B žodžiai puslapis 3

baidyklė - baidỹklė baidyklė̃ 1.žmogaus pavidalo iškamša baidyti paukščiams, darantiems laukuose ar soduose žalą:Tik čeža strazdai vyšniose, nė baidỹklių nebijo Pastatė į kanapius žvirbliams baidỹklę ^ Gražus gražus – būtum gera baidỹklė kviečiuose! 2. baisus padaras, šmėkla:Vaikščiojo baĩdyklės po...
baidymasis - baidymasis -> baidyti.
baidyti - baidyti, baido, baidė 1. gąsdinti, bauginti: Baido kitus, o pats savo šešėlio bijo. sngr.: Arklys baidosi mašinos. 2. gąsdinant varyti, ginti: B. vištas iš daržo. baidymas (is).
baidytis - lengvai išsigandę nedrąsus šalinami asmenį arba daiktą, kad būtų išvengta
baidokas - baidokas ntk. = barža.
baiga - baiga žr. pabaiga.
baigena - baigena b. menkinamai 1. kas besveikatis, paliegėlis. 2. nuskurėlis, vargšas.
baigęs - visų būtinų dalių, elementų, ar veiksmus,
baigiamasis - baigiam|asis, baigiamoji, baigiamąjį kuriuo kas baigiama: Baigiamasis žodis. Baigiamasis koncertas. Baigiamasis etapas. baigiamieji egzaminai. baigiamybė baigiamumas.
baigiamybė - baigiamýbė baigiamumas.
baigiant - dalis, srityje, kuri yra ant sienos B (1) taško, kad žymi kažką (2) punktas, kur kažkas nustoja egzistuoti mastą
baigiant... - naudojamas kaip funkcija žodžio, rodo, kad po daiktavardžio arba daiktavardis ekvivalentas yra neabejotinas arba anksčiau buvo nurodyta ar dėl šios aplinkybės
baigiau - 9-asis laiškas anglų abėcėlės ba grafinės šio laiško apie kalbos analogiškus vienas aš rašybos - žr, lentelę grafikos įrenginį atkūrimo laišką i i paskirta ypač kaip devintas, kad ar klasės laiško formos, kaip kažkas man lygiagrečiai Vienetinis vektorius X ašis [santrumpa neišsami] aa klasės reitingas kaip neišsami, rūšiuojamos ar įvertinta II atsi...
baigimas - baigìmas → baigti 1: Baigimas daikto kokio Maniau šiandien baigt vežt rugius, bet dar toli gražu lig baigìmo → atbaigti: Tai yra visiškai logiškas ir įtikinamas Mykolo Jonaičio charakterio atbaigimas → įbaigti 1: Pasiskolino dėl stubos įbaigìmo rengt → išbaigti 1: Tep būt gražus arimas, tik išbai...
baigmė - baigmė sport. 1. lenktynių ir varžybų baigiamoji dalis, finišas. 2. lenktynių nuotolio baigiamoji vieta, finišas.
baigta - parengti fiziškai ar protiškai galima nedelsiant pradėti naudoti, parengtą tam tikros patirties ar B priemonė
baigta! - atvyko arba nutraukta
baigtas - visų būtinų dalių, elementų, ar veiksmus,
baigti - baig|ti, baigia, baigė 1. eiti, varyti prie galo (erdvės ar laiko atžvilgiu): Skynimas baigia mišku augti. Vaikas baigia trečius metus. Baigti mokslą. Baigti darbą (dirbti). sngr.: Pavasaris, šalnos jau baigiasi. Miškas, kelias baigiasi. Pamokos jau baigiasi. Žodis baigiasi galūne. Viskas gerai, kas gerai baigiasi. 2. varginti, kamuoti: Jį vargai baigia. baigimas.
baigtinis - baigtin|is, baigtinė baigtasis: Baigtinis dydis. baigtinė trupmena. Baigtinis veiksmas.
baigtis - baigt|is, baigties m. baigiamasis rezultatas, galas: Kovos baigtis Revoliucijos eiga ir b.
baigtumas - baigtumas padarymas iki galo: Meno kūrinio b. Nusikaltimo b.
baik - baigtis nutraukti b pabaigos 1b atvykti į kurso pabaigoje, užduotis, ar įmonė B baigti santykiai naudojamas su su
baikstauti - baikšt|auti, baikštauja, baikštavo baidytis, bijotis.
baikstus - baikšt|us, baikšti kuris bijo, bailus, baugštus: Baikštus kaip kiškis. baikščiai prv.: Baikštus dairytis į šalis. baikštybė baikštumas: baikštumas jo neapsakomas.
baikštauti - baikšt|auti, baikštauja, baikštavo baidytis, bijotis.
baikštėti - baikštė|ti, baikštėja, baikštėjo darytis baikščiam, baikštesniam.
baikštinti - baikštin|ti, baikština, baikštino daryti baikštų. sngr. baikštinimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž