers naują tvorą Išnešk ir ant balèsų pamauk puodynes Paprašyčiau brolio, savo brolukėlio, kad aptvertų man darželį žaliais balesė̃liais
balėsis - archajiškas metalinių strypų tvora, mietas Palisade b piketas aa erdvėje arba lauke, greitai enclosure ba teritoriją ar rajone, neviršijant tam tikrų ribų, arba pagal tam tikroje jurisdikcijoje zonos arba ribos, kurių neperžengdamas yra privilegijuota ar saugomų (nuo nepasitikėjimo) akcijų vienas
baletas - baletas muzikos ir scenos veikalas, atliekamas muzikos, šokio ir pantomimos priemonėmis.
baletinis - aa teatro meno forma, šokių, muzikos ir dekoracijos perteikti istoriją, pobūdį ar atmosferą, kurioje b šokiai tradicinių kelia ir žingsniai, kartu su šviesos teka duomenimis (kaip nepaprastai apsukų) muzikos baletą grupės, kuri atlieka baletai
baletmeisteris - baletmeister|is, baletmeisterė dkt. baleto režisierius; šokių kūrėjas ir statytojas.
Baletofilas - baletofilas [↗ baletas + ↗ ...filas], baleto mėgėjas, vertintojas.
baliklis - baliklis chem. balinimo priemonė.
balynas - balynas šlapios vietos, didelės balos.
balinimas - bãlinimas → balinti:1.Jau kai prasidėjo gryčios bãlinimas, tai nėra galo 2.Geriausias audeklo bãlinimas ant rasos → užbalinti: Ne ažbãlinimas, tik prižilinimas
balinti - balin|ti, balina, balino 1. priežodis balti: Balinti drobes. 2. žr. baltinti 1: Gulbė balta nebalinta (folkloras). 3. žr. baltinti 2. balinimas balintojas, balintoja dkt. [baltinti] [baltinti].
balintojas - balintojas,-a kas balina.
balionas - balionas 1. įvairios konstrukcijos ir paskirties dujų, rečiau skysčių indas. 2. žaislinė pūslė.
balista - balistà [lot. ballista < gr. ballō — svaidau], senovinis akmenų, geležimi apkaustytų rąstų, padegamųjų statinių svaidymo pabūklas.
balistika - balistika tech. šaudmenų judėjimo dėsniai, jų tiriamasis mokslas.
balistinis - balistin|is, balistinė -> balistika: balistinė raketa.
Balistitas - balistitas [gr. ballō — metu, svaidau], bedūmis parakas, susidedantis iš plastifikuoto koloksilino.
Balistokardiografija - balistokardiogrãfija, širdies veiklos tyrimas — kūno judesių (balistinio efekto), kuriuos sukelia širdies veikla, užrašymas.
balius - bal|ius iškilmingas vakaras, pokylis, puota: Kviesti į balių. prk. juok.: Pakelsiu balių (barsiu, mušiu).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž