B žodžiai puslapis 2

Badijonas - badijõnas [pranc. badiane], žvaigždanyžis — visžalis medis arba krūmas Illicium verum; kilęs iš Kinijos; vaisiai kvepia anyžiumi.
badiklis - badikl|is 1. smailus pagalys: Durti su badikliu. 2. dyglys: Rožės su badikliais.
badymas - badymas -> badyti.
Badinage - badinage [sk. badinaž; pranc. juokai], žaisminga muz. pjesė; dažn. barokinės ar ankstyvojo klasicizmo siuitos dalis.
badynės - badyn|ės dgs. badymosi rungtynės: Jaučių badynės Avinai suėjo badynių.
badinti - bãdinti,-ina, -ino badìnti, -ìna, -ìno; alkinti, badu marinti:Ans visus bãdina Žąsų nebelaiko, nes tie paukščiai visus gyvulius badina, nes žolės, kur žąsų būta, vargiai beragauna gyvulys ilgą laiką marinti badu:Vaikas buvo labai įbãdintas, tiktai žalių morkų sunka girdomas išalkinti:Ana buvo išbadi...
badyti - badyti, bado, badė 1. daužyti, mušti su ragais: Jautis bado. sngr.: Avys badosi. 2. džn. besti: Pagaliu, yla, adata b. Rugiena kojas bado. badymas (is).
badytis - didelis konteineris, ypač vynas, alus, ar vandens bet įvairių skystų talpos vienetų, ypač matas, lygus 108 imperinių galonų (491 litrų) aa backstop (kaip piliakalnis ar banko) gaudyti raketas, nušautas į taikinį b tikslinė c daugiskaitos diapazonas 5c da aklas fotografuoti paukščių pasenęs riba, jungiasi b archajiškas tikslo
badmetyje - itin trūkumas maisto archajiško bado archajiško Vilkų apetitas labai trūksta
badmetis - badmetis bado metas.
badmintonas - badmintonas sport. žaidimas rakete ir kūgišku kamuoliuku per tinklą.
badmiriauti - badmir|iauti, badmiriauja, badmiriavo menkinamai būti alkanam, nepasotinamam; jausti alkį, badauti. badmiriavimas.
badmirys - badmir|ys, badmirė dkt. menkinamai kas nuolat alkanas, nepasotinamas.
baduolis - baduõlis,-ė kas išbadėjęs, alkanas:Išbalęs, išblyškęs kap baduõlis Aukų iš visų kraštų valstijos eina dėl banduolių baisybės
badus - bad|us, badi 1. linkęs badytis ragais: badkarvė. 2. duriantis, dygus: Rugiena badi. badumas.
Bagasozė - bagasòzė [pranc. bagasse — cukranendrių atliekos], profesinė lėtinė plaučių liga; sukelia susikaupusios plaučiuose cukranendrių atliekų dulkės.
bagatelė - smulkmena 1 iš įvairių žaidimų, susijusių su kamuoliukus sukti balais srityse trumpas literatūros ar muzikos kūrinio šviesos stiliaus
bagazas - bagaž|as 1. keleivio daiktai, krovinys, važta: Rankinis bagažas bagažo saugykla. 2. daiktų gabenimas atskirai nuo jų savininko: Siųsti bagažu. 3. prk. turimas mokslo žinių kiekis, išprusimas.
bagazine - bagažinė patalpa, įtaisas bagažui laikyti ar gabenti: Automobilio, dviračio b. Stoties b.
bagažas - bagaž|as 1. keleivio daiktai, krovinys, važta: Rankinis bagažas bagažo saugykla. 2. daiktų gabenimas atskirai nuo jų savininko: Siųsti bagažu. 3. prk. turimas mokslo žinių kiekis, išprusimas.
bagažinė - bagažinė patalpa, įtaisas bagažui laikyti ar gabenti: Automobilio, dviračio b. Stoties b.
Bagdadas - Miestas * Irako ant viduriniosios Tigro pop 3.841.268
bageris - ×bàgeris bagaris 2: Garlaivis susitrenkė su vienu bageriu
bagetas - bagetas juostelė rėmams, rėmjuostė.
Bahreinas - salos Persijos įlankos OFF Arabijos pakrantėje nepriklausoma karalystė * Manama (Bahreino salos) plotas 255 kvadratinių mylių (661 kvadratinių kilometrų), pop 650.604 salų, didžiausias grupės, 27 mylių (43 kilometrų) ilgio
baidarė - baidarė lengva, siaura sportinė valtis uždaru viršumi.
baidares - eskimų kanojų rėmo, su odos, išskyrus mažą angą centre varoma dvigubo ašmenimis irklas stiliaus kaip eskimų baidarių nešiojamų valtis
baidarininkas - baidarinink|as, baidarininkė dkt. kas plaukioja baidare.
baidas - baidas žr. baidyklė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž