B žodžiai puslapis 7

Bakteriolizė - bakterioliz‖ė [↗ bakterijos + ↗ ...lizė], bakterijų ląstelių irimas; ~ ę sukelia bakteriofagai, lizinai, antikūnai, kai kurie fermentai, fizikiniai ir cheminiai veiksniai.
Bakteriolizinai - bakteriolizinai [↗ bakterijos + gr. lysis — irimas, skaidymas], antikūnai, kurie susidaro bakterijomis imunizuojamame organizme; Δ suardo tas bakterijas.
bakteriologas - bakteriolog|as, bakteriologė dkt. bakteriologijos specialistas.
bakteriologija - bakteriologija bakterijų mokslas.
bakteriologinis - mokslas, susijęs su bakterijų ir jų santykius su medicina, pramonės ir žemės ūkio bakterijų gyvenimo ir reiškinių mokslas, susijęs su bakterijų ir jų santykius su medicina, pramonės ir žemės ūkio bakterijų gyvenimo ir reiškinių
Bakteriostazė - bakteriostãzė [↗ bakterijos + gr. stasis — sustojimas], biol. reiškinys — bakterijos, paveiktos nepalankių fizikinių, cheminių arba biologinių veiksnių, nustoja.augti ir daugintis.
Bakteriotropinai - bakteriotropinai [↗ bakterijos + gr. tropē — posūkis, kitimas], bakterijas silpninantys antikūnai, kurie susidaro kraujyje, kai į organizmą patenka infekcija.
Bakteriozės - bakteriòzės, bakterijų sukeliamos infekcinės augalų ligos (dėmėtligės, puviniai, vytuliai, išaugos).
Bakteriurija - bakteriùrija [↗ bakterijos + gr. uron — šlapimas], bakterijų buvimas šlapime,
Bakteroidai - bakteròidai [↗ bakterijos + gr. eidos — pavidalas]: 1. ankštinių augalų šaknų gumbelinės bakterijos (Rhizobium genties), praradusios pirminę (lazdelės) formą; 2. anaerobinės, nesudarančios nei sporų, nei kapsulių, smulkios (iki µ) lazdelinės bakterijos; jų yra žmogaus ir gyvūnų burnoje, žarnyne, lyties organuose.
baktis - bãktis [skr. bhakti — atsidavimas, meilė dievui], antifeodalinis religinis sektantinis liaudies judėjimas Indijoje XII—XVII a.; rėmėsi sen. induizmo doktrina, skelbiančia, kad kiekvienas tyrai dievą mylintis žmogus galįs būti išganytas be žynių tarpininkavimo ir apeigų.
Baktrianas - baktriãnas [lot. bactrianus — baktriškas, kilęs iš Baktrijos], dvikupris kupranugaris Camelus bactrianus, gyvenantis dykumose ir sausose stepėse; prijaukintas; laukinis išliko Centr. Azijoje (Gobio dykumoje).
Baku - bàku makli Bėrasis par purvyną bàku bàku ir išbakojo(išbrido)
Bakunizmas - bakunizmas, ↗ anarchizmo (1) atmaina; ideologas ir teoretikas — Rusijos revoliucionierius M. Bakuninas (1814—76).
bala - bala 1. klanas, valka: Po lietaus kieme balos stovi. 2. klampi vieta, paprastai su stovinčiu joje vandeniu, pelkė: Bristi per balą. Kuri b. (klausiant nustebus, supykus). B. žino (nežinia). B. nematė (tesižino)! Gyva b. (labai daug). Iš balos imti (veltui gauti). Kad tave (jį) b.! (švelniai keikiant). Kaip iš balos (gausiai). B. nedega (neskubu). Palaida b. (netvar...
baladė - baladė 1. lit. nedidelis eiliuotas lyrinis epinis istorinio ar legendinio turinio kūrinys, atskleidžiantis pasaulio paslaptingumą ir tragišką žmogaus lemtį. 2. muz. laisvos formos vokalinis arba instrumentinis kūrinys.
baladojimas - baladójimas bàladojimas → baladoti 1: Buvo girdėti klėties durų baladójimas (bàladojimas) | Aš sergu, o už sienos neišpasakytas vaikų baladójimasis (bàladojimasis) Baladójimasis bitėm netinka
baladoti - balado|ti, baladoja, baladojo 1. belsti, trankyti: Baladoti į duris. sngr. 2. šnek. niekus kalbėti, taukšti. baladojimas.
baladotis - balado|tis, baladojasi, baladojosi 1. -> baladoti 1. 2. šnek. bastytis, trankytis: Kur baladojies naktimis? baladojimasis Žiūrėk: [baladoti].
balaganas - balaganas 1. laikina pastogė prekybai, pasilinksminimams, vaidinimams ir kt. 2. prk. kas nerimta, prieštarauja meniniam skoniui, maivymasis.
balaganininkas - balaganinink|as, balaganininkė dkt. 1. balagano savininkas. 2. balagano komediantas.
balaganiškas - triukšmą pilną arba būdingas triukšmo ar protestai
balalaika - balalaika muz. tristygis rusų liaudies instrumentas.
balalaikininkas - balalaikinink|as, balalaikininkė dkt. kas skambina balalaika.
balana - balana 1. pakraštinė, jaunesnė medienos dalis. 2. skala.
Balance - balancé [sk. balansė; pranc], šokio judesiai; nedideli žingsniukai, pritūpimai, galvos pasukimai, sudarantys bangavimo įspūdį.
balanda - balanda bot. stambi šakota daržų, bergždynų piktžolė (Chenopodium).
balandėlė - balandė̃lė. toks paukštis, kikilis, sėmenėlė (Fringilla cinaria).
balandėli - bet daugelio balandžių, ypač smulkieji laukiniai karvelis švelni moteris ar vaikas, kuris laikosi taikinamojo požiūrį ir generaliniai advokatai derybas ir kompromisas, ypač karo priešininkas - palyginti vanagas
balandėlis - balandėl|is 1. mžb. balandis 1. 2. maloninis kreipimasis: O tu, mano balandėli! 3. kul. kopūstų vyniotinis su mėsos įdaru, kopūstainis Žiūrėk: [balandis].
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž